Kalba – Pupp | Potemes.lt - Part 3
TURITE KLAUSIMŲ?
Filtras
Kategorija
Referato numeris
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mokslininkai spėja, kad XXI amžiaus pabaigoje iš 7 tūkstančių šiandien pasaulyje egzistuojančių kalbų ir dialektų liks mažiau negu pusė. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, pasamprotaukite, kodėl vienos kalbos yra populiarios, tampa netgi tarptautinio bendravimo kalbomis, o kitoms kyla grėsmė išnykti. – Kalba, 6, 2016m. – 10 klasės (PUPP) - 10 klasės (PUPP)
Kalbos mūsų žemėje egzistuoja nuo senų senovės. Jos padeda bendrauti, patirti gyvenimo džiaugsmą, pažinti, suvokti, išmokti arba tiesiog gyventi. Ne naujiena yra tai, kad pasaulyje egzistuoja daugybė kalbų. O faktas, kad vienos yra populerenės už kitas, taip pat visiems aiškus ir suprantamas. Bet visgi, kodėl? Kokie veiksniai lemia tai, jog kai kurios kalbos yra populiaresnės? Prie kiekvieno kalbėjimo galėsite įsigyti išplėstinį planą,  skaidres, egzaminavimo klausimus ir įgarsintą kalbėjimą MP3 formatu. Spauskite „Atsisiųsti kalbėjimą“, patikrinkite ar šio kalbėjimo dar nesiuntėm į Jūsų mokyklą ir pasirinkite, kokių priedų norite. Jei šis kalbėjimas Potemes.lt tinklapyje Jūsų mokyklai yra užimtas, siūlome užeiti čia: http://kalbejimotemos.lt/10-klase/mokslininkai-speja-kad-xxi-amziaus-pabaigoje-is-7-tukstanciu-siandien-pasaulyje-egzistuojanciu-kalbu-ir-dialektu-liks-maziau-negu-puse-remdamiesi-konkreciais-pavyzdziais-pasamprotaukite-kodel-vien/
Skaityti daugiau
10 klasės (PUPP)
Minėdama Tarptautinio raštingumo dieną UNESCO komisija atkreipia dėmesį, kad ir naujausios technologijos padeda didinti gyventojų raštingumo lygį. Argumentuotai pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite. – Kalba, 5, 2016m. – 10 klasės (PUPP) - 10 klasės (PUPP)
Gyventojų raštingumo lygis parodo visuomenės išsilavinimo bei požiūrio į pačią kalbą lygį. Pastaruoju metu dažnai tenka išgirsti, kad raštingumas vis mažėja, o kai kurie žmonės dėl to linkę kaltinti vis sparčiau į mūsų gyvenimą įsiliejančias naujausias technologijas, tačiau žvelgiant ir nagrinėjant problematiką galima nesutikti su šia nuomone. Pavyzdžiui, UNESCO teigia, kad modernios technologijos kaip tik gali skatinti gyventojų raštingumą – pažiūrėjus plačiau į naujausių technologijų įtaką žmogui bei jo raštingumo lygiui galima įžvelgti ne vieną teigiamą naudą. Šiame darbe bus pateikti tiesioginiai ir netiesioginiai naujausių technologijų teigiamos įtakos gyventojų raštingumui, veiksniai. Prie kiekvieno kalbėjimo galėsite įsigyti išplėstinį planą,  skaidres, egzaminavimo klausimus…
Skaityti daugiau
10 klasės (PUPP)
Lietuvių kalbą nuolat papildo nauji žodžiai. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite naujažodžių kilmę, sandarą ir pasvarstykite, kodėl ne visi jie prigyja. – Kalba, 4, 2016m. – 10 klasės (PUPP) - 10 klasės (PUPP)
Kalba yra gyva ir nuolat besikeičianti. Gimtosios kalbos išsaugojimas aktuali šių už dienų problema, nes laikui bėgant vieni žodžiai pasitraukia arba net išnyksta visai, o kiti priešingai – pradedami vartoti prigyja ir tampa, rodos, įprastais. Ne išimtis ir lietuvių kalbos kaita – daugėja žodžių tiek iš tų mokslo sričių, kuriose šiuo metu vyksta didžiausi atradimai – iš medicinos, biologijos, chemijos, fizikos ir su jomis susijusių naujųjų technologijų sričių, tiek iš pačių paprasčiausių kasdienių situaciją, nors esame nedidelė tauta, o gimtoji kalba pripažįstama kap vertybė. Įdomu pasvarstyti, iš kur apskritai kyla nauji žodžiai ir kodėl ne visi iš jų prigyja. Prie…
Skaityti daugiau
10 klasės (PUPP)
Pristatykite Lietuvių kalbos instituto parengtus du–tris naujausius skaitmeninius lietuvių kalbos išteklius. Argumentuotai aptarkite, kaip jie padeda mokytis lietuvių kalbos. – Kalba, 3, 2016m. – 10 klasės (PUPP) - 10 klasės (PUPP)
Šiais laikais skaitmeninės technologijos keičia mūsų supratimą apie mokymosi galimybes. Lietuvių kalbos institutas yra parengęs tam tikrus išteklius, kurie padeda mokytis lietuvių kalbos. Kokie šie ištekliai ? Kokie jų privalumai ? Į šiuos klausimus atsakymus rasite mūsų paruoštame kalbėjimo pavyzdyje. Mintys dėstomos aiškiai ir suprantamai, naudojami paprasti terminai, todėl įsisavinti pateiktą informaciją nesunku. Prie kiekvieno kalbėjimo galėsite įsigyti išplėstinį planą,  skaidres, egzaminavimo klausimus ir įgarsintą kalbėjimą MP3 formatu. Spauskite „Atsisiųsti kalbėjimą“, patikrinkite ar šio kalbėjimo dar nesiuntėm į Jūsų mokyklą ir pasirinkite, kokių priedų norite. Jei šis kalbėjimas Potemes.lt tinklapyje Jūsų mokyklai yra užimtas, siūlome užeiti čia: http://kalbejimotemos.lt/10-klase/pristatykite-lietuviu-kalbos-instituto-parengtus-du-tris-naujausius-skaitmeninius-lietuviu-kalbos-isteklius-argumentuotai-aptarkite-kaip-jie-padeda-mokytis-lietuviu-kalbos/
Skaityti daugiau
10 klasės (PUPP)
„Pagal drabužį sutinka, pagal protą palydi“, – sako liaudies išmintis. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, patvirtinkite arba paneikite mintį, kad žmogaus įvaizdį gali kurti ir jo kalba. – Kalba, 2, 2016m. – 10 klasės (PUPP) - 10 klasės (PUPP)
Šiame kalbėjime dėstoma pozicija, kuria sutinkama su teiginiu, kad žmogaus įvaizdį galima suformuoti pasitelkus kalbą.  Parodoma, kad liaudies išminties sukurti posakiai nepraranda savo aktualumo net ir bėgant amžiams. Tekste pateikiama žinomų žmonių, rašytojų pavyzdžių, kurie parodo, kad kalba yra vienas svarbiausių ir tiksliausių būdų, leidžiančiu mums suformuoti objektyvią nuomonę apie žmogų.  Pateikti pavyzdžiai akivaizdžiai parodo pozicijos teisingumą. Kalbėjimas įtraukia klausytojus savo lengvu ir suprantamu minčių dėstymu, todėl ir kalbėti ir klausytis tokio kalbėjimo bus labai paprasta. Prie kiekvieno kalbėjimo galėsite įsigyti išplėstinį planą,  skaidres, egzaminavimo klausimus ir įgarsintą kalbėjimą MP3 formatu. Spauskite „Atsisiųsti kalbėjimą“, patikrinkite ar šio kalbėjimo dar nesiuntėm į…
Skaityti daugiau
10 klasės (PUPP)
Išeivė iš Lietuvos Sandra Bernotaitė kalbą apibūdino kaip subtilią, šventą erdvę, kurią privalu saugoti. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite visuomenės požiūrį į gimtosios kalbos saugojimą. – Kalba, 1, 2016m. – 10 klasės (PUPP) - 10 klasės (PUPP)
Nuo seniausių laikų kiekviena tauta rūpinasi savo gimtąja kalba. Ne išimtis ir lietuvių tauta, veikiama kitų kalbų. Kai kalba užgožiama, iš dalies pasislepia šalies kultūra bei individualumas, o žmonės įsilieja į bendrą masę. Gaila, bet gimtosios kalbos reikšmė menksta, nors kalba svarbi tiek tautos, tiek atskiro individo gyvenime. Dėl globalizacijos vyresnio amžiaus žmonės nebegali perskaityti ne gimtąja kalba užrašytų kavinių pavadinimų ar prekių etikečių, tačiau galbūt tai natūralu – pasaulis panašėja, o gimtoji kalba tampa itin saugoma vertybe, kurią remia įvairios iniciatyvos ir mūsų asmeninis pasirinkimas kalbėti taisyklingai. Galima sakyti, jog kalbos gyvenimas panašus į žmogaus: gyva tol, kol skamba…
Skaityti daugiau
10 klasės (PUPP)
Kaip keičiasi jauno žmogaus kalba, kai jis stengiasi pritapti prie bendraamžių? Savo įžvalgas pagrįskite pateikdami konkrečių pavyzdžių. Kalba, 1, 2015m. (3 variantas) - 10 klasės (PUPP)
Kalboje aptariamas šiuolaikinio jauno žmogaus pasaulis, gvildenamas jaunosios kartos požiūris į tradicines vertybes. Aptariama kaip keičiasi kalba, kuomet stengiamasi pritapti prie bendraamžių. Nurodomos susvetimėjimo kalbai priežastys bei galimos pasekmės. Plėtojama nuomonė, kad jauno žmogaus kalbėsena kupina nevartotinų žargonų, svetimybių, kurių tampa sunku atsisakyti, nes lengvai priprantama prie klaidingo bendraamžių pavyzdžio. Skatinama puoselėti šią vertybę, kuri savotiškai atspindi tautos vienybę.
Skaityti daugiau
10 klasės (PUPP)
Kalba, kaip bendravimo priemonė, neatsiejama nuo tautos kultūros. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite, kokį poveikį lietuvių kalbos etiketui daro kitos kalbos. Kalba, 9, 2015m. (2 variantas) - 10 klasės (PUPP)
Kalba yra bendravimo priemonė, ja perduodame ne tik informaciją, bet ir atskleidžiame tautos kultūros lygį. Norėdami parodyti pagarbą pašnekovui, bendraujame mandagiai, laikomės priimtų kalbos etiketo normų. Tačiau net nesusimąstome, kad šioms etiketo normoms įtakos turėjo ir kitos kalbos. Tai lėmė Lietuvos istorinis kontekstas. Bendraudami žmonės patys pasirenka, kas jiems yra priimtina, o kas ne, atkreipia dėmesį, ar perimtos etiketo formulės iš kitų kalbų atitinka gimtosios kalbos taisyklingumo normas.
Skaityti daugiau
10 klasės (PUPP)
„Slapyvardis – tarsi šifras ar ženklas, atskleidžiantis kiekvieno autoriaus skirtingus pasirinkimo motyvus ir priežastis“,– teigia žurnalistė Genovaitė Burneikienė. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite Lietuvos rašytojų ir (ar) kitų kultūros veikėjų Slapyvardžių kilmę ir jų pasirinkimo motyvus. Kalba, 6, 2015m. (2 variantas) - 10 klasės (PUPP)
Nuo pat pirmųjų lietuviškų raštų atsiradimo visoje mūsų spaudoje įsigalėjo jai būdingas bevardiškumas – daugelyje senųjų raštų autoriai visai nepažymėti; kitose knygose nurodyti autoriai netikri; XVII a.atsirado slapyraidės, autorių naudojamos pavardžių vietoje; XIXa., daugiausia imant pavyzdį iš Simono Daukanto, kuris vartojo keliolika slapyvardžių, atsirado pseudonimai, kurie spaudos draudimo metu slėpė jau visus mūsų autorius.
Skaityti daugiau
10 klasės (PUPP)
Kaip keičiasi jauno žmogaus kalba, kai jis stengiasi pritapti prie bendraamžių? Savo įžvalgas pagrįskite pateikdami konkrečių pavyzdžių. Kalba, 1, 2015m. (2 variantas) - 10 klasės (PUPP)
Sociolioje aplinkoje kiekvienos asmenybės formavimui didelę įtaką daro ją supantys žmonės. Asmuo yra veikiamas tiek draugų, tiek pašalinių įtakos. Priimdamas ir automatiškai mėgindamas imituoti sau idealaus žmogaus elgeseną ir net kalbą keičiasi pats asmuo. Paauglys – dar tik besiformuojanti asmenybė, ieškanti savęs kiekvieno artimesnio žmogaus atspindyje. Todėl į jo aplinkos ratą įeinantys žmonės kartu yra atsakingi ne tik už jaunuolio elgesį, požiūrį, bet ir jo kalbos manieras.
Skaityti daugiau
10 klasės (PUPP)
Google+