12 Klasės (Vbe) | Potemes.lt - Part 2
TURITE KLAUSIMŲ?
Filtras
Kategorija
Kalba
Literatūra (Kultūra) - VBE
Referato numeris
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Miškas kaip įkvėpimo šaltinis. Pristatykite pasirinktus lietuvių rašytojus, kuriuos miškas įkvėpė kurti. – 2017m. kalbėjimo potemė – 12 klasės (VBE) - 12 klasės (VBE)
Dažnai sakoma, kad žmogus yra gamtos kūrinys. Tai parodo, jog labai svarbus jų tarpusavio ryšys. Vienas žymiausių Lietuvos filosofų A. Maceina sakė: „Mes esame miško tauta, todėl gamtos ritmas mums yra savas“. Šie žodžiai įrodo, kaip glaudžiai esame susiję su mus supančia gamta ir verčia susimąstyti, ar žmonės tik naudojasi miško teikiamais privalumais, ar ir sugeba jį saugoti, puoselėti aplinką, kad nepakenktų jai. Gamta taip pat yra ir įkvėpimo šaltinis rašytojams. Čia jie gali pailsėti nuo kasdieninių rūpesčių, susitelkti kūrybai ir atskleisti savo mintis bei įamžinti žmogaus ir gamtos ryšį pasakojant istorijas. Prie kiekvieno kalbėjimo galėsite įsigyti išplėstinį planą,  skaidres, egzaminavimo…
Skaityti daugiau
12 klasės (VBE)
Meno įtaka skaitytojui. Pateikite meno ar literatūros kūrinių, kurie jus įkvepia. – 2017m. kalbėjimo potemė – 12 klasės (VBE) - 12 klasės (VBE)
Šioje kalboje daug šnekama apie meną: kas tai, kuo jis toks svarbus žmogui ir pan. Meno įtakos žmogaus gyvenime svarbai parodyti, remiamasi geriausiais lietuvių literatūros kūriniais. Argumentuotai pagrindžiama temos pagrindinė mintis, kuri nusako visos kalbos esmę. Kalbos pabaigoje daromos glaustos, tačiau išsamios išvados, galinčios argumentuotai atsakyti į klausimą, kaip visgi literatūra įkvėpia žmogų. Prie kiekvieno kalbėjimo galėsite įsigyti išplėstinį planą,  skaidres, egzaminavimo klausimus ir įgarsintą kalbėjimą MP3 formatu. Spauskite „Atsisiųsti kalbėjimą“, patikrinkite ar šio kalbėjimo dar nesiuntėm į Jūsų mokyklą ir pasirinkite, kokių priedų norite. Šis kalbėjimas buvo patikrintas redaktoriaus!
Skaityti daugiau
12 klasės (VBE)
Veiksmai, kartojami kiekvieną dieną. Kokią įtaką jie daro žmogaus gyvenimui? Remdamiesi literatūros pavyzdžiais bei savo įžvalgomis, pristatykite veiksmus, kurie nepastebimai, bet aiškiai daro įtaką žmogaus gyvenimą. – 2017m. kalbėjimo potemė – 12 klasės (VBE) - 12 klasės (VBE)
Devynioliktojo amžiaus pabaigos- dvidešimtojo amžiaus rašytojai skirtingai vaizduoja žmogų, kuris įsisuka į kasdienių darbų srautą. Balys Sruoga memuarų romane ,,Dievų miškas“ parodo, jog net patys žiauriausi darbai ir kasdien matomi vaizdai kartais priverčia asmenybę sustiprėti, pažvelgti kitaip. Kitas rašytojas egzistencialistas Antanas Škėma psichologiniame intelektualiniame romane ,,Balta drobulė“ atskleidžia jog banalūs, bet būtini darbai verčia kentėti, prarsti savo identitetą. Na, o absurdo literatūros atstovas Fransua Kamiu novelėje ,,Metamorfozė“ įrodo, jog būna ir taip, kad rutinoje įstrigęs asmuo gali tiesiog žlugti, pranykti. Prie kiekvieno kalbėjimo galėsite įsigyti išplėstinį planą,  skaidres, egzaminavimo klausimus ir įgarsintą kalbėjimą MP3 formatu. Spauskite „Atsisiųsti kalbėjimą“, patikrinkite ar šio…
Skaityti daugiau
12 klasės (VBE)
Ar pasiaukojimas šiais laikais prasmingas ? Remdamiesi šių dienų aktualijomis, lietuvių literatūra pateikite savo nuomonę. – 2017m. kalbėjimo potemė – 12 klasės (VBE) - 12 klasės (VBE)
Šioje kalboje nagrinėjamas pasiaukojimas ir jo svarba šiuolaikiniam žmogui. Remiantis lietuvių literatūros kūriniais ir šiandien aktualiomis situacijomis bei įvykiais bandoma pagrįsti pasirinktą nuomonę. Išskiriama, dėl ko galima pasiaukoti, kokia to prasmė ir kam tai yra reikalinga. Daromos išvados, kuriose ir atsiskleidžia pagrindinė kalbos mintis bei pati idėja. Prie kiekvieno kalbėjimo galėsite įsigyti išplėstinį planą,  skaidres, egzaminavimo klausimus ir įgarsintą kalbėjimą MP3 formatu. Spauskite „Atsisiųsti kalbėjimą“, patikrinkite ar šio kalbėjimo dar nesiuntėm į Jūsų mokyklą ir pasirinkite, kokių priedų norite. Šis kalbėjimas buvo patikrintas redaktoriaus!
Skaityti daugiau
12 klasės (VBE)
Ar pritartumėte žodžiams: „…žmogų net ir klystkeliuos/Ne taip jau paprasta ir lengva paklaidinti“ (J. V. Gėtė, „Faustas“)? – 2017m. kalbėjimo potemė – 12 klasės (VBE) - 12 klasės (VBE)
Šis kalbėjimas jau rašomas, todėl rezervuokite šį kalbėjimą jau dabar kol to nepadarė Jūsų klasės draugas ar draugė. Pirmieji užsisakę, gali pateikti savo pasiūlymus der autorių. Taip pat, norime visus pradžiuginti, nes nuo šių metų, visi mūsų parašyti kalbėjimai bus patikrinami redaktoriaus. Plačiau apie tai galite pasiskaityti čia: KOKYBĖS GARANTAS (spausti čia). Prie kiekvieno kalbėjimo galėsite įsigyti išplėstinį planą,  skaidres, egzaminavimo klausimus ir įgarsintą kalbėjimą MP3 formatu. Spauskite „Atsisiųsti kalbėjimą“, patikrinkite ar šio kalbėjimo dar nesiuntėm į Jūsų mokyklą ir pasirinkite, kokių priedų norite.
Skaityti daugiau
12 klasės (VBE)
Ar šiuolaikiniam jaunuoliui svarbūs autoritetai? Argumentuotai pristatykite savo nuomonę. – 2017m. kalbėjimo potemė – 12 klasės (VBE) - 12 klasės (VBE)
Šioje kalboje yra kalbama apie autoritetus. Jų visais laikais buvo labai daug ir jie turėjo ypač didelės įtakos ne tik visai visuomenei, tačiau ypač jaunam, dar savo kelio ieškančiam žmogui. Taigi, atsižvelgiant į visuomenę ir jauną žmogų, nagrinėjama, ar šiais laikais autoritetai turi tokios pat svarbos jaunam žmogui kaip ir anksčiau. Siekiant pagrįsti savo mintį remiamasi šių dienų patirtimi ir populiariausiais pavyzdžiais. Prie kiekvieno kalbėjimo galėsite įsigyti išplėstinį planą,  skaidres, egzaminavimo klausimus ir įgarsintą kalbėjimą MP3 formatu. Spauskite „Atsisiųsti kalbėjimą“, patikrinkite ar šio kalbėjimo dar nesiuntėm į Jūsų mokyklą ir pasirinkite, kokių priedų norite. Šis kalbėjimas buvo patikrintas redaktoriaus!
Skaityti daugiau
12 klasės (VBE)
Ką reiškia būti tolerantiškam? Remdamiesi savo įžvalgomis bei literatūros pavyzdžiais pateikite savo nuomonę. – 2017m. kalbėjimo potemė – 12 klasės (VBE) - 12 klasės (VBE)
Pasirinktoje kalboje, kurios tema „Ką reiškia būti tolerantiškam? Remdamiesi savo įžvalgomis bei literatūros pavyzdžiais pateikite savo nuomonę.“ yra stengiamasi atsakyti į išsikeltą klausimą. Tolerancijos tema yra viena iš labiausiai diskutuojamų ir keliančių įvairius klausimus dar ir šiandien. Kalboje, siekiant atsakyti į klausimą, ką reiškia būti tolerantišku, daugiausia yra remiamasi savo įžvalgomis bei literatūriniais pavyzdžiais. Taip pat yra keliama tolerancijos trūkumo problematika, kuri aptariama pateikiant konkrečius, kasdieninėje mūsų visuomenėje sutinkamus atvejus. Apibendrinant temą, pateikiamos išvados, kas tai yra tolerancija ir ką reiškia būti tolerantišku. Prie kiekvieno kalbėjimo galėsite įsigyti išplėstinį planą,  skaidres, egzaminavimo klausimus ir įgarsintą kalbėjimą MP3 formatu. Spauskite „Atsisiųsti kalbėjimą“,…
Skaityti daugiau
12 klasės (VBE)
Asmeninės laimės atradimai, aprašomi lietuvių literatūroje. – 2017m. kalbėjimo potemė – 12 klasės (VBE) - 12 klasės (VBE)
Visais žmonijos gyvenimo amžiais žmonės norėjo ir nori būti laimingi, nes tai -natūraliai kylantis jausmas iš vidinio asmens pasaulio, nes laimė yra ramybė, vidinis džiaugsmas, gyvenimo pilnatvė. Kiekvienam individui laimę suteikia skirtingi dalykai, nes kiekviena persona-individualių savybių visuma. Asmeninės laimės atradimo tema kūrė XIX a. pab.-XXa. vid. prozininkas, simbolistinės lyrikos kūrėjas Vincas Mykolaitis-Putinas, tautos žadintojas Juozas Tumas-Vaižgantas ir XX a. vid. egzodo literatūros atstovas Antanas Škėma. Šie literalai suvokė, kaip svarbu patirti egzistencinę pilnatvę, kaip reikalinga kovoti dėl jos su nusistovėjusiomis visuomenės normomis, aprašė skirtingų veikėjų gyvenimus išryškindami, jog kiekvienam individui laimė asocijuojasi su skirtingomis gyvenimo galimybėmis. Prie kiekvieno kalbėjimo…
Skaityti daugiau
12 klasės (VBE)
Motinystės tema lietuvių literatūroje. – 2017m. kalbėjimo potemė – 12 klasės (VBE) - 12 klasės (VBE)
Visais laikais buvo mokoma, kad šeima ir artimieji yra labai svarbūs kiekvieno žmogaus gyvenime. Be šeimos asmuo jaučiasi kaip be namų, neturi pamatų, ant kurių galėtų statyti ir kurti savo gyvenimą. Šeimos ir jų modeliai labai skiriasi, ne visi jie veikia ir yra prasmingi. Gera ir pavyzdinga artimiausia aplinka yra ta, kurioje vaikas jaučiasi saugus, mylimas, neužgožiamas, skatinamas tobulėti ir ugdomas. Deja, ne visi tėvai yra pavyzdingi auklėtojai ir gyvenimo mokytojai, kai kuriems reikia pagalbos, nors dažnai to nepripažįsta ir jos nepriima. Tad kokia yra ideali šeima? Prie kiekvieno kalbėjimo galėsite įsigyti išplėstinį planą,  skaidres, egzaminavimo klausimus ir įgarsintą kalbėjimą MP3…
Skaityti daugiau
12 klasės (VBE)
Jauno žmogaus siekių vaizdavimas lietuvių literatūroje. – 2017m. kalbėjimo potemė – 12 klasės (VBE) - 12 klasės (VBE)
Šioje kalboje yra mąstoma apie tai, kokios jauno žmogaus savybės skatina užsibrėžti ir siekti įvairių tikslų. Iš to keliamas klausimas, kaip jaunatviškų siekių problemą atskleidžia rašytojai, tai yra -  kokie yra svarbiausi jauno žmogaus siekiai lietuvių literatūroje. Atsakymų ieškoma įvairių XIX – XX amžių rašytojų tekstuose. Visi šie kūriniai apie jaunatviškus siekius kalba skirtingai, taigi kalboje ieškoma tų tikslų, kurie yra bendri visiems jaunuoliams, nors jų raiška taipogi gali skirtis. Prie kiekvieno kalbėjimo galėsite įsigyti išplėstinį planą,  skaidres, egzaminavimo klausimus ir įgarsintą kalbėjimą MP3 formatu. Spauskite „Atsisiųsti kalbėjimą“, patikrinkite ar šio kalbėjimo dar nesiuntėm į Jūsų mokyklą ir pasirinkite, kokių priedų…
Skaityti daugiau
12 klasės (VBE)
Google+