Konsultuojame: +37068586980 arba Potemes.lt@gmail.com

10 ir 12 klasės kalbėjimai su MP3 įgarsinimais.

nuotrauka

Sveiki, moksleiviai ir abiturientai!

Skelbiame kalbų sąrašą, kuriuos galite įsigyti kartu su MP3 įgarsinimais (mokomąja priemone, kuri padės išvengti kirčiavimo klaidų ir leis išgirsti kaip turi skambėti tobula kalba). Tuo pačiu prie kiekvieno kalbėjimo galima įsigyti ir kitus priedus, kurie palengvins pasiruošimą kalbėjimo įskaitai:

  • Kalbėjimo planą – vieną iš pagrindinių priedų, kurio reikalauja mokytojai. Visi mūsų ruošiami planai yra išplėstinio tipo, todėl kiekvienas jame ras sau tinkamos informacijos;
  • Skaidres –  vizualinį kalbėjimo planą, kuriame perteikiama kalbėjimo struktūra su atitinkamomis vizualizacijomis;
  • Galimus egzaminavimo klausimus – kurie padės įsivaizduoti ir tinkamai pasiruošti klausimams, kokių galite sulaukti kalbėjimo įskaitos metu.

 

10 klasės (PUPP) kalbėjimai:

Vaikštant po miestus ar miestelius į akis dažnai krinta nelietuviški pavadinimai vitrinose ir iškabose. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, išsakykite savo požiūrį į nelietuviškų pavadinimų vartojimą mūsų aplinkoje. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Pasidomėkite ir papasakokite, kaip jūsų artimiausioje aplinkoje įprasmintas žymių žmonių ir jų nuveiktų darbų atminimas. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

„Ar nuotraukų gausa socialiniuose tinkluose, naujienų portaluose nenuvertina žmogaus atvaizdo?“ – klausia fotografė Dovilė Budreikaitė-Dagienė. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį į menininkės keliamą klausimą. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Mokslininkai spėja, kad XXI amžiaus pabaigoje iš 7 tūkstančių šiandien pasaulyje egzistuojančių kalbų ir dialektų liks mažiau negu pusė. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, pasamprotaukite, kodėl vienos kalbos yra populiarios, tampa netgi tarptautinio bendravimo kalbomis, o kitoms kyla grėsmė išnykti. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Mitai – pasakojimai apie dievus, didvyrius ir didžiuosius kosminius įvykius – paplitę daugelyje pasaulio kultūrų, jie atskleidžia pradinius ir esminius dalykus. Remdamiesi skaitytais mitais, nusakykite, kokie lietuvių kultūrai svarbūs dalykai juose atskleidžiami. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Literatūrologė Brigita Dimavičienė teigia, kad svarbiausias paauglių literatūros tikslas – „sudominti labai reiklų skaitytoją, todėl knygos, kurios kalba su paaugliu jam suprantama kalba, išlieka populiariausios.“ Pagrįskite arba paneikite šią mintį remdamiesi savo skaitytais kūriniais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Lietuvių kalbą nuolat papildo nauji žodžiai. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite naujažodžių kilmę, sandarą ir pasvarstykite, kodėl ne visi jie prigyja. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Kai kurios šalys turi senas tautinio kostiumo dėvėjimo tradicijas, o etiketo žinovai jį prilygina vakarinei aprangai. Aptarkite tautinio kostiumo vilkėjimo tradicijas senovės ir šių dienų Lietuvoje. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Europos kalbų diena minima kaip kultūrų įvairovės diena, ja skatinama mokytis kalbų. Argumentuotai pasvarstykite, kiek ir kodėl šiandienos žmogui reikėtų mokėti kalbų. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Ar populiarioji literatūra – gera literatūra? Atsakykite remdamiesi skaitytais kūriniais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Albertas Einšteinas yra sakęs: „Jei norite, kad jūsų vaikai būtų protingi, skaitykite jiems pasakas.“ Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, pasamprotaukite, kokios išminties mokoma pasakose. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

2014 m. išleistame vardų žodynėlyje pateikiama daugiau kaip 3 tūkstančiai lietuviškų vardų. Argumentuotai paaiškinkite senųjų lietuviškų vardų kilmę. – Kalba, 8, 2017m – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

„Pagal drabužį sutinka, pagal protą palydi“, – sako liaudies išmintis. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, patvirtinkite arba paneikite mintį, kad žmogaus įvaizdį gali kurti ir jo kalba. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

2 šios kalbos variantas:

„Pagal drabužį sutinka, pagal protą palydi“, – sako liaudies išmintis. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, patvirtinkite arba paneikite mintį, kad žmogaus įvaizdį gali kurti ir jo kalba. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Menas, pasak rašytojo Albero Kamiu, irgi yra maišto forma. Išsakykite savo požiūrį į šį teiginį remdamiesi bent dviejų skirtingų meno sričių (pvz., literatūros, muzikos, kino, teatro, gatvės meno ir pan.) pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Vasario 21 dieną Jungtinės Tautos yra paskelbusios Tarptautine gimtosios kalbos diena. Sukurkite ir pristatykite šiai dienai įprasminti skirtų renginių programą jūsų mokykloje ar mieste, pagrįskite jų aktualumą. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

„Kad galėtume suvokti, kas yra Lietuva, būtinai turime keliauti, susipažinti. Ir ne tik su kraštovaizdžiu, bet ir su žmonėmis“, – sako atlikėjas Jurgis Didžiulis. Remdamiesi pavyzdžiais papasakokite apie galimybes šiuolaikiškai susipažinti su Lietuva, jos kultūra. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Kalbėjimas apie graikų mitų vertybes. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Laisvo žmogaus laikysena J. Degutytės ir Sofoklio „Antigonėje“. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Biblinio pasakojimo savitumas: teksto daugiaprasmiškumas (alegorija, parabolė, simbolis, metafora). – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Mitų reikšmė Antikos ir dabarties žmogaus gyvenimui. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Kalbėjimas apie draugystės išbandymus. V. Goldingas „Musių valdovas”. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Kalbėjimas apie pasitikėjimą kitu žmogumi. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Biblijos atspindžiai J. Biliūno novelėje „Lazda“. Istoriniai ir bibliniai kontekstai. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Senojo ir Naujojo Testamentų vaizdiniai, herojai ir siužetai: jų interpretacija literatūroje. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Senojo Testamento (Biblijos/Šventojo Rašto) gyvenimo išmintis ir etinės nuostatos. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Ką reiškia būti laisvam? Remtis skaitytais graikų mitais apie Dedalą ir Ikarą, Narcizą, Prometėją, Sizifą ir kt. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Tėvų ir vaikų santykiai J. Grušo tragikomedijoje „Meilė, džiazas ir velnias“. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Kalbėjimas apie žmogaus ir gamtos santykį. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

 

12 klasės (VBE) kalbėjimai:

XX a. lietuvių prozoje pradedama labiau gilintis į individo ir bendruomenės santykį. Kas iškeliamas aukščiau – individas ar bendruomenė? Savo mintis pagrįskite literatūros pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Koks yra vaizduojamas tėvo paveikslas lietuvių literatūroje ir jo santykis su šeima? Pateikite savo nuomonę ir pagrįskite ją konkrečiais pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Tėvynės gynimas – pareiga ar teisė? Pasirinkite poziciją ir ją įrodykite. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Praradimai skatina labiau pažinti save ir suteikia įkvėpimo ryškių kūrinių sukūrimui. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Meilė tėvynei lietuvių literatūroje. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Lietuvio (lietuvės) paveikslas įvairių laikotarpių literatūroje nekinta. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Laisvės tema lietuvių literatūroje. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Kokia žmogaus paskirtis ir vieta žemėje? Atsakykite į klausimą, remdamiesi lietuvių rašytojų kūryba. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Kalbinis apsisprendimas XIX a. pab. XX a. pr. padėjo išsaugoti lietuvių tautą priespaudos laikotarpiu. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Kaip praradimas pažadina ir išryškina norą kurti ir suprasti save? Pateikite savo nuomonę ir pagrįskite ją konkrečiais pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Jauno žmogaus siekių vaizdavimas lietuvių literatūroje. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Įdomiausi XX a. lietuvių rašytojai. Pagrįskite savo pasirinkimą. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Dukters paveikslas lietuvių literatūroje. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Aptarkite, kokį lietuvės paveikslą pateikia XX a. rašytojai. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Moters priklausomybė nuo vyro lietuvių literatūroje. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Vyro ir moters meilės tema lietuvių literatūroje aprašomas dažnai. Argumentuotai patvirtinkite arba paneikite šią mintį. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Autobiografiškumas lietuvių literatūroje. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Tėvynės vaizdinys lietuvių literatūroje. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Keliautojo motyvas lietuvių literatūroje. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Vaiko pasaulis lietuvių literatūroje. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Šeima, jos vertybės literatūroje. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Kaip karas paveikė lietuvių rašytojų kūrybą? Palyginkite XX amžiaus ir ankstesnę lietuvių literatūrą. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Kokias problemas kelia ir sprendžia lietuvių literatūra? – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

Šeimos įtaka asmenybės formavimuisi XXa. literatūroje. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)

 

Mūsų tikslas - kad kiekvienas kalbėtų drąsiai!

...

Patirtis

12 metų padedame moksleiviams siekti aukščiausio rezultato lietuvių kalbos ir literatūros srityje.

...

Tikriname

Visa mokomoji medžiaga yra tikrinama lietuivų kalbos mokytojo - eksperto.

...

Konfidencialumas

Siekiant sukurti jaukią mokymosi aplinką, visas procesas yra konfidencialus.

Ką klientai sako apie „Potemes.lt“?

Labai rekomenduoju. Komanda puikiai bendradarbiauja ir pateikia rekomendacijas.
Domas, 12 klasė
Šaunu, jokių priekaištų ir labai ačiū jums, nes susitelkiau ties kalba paskutine minute 😂😊
Miglė, 12 klasė
Mokymus ir medžiagą gavau iškart! Visi norai atitiko. 🙂
Mantas, 10 klasė
Geras puslapis. Padeda su kalbos įskaitos pasiruošimu. Patariu pirkti iš čia.
Salomėja, 12 klasė

Dažnai užduodami klausimai

Potemes.lt siūlo puikią išeitį visiems norintiems įsigyti, tačiau neturintiems banko sąskaitos. Apmokėjimą galima atlikti per Maximos kasas, Perlo terminalus ir kt. būdais atsiskaitant grynais pinigais. Daugiau skaitykite apie mokėjimo būdus čia: Atsiskaitymo būdai.

Visą mokomąją medžiagą galėsite atsisiųsti iškart po apmokėjimo. Mokymai organizuojami kas savaitę.

Įsigijus mokymus, gausite prieigą prie konkrečios mokymosi medžiagos. Įvykdžius visus mokymų instrukcijos etapus, galėsite savo jėgomis pasiruošti lietuvių kalbos kalbėjimo įskaitai.