Konsultuojame: +37068586980 arba Potemes.lt@gmail.com

10 KLASĖS (PUPP) 2015 METŲ KALBĖJIMO POTEMĖS

nuotrauka

Profesionaliai rašome lietuvių kalbos pavyzdinius kalbėjimus! 

 

2015 m. lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos temos

KALBA

1. Kaip keičiasi jauno žmogaus kalba, kai jis stengiasi pritapti prie bendraamžių? Savo įžvalgas pagrįskite pateikdami konkrečių pavyzdžių.

Šią kalbą galite atsisiųsti iš čia: http://potemes.lt/kaip-keiciasi-jauno-zmogaus-kalba-kai-jis-stengiasi-pritapti-prie-bendraamziu-savo-izvalgas-pagriskite-pateikdami-konkreciu-pavyzdziu-kalba-1/

2. Kalbos taisyklingumo atžvilgiu patyrinėkite savo miesto ar miestelio viešųjų erdvių iškabas, skelbimus ar internetinę svetainę ir aptarkite pasitaikančias klaidas. Pasiūlykite,kaip būtų galima pagerinti kalbos vartojimo viešosiose erdvėse situaciją.

3. Žiniasklaidos tekstų antraštės turi būti informatyvios, aiškios ir patrauklios. Pateikiteantraščių pavyzdžių ir aptarkite jų tinkamumą turinio atžvilgiu.

Šią kalbą galite atsisiųsti štai čia: http://potemes.lt/ziniasklaidos-tekstu-antrastes-turi-buti-informatyvios-aiskios-ir-patrauklios-pateikite-antrasciu-pavyzdziu-ir-aptarkite-ju-tinkamuma-turinio-atzvilgiu-kalba-3-2015m/

4. Pasak rašytojo Juozo Apučio, muziejuose atsiduria ne tik senieji padargai, drabužiai,bet ir daugelis lietuviškų žodžių. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, paaiškinkite, kodėlkalboje atsiranda vis daugiau archaizmų, istorizmų.

5. Anot kalbininkės Daivos Vaišnienės, tarmė yra namų kalba, gimtoji motinos kalba. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite situacijas ir sritis, kuriose bendrinę kalbą gali pakeisti tarmės.

Šią kalbą galite atsisiųsti štai čia: http://potemes.lt/anot-kalbininkes-daivos-vaisnienes-tarme-yra-namu-kalba-gimtoji-motinos-kalba-remdamiesi-konkreciais-pavyzdziais-aptarkite-situacijas-ir-sritis-kuriose-bendrine-kalba-gali-pakeisti-tarmes-kalba/

6. „Slapyvardis – tarsi šifras ar ženklas, atskleidžiantis kiekvieno autoriaus skirtingus pasirinkimo motyvus ir priežastis“,– teigia žurnalistė Genovaitė Burneikienė. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite Lietuvos rašytojų ir (ar) kitų kultūros veikėjų Slapyvardžių kilmę ir jų pasirinkimo motyvus.

Šią kalbą galite atsisiųsti štai čia: http://potemes.lt/slapyvardis-tarsi-sifras-ar-zenklas-atskleidziantis-kiekvieno-autoriaus-skirtingus-pasirinkimo-motyvus-ir-priezastis-teigia-zurnaliste-genovaite-burneikiene-rem/

7. Viešojoje kalbos vartosenoje pasitaiko nemažai kirčiavimo klaidų. Aptarkite jūsų pastebėtus netaisyklingo kirčiavimo atvejus ir pasiūlykite, kaip būtų galima pagerinti situaciją.

Šią kalbą galite atsisiųsti štai čia: http://potemes.lt/viesojoje-kalbos-vartosenoje-pasitaiko-nemazai-kirciavimo-klaidu-aptarkite-jusu-pastebetus-netaisyklingo-kirciavimo-atvejus-ir-pasiulykite-kaip-butu-galima-pagerinti-situacija-kalba-7-2015m/

8. Kalbininkas Antanas Smetona teigia, kad „per sunkių kalbų nebūna“. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite, ar reikia lengvinti lietuvių kalbos rašybos taisykles ir kodėl.

Šią kalbą galite atsisiųsti štai čia: http://potemes.lt/kalbininkas-antanas-smetona-teigia-kad-per-sunkiu-kalbu-nebuna-remdamiesi-konkreciais-pavyzdziais-aptarkite-ar-reikia-lengvinti-lietuviu-kalbos-rasybos-taisykles-ir-kodel-kalba/

9. Kalba, kaip bendravimo priemonė, neatsiejama nuo tautos kultūros. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite, kokį poveikį lietuvių kalbos etiketui daro kitos kalbos.

Šią kalbą galite atsisiųsti štai čia: http://potemes.lt/kalba-kaip-bendravimo-priemone-neatsiejama-nuo-tautos-kulturos-remdamiesi-konkreciais-pavyzdziais-aptarkite-koki-poveiki-lietuviu-kalbos-etiketui-daro-kitos-kalbos-kalba-9-2015m/

10. Kalbininkė Inga Hilbig teigia, kad „lietuvių kalba – gražus seno ir naujo derinys“. Remdamiesi konkrečiais leksikos pavyzdžiais, patvirtinkite arba paneikite teiginį, kadlietuvių kalba, nors ir labai archajiška, patenkina visus šiuolaikinės Lietuvos visuomenėsporeikius.

 

KULTŪRA

11. Lietuvoje 2015-ieji metai paskelbti Etnografinių regionų metais. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, pristatykite savo regioną keliais aspektais ir aptarkite jo kultūrinį savitumą.

Šią kalbą galite atsisiųsti štai čia: http://potemes.lt/lietuvoje-2015-ieji-metai-paskelbti-etnografiniu-regionu-metais-remdamiesi-konkreciais-pavyzdziais-pristatykite-savo-regiona-keliais-aspektais-ir-aptarkite-jo-kulturini-savituma-kultura-11-2015m/

12. Tradicines literatūros ir menų pamokas mokykloje dažnai paįvairina susitikimai su menininkais. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, paaiškinkite, ar tokie renginiai naudingi mokiniams.

13. Anot režisieriaus Oskaro Koršunovo, dabar teatras nebėra toks svarbus kaip anksčiau. Remdamiesi konkrečiais spektakliais, aptarkite, kokio teatro reikia šiuolaikiniam žmogui.

Šią kalbą galite atsisiųsti štai čia: http://potemes.lt/anot-rezisieriaus-oskaro-korsunovo-dabar-teatras-nebera-toks-svarbus-kaip-anksciau-remdamiesi-konkreciais-spektakliais-aptarkite-kokio-teatro-reikia-siuolaikiniam-zmogui-kultura-13-2015m/

14. Filmuose neretai veikia sakmių ir (ar) pasakų personažams artimi veikėjai. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite, kokias vertybes jie įkūnijo liaudies kūryboje ir kokias įkūnija šiandienos filmuose.

Šią kalbą galite ašsisiųsti štai čia: http://potemes.lt/filmuose-neretai-veikia-sakmiu-ir-ar-pasaku-personazams-artimi-veikejai-remdamiesi-konkreciais-pavyzdziais-aptarkite-kokias-vertybes-jie-ikunijo-liaudies-kuryboje-ir-kokias-ikunija-siandienos-fil/

15. Ar pritartumėte Tarptautinio vaikų ir jaunimo filmų festivalio komisijos nuomonei, kad geras filmas tas, kurio pagrindinis veikėjas yra paprastas paauglys ir todėl nesunku suprasti jo problemas. Savo požiūrį argumentuokite kino jaunimui ir paaugliams pavyzdžiais.

Šią kalbą galite atsisiųsti štai čia: http://potemes.lt/ar-pritartumete-tarptautinio-vaiku-ir-jaunimo-filmu-festivalio-komisijos-nuomonei-kad-geras-filmas-tas-kurio-pagrindinis-veikejas-yra-paprastas-paauglys-ir-todel-nesunku-suprasti-jo-problemas-savo/

16. Kokie literatūriniams įvykiams skirti renginiai yra įdomūs ir prasmingi? Savo nuomonę pagrįskite konkrečiais pavyzdžiais.

Šią kalbą galite atsisiųsti štai čia: http://potemes.lt/kokie-literaturiniams-ivykiams-skirti-renginiai-yra-idomus-ir-prasmingi-savo-nuomone-pagriskite-konkreciais-pavyzdziais-kultura-16-2015m/

17. Lietuvoje vyksta įvairaus pobūdžio festivalių. Pristatykite bent du meno ar mokslo festivalius ir aptarkite, kuo jie patrauklūs jaunimui.

Šią kalbą galite atsisiųsti štai čia: http://potemes.lt/lietuvoje-vyksta-ivairaus-pobudzio-festivaliu-pristatykite-bent-du-meno-ar-mokslo-festivalius-ir-aptarkite-kuo-jie-patrauklus-jaunimui-kultura-17-2015m/

18. Lietuvos atlikėjai, jungiantys senosios kultūros palikimą ir šiuolaikinį meną, ieško naujų, patrauklių būdų kūriniams pateikti. Patvirtinkite arba paneikite šią mintį remdamiesikonkrečiais pavyzdžiais.

Šią kalbą galite atsisiųsti štai čia: http://potemes.lt/lietuvos-atlikejai-jungiantys-senosios-kulturos-palikima-ir-siuolaikini-mena-iesko-nauju-patraukliu-budu-kuriniams-pateikti-patvirtinkite-arba-paneikite-sia-minti-remdamiesi-konkreciais-pavyzdzia/

19. 2015-aisiais sukanka 25 metai, kai atkurta Lietuvos Nepriklausomybė. Pasvarstykite, kokie renginiai jūsų krašte galėtų skatinti jaunimo patriotizmą.

Šią kalbą galite atsisiųsti štai čia: http://potemes.lt/2015-aisiais-sukanka-25-metai-kai-atkurta-lietuvos-nepriklausomybe-pasvarstykite-kokie-renginiai-jusu-kraste-galetu-skatinti-jaunimo-patriotizma-kultura-19-2015m/

20. Pasvarstykite, kokios tematikos dokumentiniai filmai galėtų dominti šiuolaikinį jaunimą ir kodėl. Savo įžvalgas paremkite lietuviškos dokumentikos pavyzdžiais.

Šią kalbą galite atsisiųsti štai čia: http://potemes.lt/pasvarstykite-kokios-tematikos-dokumentiniai-filmai-galetu-dominti-siuolaikini-jaunima-ir-kodel-savo-izvalgas-paremkite-lietuviskos-dokumentikos-pavyzdziais-kultura-20-2015m/

 

LITERATŪRA

21. Literatūros vadovėliuose pateikiama analizuoti kūrinių ištraukų. Pristatykite bent du kūrinius, kuriuos perskaityti paskatino nagrinėta ištrauka, ir argumentuotai paaiškinkite, kodėl.

Šią kalbą galite atsisiųsti štai čia: http://potemes.lt/literaturos-vadoveliuose-pateikiama-analizuoti-kuriniu-istrauku-pristatykite-bent-du-kurinius-kuriuos-perskaityti-paskatino-nagrineta-istrauka-ir-argumentuotai-paaiskinkite-kodel-literatura-21/

22. Literatūros tyrinėtojas Virginijus Gasiliūnas teigia, kad „geros knygos yra kaip geri gyvenime sutikti žmonės“. Patvirtinkite arba paneikite šią mintį remdamiesi skaitytomis knygomis.

Šią kalbą galite atsisiųsti štai čia: http://potemes.lt/literaturos-tyrinetojas-virginijus-gasiliunas-teigia-kad-geros-knygos-yra-kaip-geri-gyvenime-sutikti-zmones-patvirtinkite-arba-paneikite-sia-minti-remdamiesi-skaitytomis-knygomis/

23. Šiuo metu ypač daugėja istorinės tematikos grožinės literatūros. Remdamiesi lietuvių literatūros pavyzdžiais, aptarkite, kas lemia istorinių temų šiuolaikinėje literatūroje populiarumą.

24. Anot bibliotekininkės Vitos Mozūraitės, „skaitymas laisvalaikiu tampa nebemadingas. Reikia paversti jį madingu“. Argumentuotai paaiškinkite, kaip įgyvendintumėte šią idėją.

Šią kalbą galite atsisiųsti štai čia: http://potemes.lt/anot-bibliotekininkes-vitos-mozuraites-skaitymas-laisvalaikiu-tampa-nebemadingas-reikia-paversti-ji-madingu-argumentuotai-paaiskinkite-kaip-igyvendintumete-sia-ideja-literatura/

25. Pasak rašytojo Hermano Hesės, vienas svarbiausių kelių, vedančių į išsilavinimą, yra pasaulinės literatūros pažinimas. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, patvirtinkite arba paneikite šią mintį.

Šią kalbą galite atsisiųsti štai čia: http://potemes.lt/patarlese-issakomi-svarbus-gyvenimo-principai-ir-taisykles-patvirtinkite-arba-paneikite-sia-minti-remdamiesi-lietuviu-tautosakos-pavyzdziais-literatura-25-2015-m/

26. Patarlėse išsakomi svarbūs gyvenimo principai ir taisyklės. Patvirtinkite arba paneikitešią mintį remdamiesi lietuvių tautosakos pavyzdžiais.

Šią kalbą galite atsisiųsti štai čia: http://potemes.lt/patarlese-issakomi-svarbus-gyvenimo-principai-ir-taisykles-patvirtinkite-arba-paneikite-sia-minti-remdamiesi-lietuviu-tautosakos-pavyzdziais-literatura-25-2015-m-2/

27. Filosofas Naglis Kardelis teigia, kad ,,mitai kalba apie amžinuosius iššūkius, kuriuos tikrovė meta žmogui, ir apie laiko patikrintus būdus dorotis su jais“. Patvirtinkite arba paneikite šią mintį remdamiesi antikos mitų pavyzdžiais.

28. Poetas Aidas Marčėnas teigia, kad tikra poezija yra viršlaikiška. Remdamiesi bent dviejų lietuvių poetų eilėraščiais, argumentuotai paaiškinkite, kaip suprantate šią mintį.

29. Tautosakos tyrinėtoja Bronislava Kerbelytė teigia, kad stebuklinėse pasakose išsamiai apibūdinamas žmogus, jo siekiai ir keliamos amžinos problemos. Patvirtinkite arba paneikite šią mintį remdamiesi 3–4 lietuvių liaudies pasakų pavyzdžiais.

Šią kalbą galite atsisiųsti štai čia: http://potemes.lt/tautosakos-tyrinetoja-bronislava-kerbelyte-teigia-kad-stebuklinese-pasakose-issamiai-apibudinamas-zmogus-jo-siekiai-ir-keliamos-amzinos-problemos-patvirtinkite-arba-paneikite-sia-minti-remdamiesi-3/

30. Pastaruoju metu populiarėja garsinės knygos, kuriose kūrinius skaito aktoriai. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, pasvarstykite, kurie lietuvių klasikos kūriniai turėtų būti įrašyti garsinėse knygose, ir paaiškinkite, kodėl.

Šią kalbą galite atsisiųsti štai čia: http://potemes.lt/pastaruoju-metu-populiareja-garsines-knygos-kuriose-kurinius-skaito-aktoriai-remdamiesi-konkreciais-pavyzdziais-pasvarstykite-kurie-lietuviu-klasikos-kuriniai-turetu-buti-irasyti-garsinese-knygose/

 

Visas šias kalbėjimo potemes galite atsisiųsti iš Potemes.lt

Mūsų tikslas - kad kiekvienas kalbėtų drąsiai!

...

Patirtis

12 metų padedame moksleiviams siekti aukščiausio rezultato lietuvių kalbos ir literatūros srityje.

...

Tikriname

Visa mokomoji medžiaga yra tikrinama lietuivų kalbos mokytojo - eksperto.

...

Konfidencialumas

Siekiant sukurti jaukią mokymosi aplinką, visas procesas yra konfidencialus.

Ką klientai sako apie „Potemes.lt“?

Labai rekomenduoju. Komanda puikiai bendradarbiauja ir pateikia rekomendacijas.
Domas, 12 klasė
Šaunu, jokių priekaištų ir labai ačiū jums, nes susitelkiau ties kalba paskutine minute 😂😊
Miglė, 12 klasė
Mokymus ir medžiagą gavau iškart! Visi norai atitiko. 🙂
Mantas, 10 klasė
Geras puslapis. Padeda su kalbos įskaitos pasiruošimu. Patariu pirkti iš čia.
Salomėja, 12 klasė

Dažnai užduodami klausimai

Potemes.lt siūlo puikią išeitį visiems norintiems įsigyti, tačiau neturintiems banko sąskaitos. Apmokėjimą galima atlikti per Maximos kasas, Perlo terminalus ir kt. būdais atsiskaitant grynais pinigais. Daugiau skaitykite apie mokėjimo būdus čia: Atsiskaitymo būdai.

Visą mokomąją medžiagą galėsite atsisiųsti iškart po apmokėjimo. Mokymai organizuojami kas savaitę.

Įsigijus mokymus, gausite prieigą prie konkrečios mokymosi medžiagos. Įvykdžius visus mokymų instrukcijos etapus, galėsite savo jėgomis pasiruošti lietuvių kalbos kalbėjimo įskaitai.