Konsultuojame: +37068586980 arba Potemes.lt@gmail.com

12 klasės (VBE) 2015 metų kalbėjimo potemės

nuotrauka

2015 m. lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos temos

KALBA

1. Dėl didėjančio gyventojų mobilumo, informacinių priemonių poveikio ir kitų priežasčių lietuvių kalbos tarmės palaipsniui artėja prie bendrinės kalbos. Ar verta stengtis užtikrinant tarmių išlikimą? Argumentuotai išsakykite savo požiūrį.

Šią kalbą galite atsisiųsti iš čia: http://potemes.lt/del-didejancio-gyventoju-mobilumo-informaciniu-priemoniu-poveikio-ir-kitu-priezasciu-lietuviu-kalbos-tarmes-palaipsniui-arteja-prie-bendrines-kalbos-ar-verta-stengtis-uztikrinant-tarmiu-islikima-ar/

2. Šių dienų publicistikoje neigiamas įvairių gyvenimo reiškinių vertinimas dažnai išsakomas ne tiesiogiai, o pasitelkus smulkiosios tautosakos, Biblijos, literatūros kūrinių citatas ar parafrazes. Įvertinkite šį reiškinį. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.

Šią kalbą galite atsisiųsti iš čia: http://potemes.lt/siu-dienu-publicistikoje-neigiamas-ivairiu-gyvenimo-reiskiniu-vertinimas-daznai-issakomas-ne-tiesiogiai-o-pasitelkus-smulkiosios-tautosakos-biblijos-literaturos-kuriniu-citatas-ar-parafrazes-ivert/

3. Lietuvos viešojoje erdvėje vykstančiose diskusijose dažnai pasigendama kultūringo, pagarbaus santykio su pašnekovu. Kaip vertinate mūsų visuomenės diskusijų kultūrą? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.

Šią kalbą galite atsisiųsti iš čia: http://potemes.lt/lietuvos-viesojoje-erdveje-vykstanciose-diskusijose-daznai-pasigendama-kulturingo-pagarbaus-santykio-su-pasnekovu-kaip-vertinate-musu-visuomenes-diskusiju-kultura-savo-mintis-pagriskite-pavyzdziais/

4. Kalbos išlikimą lemia ne tiek ilgaamžė tautos istorija, kiek jaunesnės kartos pasiryžimas perimti kuo daugiau iš nueinančiosios. Įvertinkite tokį požiūrį. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.

Šią kalbą galite atsisiųsti iš čia: http://potemes.lt/kalbos-islikima-lemia-ne-tiek-ilgaamze-tautos-istorija-kiek-jaunesnes-kartos-pasiryzimas-perimti-kuo-daugiau-nueinanciosios-ivertinkite-toki-poziuri-savo-mintis-pagriskite-pavyzdziais-kalba-4/

5. „Vaizdinga pasakymo forma negali būti graži, jei to pasakymo turinys neetiškas“ (kalbininkė Regina Koženiauskienė). Įvertinkite tokį požiūrį. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.

Šią kalbą galite atsisiųsti iš čia: http://potemes.lt/vaizdinga-pasakymo-forma-negali-buti-grazi-jei-pasakymo-turinys-neetiskas-kalbininke-regina-kozeniauskiene-ivertinkite-toki-poziuri-savo-mintis-pagriskite-pavyzdziais-kalba/

6. Lietuvių kalba savo istorijoje daug kartų yra patyrusi kitos kalbos poveikį. Remdamiesi pavyzdžiais, paaiškinkite, kurios kalbos ir kaip veikė lietuvių kalbą anksčiau ir dabar.

Šią kalbą galite atsisiųsti iš čia: http://potemes.lt/lietuviu-kalba-savo-istorijoje-daug-kartu-yra-patyrusi-kitos-kalbos-poveiki-remdamiesi-pavyzdziais-paaiskinkite-kurios-kalbos-ir-kaip-veike-lietuviu-kalba-anksciau-ir-dabar-kalba-6-2015m/

7. Ar vaikystėje / paauglystėje susiformavęs įprotis rašyti trumpąsias mobiliojo telefono žinutes be skyrybos ženklų, be didžiųjų raidžių, be diakritinių ženklų, vartojant netaisyklingas arba mažai žinomas santrumpas gali pakenkti jaunosios kartos rašymo įgūdžiams? Argumentuotai išsakykite savo požiūrį.

Šią kalbą galite atsisiųsti iš čia: http://potemes.lt/ar-vaikysteje-paauglysteje-susiformaves-iprotis-rasyti-trumpasias-mobiliojo-telefono-zinutes-skyrybos-zenklu-didziuju-raidziu-diakritiniu-zenklu-vartojant-netaisyklingas-arba-mazai-zino/

8. Rašytojas Česlovas Milošas teigė, kad lietuvių tauta, „pralaimėjusi istorijoje, dar kartą gimė iš filologijos“. Paaiškinkite, kaip suprantate šią Č. Milošo mintį. Pritarkite jai arba ją paneikite, remdamiesi lietuvių kultūros ir kalbos istorijos pavyzdžiais.

Šią kalbą galite atsisiųsti iš čia: http://potemes.lt/rasytojas-ceslovas-milosas-teige-kad-lietuviu-tauta-pralaimejusi-istorijoje-dar-karta-gime-filologijos-paaiskinkite-kaip-suprantate-sia-c-miloso-minti-pritarkite-jai-arba-j/

9. Šiuolaikinėje literatūroje ryškėja naujas garsą, vaizdą ir poeziją jungiantis audiovizualinės poezijos žanras. Ar tokio pobūdžio menų sintezė praplečia ar susiaurina kalbos galimybes? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.

Šią kalbą galite atsisiųsti iš čia: http://potemes.lt/siuolaikineje-literaturoje-ryskeja-naujas-garsa-vaizda-ir-poezija-jungiantis-audiovizualines-poezijos-zanras-ar-tokio-pobudzio-menu-sinteze-praplecia-ar-susiaurina-kalbos-galimybes-savo-mintis-pagr/

10. Kalbininkė Laima Grumadienė tvirtina, kad sovietmečiu cenzūra padėjo ugdyti bendrinę lietuvių kalbą ir kartu skiepijo menkavertiškumo jausmą jos vartotojams. Įvertinkite tokį požiūrį. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.

Šią kalbą galite atsisiųsti iš čia: http://potemes.lt/kalbininke-laima-grumadiene-tvirtina-kad-sovietmeciu-cenzura-padejo-ugdyti-bendrine-lietuviu-kalba-ir-kartu-skiepijo-menkavertiskumo-jausma-jos-vartotojams-ivertinkite-toki-poziuri-savo-mintis-pagr/

11. Kalbos tyrinėtojai teigia, kad visuomenė diferencijuojasi kalbiniu pagrindu. Ar pritariate minčiai, kad kalba atskleidžia ne tik skirtingą tautinę, bet ir socialinę bei kultūrinę tapatybę? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.

Šią kalbą galite atsisiųsti iš čia: http://potemes.lt/kalbos-tyrinetojai-teigia-kad-visuomene-diferencijuojasi-kalbiniu-pagrindu-ar-pritariate-minciai-kad-kalba-atskleidzia-ne-tik-skirtinga-tautine-bet-ir-socialine-bei-kulturine-tapatybe-savo-mintis/

12. Neseniai knygynai kvietė skaityti šiuolaikinių lietuvių autorių knygas tokiais žodžiais: „Pagalvok, kiek mažai pasaulyje žmonių, mąstančių lietuvių kalba. <…> Tu – vienas iš nedaugelio, kurio mintys skamba lietuviškai.“ Paaiškinkite, ką reiškia priklausyti mažai kalbinei bendruomenei, kaip jūs vertinate tokią priklausomybę.

Šią kalbą galite atsisiųsti iš čia: http://potemes.lt/neseniai-knygynai-kviete-skaityti-siuolaikiniu-lietuviu-autoriu-knygas-tokiais-zodziais-pagalvok-kiek-mazai-pasaulyje-zmoniu-mastanciu-lietuviu-kalba-tu-vienas-nedaugelio-k/

13. Istoriniai procesai keičia lietuvių kalbos etiketo normas. Kokius kalbos etiketo pokyčius pastebite lygindami XX a. I pusės ir šiuolaikinės lietuvių literatūros kūrinių veikėjų dialogus ir / ar gretindami savo kartos, savo tėvų ir senelių bendravimo būdą?

Šią kalbą galite atsisiųsti iš čia: http://potemes.lt/istoriniai-procesai-keicia-lietuviu-kalbos-etiketo-normas-kokius-kalbos-etiketo-pokycius-pastebite-lygindami-xx-puses-ir-siuolaikines-lietuviu-literaturos-kuriniu-veikeju-dialogus-ir-ar-gretin/

14. Reklamos poveikį gana stipriai lemia kalba. Pasirinkite kurį nors kalbos lygmenį (pvz., fonetiką, leksiką, sintaksę) ir remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais paaiškinkite, kaip įvairiomis kalbinės raiškos priemonėmis reklamoje siekiama įtaigumo.

Šią kalbą galite atsisiųsti iš čia: http://potemes.lt/reklamos-poveiki-gana-stipriai-lemia-kalba-pasirinkite-kuri-nors-kalbos-lygmeni-pvz-fonetika-leksika-sintakse-ir-remdamiesi-konkreciais-pavyzdziais-paaiskinkite-kaip-ivairiomis-kalbines-raisko/

15. Poetas Vladas Braziūnas teigia: jei jis būtų Valstybinės kalbos komisijos vadovas, tai būtų nenuolaidus kalbos „vartotojams“, vis siūlantiems supaprastinti, sumoderninti senąją mūsų kalbą. Pateikite savo viziją, ko siektumėte, jeigu būtumėte Valstybinės lietuvių kalbos komisijos vadovas.

Šią kalbą galite atsisiųsti iš čia: http://potemes.lt/poetas-vladas-braziunas-teigia-jei-jis-butu-valstybines-kalbos-komisijos-vadovas-tai-butu-nenuolaidus-kalbos-vartotojams-vis-siulantiems-supaprastinti-sumoderninti-senaja-musu-k/

LITERATŪRA (KULTŪRA)

16. Kaip vaizduojama emigranto dalia XX a. II pusės ir šiuolaikinėje lietuvių literatūroje? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.

Šią kalbą galite atsisiųsti iš čia: http://potemes.lt/kaip-vaizduojama-emigranto-dalia-xx-ii-puses-ir-siuolaikineje-lietuviu-literaturoje-savo-mintis-pagriskite-pavyzdziais-literatura-kultura-16-2015m/

17. Kuo skiriasi Renesanso ir šių laikų žmogaus pasaulėžiūra, vertybių sistema, idealai? Savo mintis pagrįskite literatūros pavyzdžiais.

Šią kalbą galite atsisiųsti iš čia: http://potemes.lt/kuo-skiriasi-renesanso-ir-siu-laiku-zmogaus-pasauleziura-vertybiu-sistema-idealai-savo-mintis-pagriskite-literaturos-pavyzdziais-literatura-kultura-17-2015m/

18. Lietuvos raštijoje ir literatūroje pastebima tautinio tapatumo sampratos kaita. Ar svarbu pažinti šį istorinį procesą? Savo nuomonę pagrįskite literatūros pavyzdžiais.

Šią kalbą galite atsisiųsti iš čia: http://potemes.lt/lietuvos-rastijoje-ir-literaturoje-pastebima-tautinio-tapatumo-sampratos-kaita-ar-svarbu-pazinti-si-istorini-procesa-savo-nuomone-pagriskite-literaturos-pavyzdziais-literatura-kultura-18-2015m/

19. Remdamiesi lietuvių literatūros pavyzdžiais, atskleiskite, ko kūriniui suteikia pasakojimas pirmuoju asmeniu. Kada labiau pasitikite pasakotoju: kai kalbama pirmuoju ar trečiuoju asmeniu? Kodėl?

Šią kalbą galite atsisiųsti iš čia: http://potemes.lt/remdamiesi-lietuviu-literaturos-pavyzdziais-atskleiskite-ko-kuriniui-suteikia-pasakojimas-pirmuoju-asmeniu-kada-labiau-pasitikite-pasakotoju-kai-kalbama-pirmuoju-ar-treciuoju-asmeniu-kodel-liter/

20. Ar žemdirbiška pasaulėjauta grįsti klasikiniai lietuvių literatūros kūriniai suprantami jaunajai skaitytojų kartai? Savo mintis pagrįskite literatūros pavyzdžiais.

Šią kalbą galite atsisiųsti iš čia: http://potemes.lt/ar-zemdirbiska-pasaulejauta-gristi-klasikiniai-lietuviu-literaturos-kuriniai-suprantami-jaunajai-skaitytoju-kartai-savo-mintis-pagriskite-literaturos-pavyzdziais-literatura-kultura-20-2015m/

21. Rašytoja Danutė Kalinauskaitė mano, „kad būtent trumpuoju žanru, novele, testuotina rašytojo praba“. Remdamiesi šiuolaikinės lietuvių prozos pavyzdžiais, pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite.

Šią kalbą galite atsisiųsti iš čia: http://potemes.lt/rasytoja-danute-kalinauskaite-mano-kad-butent-trumpuoju-zanru-novele-testuotina-rasytojo-praba-remdamiesi-siuolaikines-lietuviu-prozos-pavyzdziais-pritarkite-siai-minciai-arba-j/

22. Šiandien esė žanrą yra išmėginę daugelis lietuvių rašytojų, o esė knygos pakliūva į skaitomiausių sąrašus. Kaip paaiškintumėte tokį esė populiarumą? Savo mintis pagrįskite literatūros pavyzdžiais.

Šią kalbą galite atsisiųsti iš čia: http://potemes.lt/siandien-ese-zanra-yra-ismegine-daugelis-lietuviu-rasytoju-o-ese-knygos-pakliuva-skaitomiausiu-sarasus-kaip-paaiskintumete-toki-ese-populiaruma-savo-mintis-pagriskite-literaturos-pavyzdziais-lit/

23. Ar norint suvokti klasikinių pasaulio literatūros kūrinių vertę pakanka susipažinti su jų santraukomis ar adaptacijomis? Savo mintis pagrįskite literatūros pavyzdžiais.

Šią kalbą galite atsisiųsti iš čia: http://potemes.lt/ar-norint-suvokti-klasikiniu-pasaulio-literaturos-kuriniu-verte-pakanka-susipazinti-su-ju-santraukomis-ar-adaptacijomis-savo-mintis-pagriskite-literaturos-pavyzdziais-literatura-kultura-23-2015m/

24. Poeto paskirtis – „tiesą liudyti“ ir „raudoti už tą raudot negalintį“ (Jonas Aistis). Įvertinkite, ar tokia rašytojo laikysena reikalinga šiandien. Savo mintis pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais.

Šią kalbą galite atsisiųsti iš čia: http://potemes.lt/poeto-paskirtis-tiesa-liudyti-ir-raudoti-uz-ta-raudot-negalinti-jonas-aistis-ivertinkite-ar-tokia-rasytojo-laikysena-reikalinga-siandien-savo-mintis/

25. Esama daug dramaturgijos tekstų, kurių herojais pasirinktos istorinės asmenybės. Remdamiesi lietuvių literatūros pavyzdžiais, aptarkite, koks meninės išmonės ir istorinių faktų santykis tokiuose dramos kūriniuose. Kodėl, jūsų nuomone, rašytojai pasirinko šias asmenybes savo kūrinių herojais?

Šią kalbą galite atsisiųsti iš čia: http://potemes.lt/esama-daug-dramaturgijos-tekstu-kuriu-herojais-pasirinktos-istorines-asmenybes-remdamiesi-lietuviu-literaturos-pavyzdziais-aptarkite-koks-menines-ismones-ir-istoriniu-faktu-santykis-tokiuose-dramo/

26. Kaip baudžiava paveikė lietuvių mentalitetą? Savo įžvalgas pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais.

Šią kalbą galite atsisiųsti iš čia: http://potemes.lt/kaip-baudziava-paveike-lietuviu-mentaliteta-savo-izvalgas-pagriskite-lietuviu-literaturos-pavyzdziais-literatura-kultura-26-2015m/

27. Kokią įtaką kūrybos vertinimui skirtingais laikotarpiais daro rašytojo dalyvavimas viešajame gyvenime? Savo mintis pagrįskite Lietuvos literatūros pavyzdžiais.

Šią kalbą galite atsisiųsti iš čia: http://potemes.lt/kokia-itaka-kurybos-vertinimui-skirtingais-laikotarpiais-daro-rasytojo-dalyvavimas-viesajame-gyvenime-savo-mintis-pagriskite-lietuvos-literaturos-pavyzdziais-literatura-kultura-27-2015m/

28. Dažnai teigiama, kad moterų kuriama literatūra yra savita. Remdamiesi lietuvių literatūros pavyzdžiais, pagrįskite šią mintį arba ją paneikite.

Šią kalbą galite atsisiųsti iš čia: http://potemes.lt/daznai-teigiama-kad-moteru-kuriama-literatura-yra-savita-remdamiesi-lietuviu-literaturos-pavyzdziais-pagriskite-sia-minti-arba-ja-paneikite-literatura-kultura-28-2015m/

29. Ar grožinės literatūros kūrinyje atpažįstami autoriaus biografijos faktai padeda suprasti kūrinį ar trukdo? Savo mintis pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais.

Šią kalbą galite atsisiųsti iš čia: http://potemes.lt/ar-grozines-literaturos-kurinyje-atpazistami-autoriaus-biografijos-faktai-padeda-suprasti-kurini-ar-trukdo-savo-mintis-pagriskite-lietuviu-literaturos-pavyzdziais-literatura-kultura-29-2015m/

30. Kuriuos Lietuvos literatūros kūrinius ir kodėl galima būtų pavadinti Lietuvos epu? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.

Šią kalbą galite atsisiųsti iš čia: http://potemes.lt/kuriuos-lietuvos-literaturos-kurinius-ir-kodel-galima-butu-pavadinti-lietuvos-epu-savo-mintis-pagriskite-pavyzdziais-literatura-kultura-30-2015m/

Visas šias kalbėjimo potemes galite atsisiųsti iš Potemes.lt

Mūsų tikslas - kad kiekvienas kalbėtų drąsiai!

...

Patirtis

12 metų padedame moksleiviams siekti aukščiausio rezultato lietuvių kalbos ir literatūros srityje.

...

Tikriname

Visa mokomoji medžiaga yra tikrinama lietuivų kalbos mokytojo - eksperto.

...

Konfidencialumas

Siekiant sukurti jaukią mokymosi aplinką, visas procesas yra konfidencialus.

Ką klientai sako apie „Potemes.lt“?

Labai rekomenduoju. Komanda puikiai bendradarbiauja ir pateikia rekomendacijas.
Domas, 12 klasė
Šaunu, jokių priekaištų ir labai ačiū jums, nes susitelkiau ties kalba paskutine minute 😂😊
Miglė, 12 klasė
Mokymus ir medžiagą gavau iškart! Visi norai atitiko. 🙂
Mantas, 10 klasė
Geras puslapis. Padeda su kalbos įskaitos pasiruošimu. Patariu pirkti iš čia.
Salomėja, 12 klasė

Dažnai užduodami klausimai

Potemes.lt siūlo puikią išeitį visiems norintiems įsigyti, tačiau neturintiems banko sąskaitos. Apmokėjimą galima atlikti per Maximos kasas, Perlo terminalus ir kt. būdais atsiskaitant grynais pinigais. Daugiau skaitykite apie mokėjimo būdus čia: Atsiskaitymo būdai.

Visą mokomąją medžiagą galėsite atsisiųsti iškart po apmokėjimo. Mokymai organizuojami kas savaitę.

Įsigijus mokymus, gausite prieigą prie konkrečios mokymosi medžiagos. Įvykdžius visus mokymų instrukcijos etapus, galėsite savo jėgomis pasiruošti lietuvių kalbos kalbėjimo įskaitai.