Konsultuojame: +37068586980 arba Potemes.lt@gmail.com

12 klasės (VBE) kalbėjimai atsisiuntimui

nuotrauka

Sveiki, mieli dvyliktokai, pristatome Jums suformuotas šių metų (2016 m.) kalbėjimo potemes, parengtas pagal NEC pateiktas pavyzdines kalbėjimo temas. Šios potemės paruoštos atsižvelgiant į visą mūsų sukauptą patirtį, todėl mes tikime, kad jos Jums padės pamiršti stresą ir lengviau apsispręsti, kuria tema kalbėti.

Norėtume pabrėžti, kad jau 7-tus metus padedame mokiniams kokybiškai ir tinkamai pasiruošti kalbėjimo įskaitai, todėl savo darbą tikrai išmanome. Visi mūsų paruošti kalbėjimai pateikiami kartu su išplėstiniais planais (kurie šiais metais yra privalomi), informaciniais šaltiniais, pateiktimis (skaidrėmis) ir galimais egzaminavimo klausimais. Be to, nuo šiol mūsų kalbas galėsite atsisiųsti ir klausytis MP3 formatu, todėl turėsite galimybę išgirsti kaip skamba tobula kalba.

 Sėkmės Jums linki Potemes.lt ir potemes.lt administracija

Atsisiuntę pavyzdį iš mūsų, siūlome pasikeisti/pasiredaguoti kalbėjimo potemę pagal save!

Pasirinkto lietuvių rašytojo stiliaus ypatybės.

1. Kristijono Donelaičio stilius ypatingas dėl rašytojo svarbos lietuvių tautai. Remdamiesi rašytojo biografiniais faktais ir kūriniais, pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite.Atsisiųsti
2. Maironis yra rašytinės lietuvių lyrikos pradininkas. Kuo Maironio rašymo stilius išsiskyrė iš to laikotarpio lietuvių rašytojų kūrybos? Argumentuotai išsakykite savo požiūrį.Atsisiųsti
3. Jono Biliūno kūrybos stilius vertas išsamesnio aptarimo dėl savo įtakos lietuvių literatūrai. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.Atsisiųsti
4. Marcelijaus Martinaičio kūryba išsiskiria savo pašiepiančiu rašymo stiliumi. Įvertinkite tokį požiūrį. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.Atsisiųsti
5. Balys Sruoga yra įvairiapusio talento rašytojas su savo išskirtiniu stiliumi. Remdamiesi rašytojo biografiniais faktais ir kūriniais, pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite.Atsisiųsti

 

Kaip pasikeistų Kristijono Donelaičio kūryba išvertus ją į šiuolaikinę bendrinę lietuvių kalbą.

6. Išvertus Kristijono Donelaičio kūrybą į šiuolaikinę bendrinę lietuvių kalbą ji prarastų savo vertę. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.Atsisiųsti
7. Kristijono Donelaičio kūryba yra unikali savo vaizdinga kalba. Donelaičio kūrybą išvertus į dabartinę bendrinę lietuvių kalbą ji prarastų didelę dalį savo žavesio. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.Atsisiųsti
8. Kristijono Donelaičio kūrybą išvertus į dabartinę bendrinę lietuvių kalbą ji būtų nesuprasta šiuolaikinio lietuvio. Palaikydami šią poziciją, argumentuotai išsakykite savo nuomonę.Atsisiųsti

 

Kaip kalba padeda atsiskleisti vaizduojamąjį laikotarpį Mariaus Ivaškevičiaus Madagaskare?

9. Įvairūs kalbos išsireiškimai, tokie kaip hiperbolizavimas ar pašiepimas padeda atskleisti aptariamo laikotarpio aplinką Mariaus Ivaškevičiaus „Madagaskare“. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.Atsisiųsti
10. Mariaus Ivaškevičiaus „Madagaskare“ konkretūs kalbos elementai padeda nustatyti vaizduojamą laikotarpį. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.Atsisiųsti

 

Kalbinis apsisprendimas tautinio atgimimo epochoje XIX a. pab. XX a. pr.

11. Tautinio atgimimo laikotarpiu lietuviai pradėjo puoselėti savo kalbą. Argumentuotai išsakykite savo nuomonę, kaip kalba buvo puoselėjama?Atsisiųsti
12. Kalbinis apsisprendimas XIX a. pab. XX a. pr. padėjo išsaugoti lietuvių tautą priespaudos laikotarpiu. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.Atsisiųsti
13. XIX a. pab. Lietuvių intelektualai pradėjo plėtoti lietuvių tautos identitetą per lietuvišką žodį. Pagrįskite šią nuomonę konkrečiais pavyzdžiais.Atsisiųsti

 

Ezopo kalba sovietmečio literatūroje.

14. Ezopo kalba buvo puiki priemonė sovietmečiu rašytojams „saugiai“ išreikšti savo nuomonę apie tuometinę situaciją. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.Atsisiųsti
15. Sovietmečio lietuvių literatūrą galima apibūdinti kaip Ezopo kalbos laikotarpį. Pristatykite kelių autorių kūrybą ir aptarkite jų kūrybos bruožus.Atsisiųsti

 

Lietuvos raštijos ir literatūros tekstai, formavę lietuvių požiūrį į tautos ir valstybės istoriją.

16. Lietuvių literatūroje galime atrasti daug kūrinių, kurie savo laikotarpiu formavo lietuvių požiūrį į tautos ir valstybės istoriją. Savo nuomonę pagrįskite Lietuvos literatūros pavyzdžiais.Atsisiųsti
17. Svarbu žinoti vertingiausius kūrinius, kurie formavo lietuvių požiūrį į tautą ir valstybę. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.Atsisiųsti

 

Individo ir bendruomenės santykis XX a. lietuvių prozoje.

18. XX a. lietuvių prozoje pradedama labiau gilintis į individo ir bendruomenės santykį. Kas iškeliamas aukščiau – individas ar bendruomenė? Savo mintis pagrįskite literatūros pavyzdžiais.Atsisiųsti

 

Žmogaus prigimties prieštaringumas Lietuvos literatūroje.

19. Lietuvos literatūroje žmogaus idealų ir vertybių priešprieša yra minima ne kartą. Pateikite literatūros pavyzdžių ir aptarkite kaip ši priešprieša yra vaizduojama.Atsisiųsti
20. Krikščioniškoje Lietuvos literatūroje žmogaus prigimtis rodoma dvejopai: vienu atveju visuomenės priskirtas vaidmuo yra nekvestionuojamas, kitais atvejais rodoma vidinė kova dėl savo tikrosios prigimties išlaisvinimo. Kaip religija įtakojo išsilaisvinimo temą Lietuvos literatūroje? Savo požiūrį pagrįskite pavyzdžiais.Atsisiųsti

 

Asmenybės laikysena ribinėse situacijose.

21. Asmenybės siekis išlaikyti savo identitetą labiausiai pasireiškia ribinėse situacijose. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.Atsisiųsti
Pirmas šio kalbėjimo variantas:22. Kritinės situacijos akivaizdoje aiškiausiai matome savo prioritetus. Pateikite kelis ribinių situacijų pavyzdžius Lietuvių literatūroje ir argumentuotai aptarkite, kokie prioritetai pasirinktuose kūriniuose buvo svarbūs.Atsisiųsti
Antras šio kalbėjimo variantas:22. Kritinės situacijos akivaizdoje aiškiausiai matome savo prioritetus. Pateikite kelis ribinių situacijų pavyzdžius Lietuvių literatūroje ir argumentuotai aptarkite, kokie prioritetai pasirinktuose kūriniuose buvo svarbūs.Atsisiųsti
23. Tik stiprus žmogus gali išlaikyti humoro jausmą net ir ribinėse situacijose. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.Atsisiųsti

 

Žemdirbiškos kultūros aktualizavimas XX a. II pusės lietuvių literatūroje.

24. XX a. II pusės lietuvių rašytojai pradeda formuoti lietuvių kaip žemdirbių tautos įvaizdį. Pagrįskite šią nuomonę konkrečiais literatūros pavyzdžiais.Atsisiųsti
25. XX a. II pusės lietuvių literatūroje jaučiamas stiprus poreikis išlaikyti ir parodyti tamprų lietuvių ir gamtos ryšį. Dėl kokių priežasčių ši tema buvo aktuali tame laikotarpyje? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.Atsisiųsti

 

Kodėl šiandien prieštaringai vertinamas sovietmečiu žymių lietuvių rašytojų kūrybinis palikimas?

26. Sovietmečio cenzūra turėjo įtakos lietuvių literatūrai ir tai lėmė neigiamą to laikotarpio žymių rašytojų vertinimą šiais laikais. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.Atsisiųsti
27. Didžioji dalis sovietmečiu žymių rašytojų šiandien vertinami prieštaringai dėl rusų valdžios įtakos. Pateikite konkrečių rašytojų ir jų kūrinių pavyzdžių, kurie sugebėjo apeiti tuometinę cenzūrą.Atsisiųsti

 

Antikos mitų interpretacija Lietuvos kultūroje.

28. Lietuvos kultūroje antikos mitai interpretuojami įvairiai. Pateikite tokių interpretacijų pavyzdžių ir aptarkite kokią įtaką antikos mitai turi Lietuvos kultūrai.Atsisiųsti

 

Krikščioniškoji etika Lietuvos Literatūroje.

29. Kokie antikinės ir krikščioniškosios etikos skirtumai Lietuvos literatūroje? Savo mintis pagrįskite konkrečiais literatūros pavyzdžiais.Atsisiųsti
30. Balio Sruogos kūryboje aiškiai juntamas krikščioniškos etikos pasireiškimas. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.Atsisiųsti

 

Literatūra – istorinės patirties liudijimas.

Pirmas šio kalbėjimo variantas:31. Literatūra leidžia mums pamatyti kaip žmonės gyveno įvairiais istorijos tarpsniais. Palyginkite skirtingų laikotarpių vaizdavimą literatūroje.Atsisiųsti
Antras šio kalbėjimo variantas:31. Literatūra leidžia mums pamatyti kaip žmonės gyveno įvairiais istorijos tarpsniais. Palyginkite skirtingų laikotarpių vaizdavimą literatūroje.Atsisiųsti
32. Istorinė patirtis lengvai atskleidžiama literatūroje. Kokią patirtį atskleidžia lietuvių rašytojų kūriniai? Savo mintis pagrįskite konkrečiais pavyzdžiais.Atsisiųsti

 

Koks lietuvio (lietuvės) paveikslas kuriamas įvairių laikotarpių literatūroje.

33. Lietuvio (lietuvės) paveikslas įvairių laikotarpių literatūroje nekinta. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.Atsisiųsti
34. Aptarkite, kokį lietuvės paveikslą pateikia XX a. rašytojai. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.Atsisiųsti

 

Praradimas kaip kūrybinio įkvėpimo šaltinis.

35. Praradimai skatina labiau pažinti save ir suteikia įkvėpimo ryškių kūrinių sukūrimui. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.Atsisiųsti
36. Kaip praradimas pažadina ir išryškina norą kurti ir suprasti save? Pateikite savo nuomonę ir pagrįskite ją konkrečiais pavyzdžiais.Atsisiųsti

 

Tėvas lietuvių literatūroje.

Pirmas šio kalbėjimo variantas:37. Koks yra vaizduojamas tėvo paveikslas lietuvių literatūroje ir jo santykis su šeima? Pateikite savo nuomonę ir pagrįskite ją konkrečiais pavyzdžiais.Atsisiųsti
Antras šio kalbėjimo variantas:37. Koks yra vaizduojamas tėvo paveikslas lietuvių literatūroje ir jo santykis su šeima? Pateikite savo nuomonę ir pagrįskite ją konkrečiais pavyzdžiais.Atsisiųsti
Trečias šio kalbėjimo variantas:Tėvo paveikslas lietuvių literatūroje.Atsisiųsti

 

Žaismas modernioje lietuvių literatūroje.

38. Kalbos žaismas modernioje lietuvių literatūroje suteikė spalvingumo net ir niūriais gyvenimo tarpsniais. Kokiomis kalbinėmis raiškos priemonėmis žaismas pasireiškė modernioje lietuvių literatūroje? Savo mintis pagrįskite konkrečiais pavyzdžiais.Atsisiųsti

 

Kokį poveikį kultūrai ir visuomenei daro kryptingai veikianti asmenybė?

39. Stipri ir kryptinga asmenybė yra raktas į tautos laisvę. Pateikite šią mintį patvirtinančių konkrečių pavyzdžių.Atsisiųsti
40. Kryptingai judanti asmenybė sugeba garsinti ne tik save, tačiau ir visą tautą. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais.Atsisiųsti

 

Tautosaka lietuvių literatūroje

41. Tautosaka yra kultūros ir istorijos saugotoja. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite konkrečiais literatūriniais pavyzdžiais.Atsisiųsti

 

Papildomos potemės:

Stojiškos laikysenos žmogus lietuvių literatūroje.Atsisiųsti

Tėvų ir vaiku santykiai lietuvių literatūroje.Atsisiųsti
Kuo individui ir tautai svarbi laisvė? Pagrįskite remdamiesi literatūros pavyzdžiais.Atsisiųsti
“Niekada žmogus nebus mažas, jei jis bus savimi”,- teigė Justinas Marcinkevičius. Pagrįskite remdamiesi literatūros pavyzdžiais.Atsisiųsti
Kaip pilietiškumas reiškiasi skirtingų laikų literatūroje? Savo požiūrį pagrįskite.Atsisiųsti
Ar darbštumas tebėra vertybė?Atsisiųsti
Ar sukilti prieš blogį ar su juo susitaikyti?Atsisiųsti
Apie kokias moralines vertybes šiandien svarbu kalbėti?Atsisiųsti
Apsisprendimo problema Lietuvos literatūroje.Atsisiųsti
Meilės tema Lietuvos literatūroje.Atsisiųsti
Žmogaus ir gamtos santykis lietuvių literatūroje.Atsisiųsti
Kovotojo portretas lietuvių literatūroje.Atsisiųsti
Laisvės tema lietuvių literatūroje.Atsisiųsti
Motinos paveikslas lietuvių literatūroje.Atsisiųsti
Namų vaizdavimas lietuvių literatūroje.Atsisiųsti
Kaip istoriniai įvykiai paveikė lietuvių mentalitetą? Savo įžvalgas pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais.Atsisiųsti
Tėvų ir vaikų santykiai lietuvių literatūroje.Atsisiųsti
Tėvo paveikslas lietuvių literatūroje.Atsisiųsti
Ar visada žmogus gali rinktis?Atsisiųsti
Gyvenimo prasmės paieškos lietuvių literatūroje.Atsisiųsti
Sąžinė – didžiausia žmogaus teisėja.Atsisiųsti
Kokią įtaką vaikystės patyrimai turi žmogaus gyvenime?Atsisiųsti
Kodėl istorijos kryžkelėje išbandomas žmogus?Atsisiųsti
Tėvynės gynėjo paveikslas Lietuvos literatūroje.Atsisiųsti

Mūsų tikslas - kad kiekvienas kalbėtų drąsiai!

...

Patirtis

12 metų padedame moksleiviams siekti aukščiausio rezultato lietuvių kalbos ir literatūros srityje.

...

Tikriname

Visa mokomoji medžiaga yra tikrinama lietuivų kalbos mokytojo - eksperto.

...

Konfidencialumas

Siekiant sukurti jaukią mokymosi aplinką, visas procesas yra konfidencialus.

Ką klientai sako apie „Potemes.lt“?

Labai rekomenduoju. Komanda puikiai bendradarbiauja ir pateikia rekomendacijas.
Domas, 12 klasė
Šaunu, jokių priekaištų ir labai ačiū jums, nes susitelkiau ties kalba paskutine minute 😂😊
Miglė, 12 klasė
Mokymus ir medžiagą gavau iškart! Visi norai atitiko. 🙂
Mantas, 10 klasė
Geras puslapis. Padeda su kalbos įskaitos pasiruošimu. Patariu pirkti iš čia.
Salomėja, 12 klasė

Dažnai užduodami klausimai

Potemes.lt siūlo puikią išeitį visiems norintiems įsigyti, tačiau neturintiems banko sąskaitos. Apmokėjimą galima atlikti per Maximos kasas, Perlo terminalus ir kt. būdais atsiskaitant grynais pinigais. Daugiau skaitykite apie mokėjimo būdus čia: Atsiskaitymo būdai.

Visą mokomąją medžiagą galėsite atsisiųsti iškart po apmokėjimo. Mokymai organizuojami kas savaitę.

Įsigijus mokymus, gausite prieigą prie konkrečios mokymosi medžiagos. Įvykdžius visus mokymų instrukcijos etapus, galėsite savo jėgomis pasiruošti lietuvių kalbos kalbėjimo įskaitai.