Konsultuojame: +37068586980 arba Potemes.lt@gmail.com

Bernardas Brazdžionis

Bernardas Brazdžionis

Biografija

Lietuvių prozininkas Bernardas Brazdžionis gimė 1907 m. Stebeikių kaime, Pumpėnų valsčiuje, Biržų-Pasvalio rajone. Nuo pat mažų dienų, t.y. nuo 1908 m. rašytojas su tėvais gyveno JAV, tačiau 1914 m. grįžo į gimtinę. Tuo metu prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas. Brazdžionio tėvas buvo mobilizuotas į Rusijos imperijos kariuomenę, o Bernardas Brazdžionis su mama apsigyveno Pasvalio valsčiuje, Žadeikių dvare. Pirmuosius mokslus rašytojas ėjo Pasvalyje, Žadeikiuose. 1929 m. jis baigė Biržų gimnaziją. Baigęs gimnaziją Brazdžionis įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą, kur humanitarinių mokslų fakultete mokėsi lietuvių kalbos ir literatūros. Būdamas studentas Bernardas Brazdžionis aktyviai įsitraukė į ten vykstančią veiklą, dalyvavo akademiniuose būreliuose, buvo ateitininkų „Šatrijos“ draugijos narys, dalyvavo humanitarų draugijos literatūros sekcijoje, kuriai nuo 1931 m. vadovavo pats. Tais metais Brazdžionis išleido eilėraščių rinkinį pavadinimu „Amžinas žydas“. Baigęs studijas Brazdžionis mokytojavo, o nuo 1937 m. dirbo „Sakalo“ knygų leidykloje. 1940 m. tapo Maironio literatūros muziejaus direktoriumi. Brazdžionis aktyviai redagavo leidinius, skyrė jiems daug laiko, tad nuo 1933 m. redagavo laikraštį „Lietuvos studentas“, „Ateities spinduliai“, „Pradalgės“, „Dienovidis“. 1942 m. taip pat redagavo almanachą „Literatūros metraštis“. 1944 m. Bernardas Brazdžionis išvyko į Vakarus. 1947 m. redagavo Lietuvių rašytojų draugijos metraštį „Tremties metai“. 1949 m. rašytojas grįžo į JAV, gyveno Bostone. Čia jis dirbo „Lietuvių enciklopedijos“ redaktoriumi visuotinės literatūros skyriuje. Iki 1950 m. taip pat redagavo vaikų laikraštį „Eglutė“. 1955 m. Brazdžionis persikėlė gyventi į Los Andželą, kur iki 1972 m. dirbo žurnalo „Lietuvių dienos“ redaktoriumi. Eidamas 96 metus. 2002 m. Brazdžionis mirė Los Andžele. Jo palaikai pervežti ir palaidoti Petrašiūnų kapinėse. Po mirties, 1993 m. jam buvo įteiktas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino 3-ojo laipsnio ordinas, 1998 m. –Gedimino 1-ojo laipsinio ordinas.

Kūryba bei jos bruožai

Kaip poetas, Brazdžionis, atsiskleidė 1924 m. išspausdinęs pirmąjį eilėraštį jaunimui skirtame laikraštyje „Pavasaris“. Nuo tada prasidėjo jo, kaip poeto bei rašytojo kelias. Dar būdamas visai jaunas, Brazdžionis susipažino su Europos literatūrinėmis srovėmis ir daug išminties sėmėsi iš Vinco Mykolaičio – Putino. Tad kalbant apie Brazdžionio poezijos bruožus, joje pastebimas gaivališkumas, kontrastiškumas ir net dramatiški konfliktai, kūrybai suteikiantys gyvumo. Jo kūryba įvairiapusiška – matomi bruožai nuo romantiškumo iki realizmo, nuo lyriškumo iki visiško grotesko, nuo švelnumo iki rūstumo. Brazdžionio kūrybos bruožai kartais pasirodo kiek archajiški, tačiau šis archajiškumas netrukdo atsiskleisti poezijos modernumui ir aktualumui, originalumui ir individualumui. Jo poezijoje išryškėja trys labiausiai vertinami aspektai – visuomeniniai motyvai, asmeniniai ir gamtos motyvai. Bet kokiu atveju, pastebima ir tai, kad Brazdžionio kūryba yra paremta lietuviškomis tradicijomis ir motyvais, o įkvėpimo ieškojimas liturginėje literatūroje suformavo Brazdžionio kūrybos išskirtinį braižą, poetinę dvasią bei formą.

Mūsų tikslas - kad kiekvienas kalbėtų drąsiai!

...

Patirtis

12 metų padedame moksleiviams siekti aukščiausio rezultato lietuvių kalbos ir literatūros srityje.

...

Tikriname

Visa mokomoji medžiaga yra tikrinama lietuivų kalbos mokytojo - eksperto.

...

Konfidencialumas

Siekiant sukurti jaukią mokymosi aplinką, visas procesas yra konfidencialus.

Liko neatsakytų klausimų? Susisiekite su mumis!