Jūsų patogumui paruošėm supaprastintą paiešką. Įrašykite raktinį žodį ir raskite sau tinkantį kalbėjimą, pastraipą, rašytoją. Sąrašas atsiras suvedus nors vieną raktažodį:

Kalbėjimo potemės 2019

Rašome pavyzdinius kalbėjimus jau 9-us metus, todėl galite pasikliauti mumis! 🙂 Pasirinkite Jūs dominančią potemę ir atsisiųskite lietuvių kalbos kalbėjimą per 5 minutes! Jei kalbėjimas Jūsų mokyklai jau užimtas, parašykite mums el. paštu Potemes.lt@gmail.com, suderinsime terminą naujo kalbėjimo parašymui 🙂

Dantė Aligjeris (biografija, kūrybos bruožai, konspektas, kalbėjimai, pastraipos)

autorio nuotrauka
Biografija

Florencijos poetas Dantė Aligjeris gimė 1265 m. aristokratų šeimoje. Įdomus faktas tas, kad Dantės tikrasis vardas yra Durantė, tačiau jis vardą susitrumpino ir jį pavertė savo literatūriniu slapyvardžiu. Kai Dantei buvo šešeri, mirė jo motina, o būnant dvylikos – neteko ir tėvo. Jį augino pamotė. 1277 m., Dantei dar būnant dvilkamečiu, jis tapo vedybų sutarties auka ir buvo pažadėtas Messer Maneto Donati dukrai Gemmai. Ši sutartis notarų pagalba įsigaliojo ir Dantė su Gemma susilaukė keleto vaikų. Rašytojas vyraujant politinėms kovoms Italijoje dėl krašto suvienijimo, būdamas labai aktyvus ir apsišvietęs visuomenės veikėjas į visa tai įsitraukė. Tapo vienos iš tuomet besivaržiusių partijų – Gvelfų šalininku. Gvelfai valdžią paėmė į savo rankas, tačiau kaip ir dažnas atvejis tais laikais, iš savo noro pasiekti kažką, patys susiskaldė į dvi gentis – baltuosius ir juoduosius. Juodieji laimėjo, o baltieji buvo ištremti. Tarp baltųjų buvo ir pats Dantė. Jam Florencijos valdžia įvairiais žeminančiais būdais siūlė grįžti, tačiau jis nesutiko ir būdamas temtyje parašė keletą kūrinių, kaip filosofinį veikalą „Puota“, politinį veikalą „Apie monarchiją“ bei filologinį veikalą pavadinimu „Apie tautinę kalbą“. Pirmuoju Dantės kūriniu vis vien laikoma 1294 m. išleista eilėraščių knyga „Naujasis gyvenimas“. Dantė mirė 1321 m. Ravenos mieste, šiaurės Italijoje.

Kūryba ir jos bruožai

Dantės kūryba turėjo ypatingą reikšmę, kadangi turėjo didelės reikšmės ne tik Italų, tačiau ir visos Vakarų Europos literatūros vystymuisi. Dantės kūryboje matomi konkretūs ir labai charakteringi viduramžių gyvenimo elementai. Regimos ir Renesanso epochos idėjos. Jo kūrinių temos gana skirtingos ir įvairiapusės, kadangi viename veikale jis aprašė savo gyvenimo meilę Beatričę, kitame aprašė kelionę į pomirtinį pasaulį. Nepaisant visko, bet koks Dantės kūrinys yra gan sudėtingas paprastam skaitytojui, nes Dantė buvo visiškas eruditas, savo protu ir išmone lenkiantis daugelį žmonių, jis pralenkė ne tik šiuolaikinius mąstytojus, tačiau ir tuometinę savo epochą.

Kūrinių aprašymai

„Dieviškoji komedija“

Italų poeto Dantės Aligjerio kūrinys „Dieviškoji komedija“ labai žymus, rašytas daug metų. Poema labai pabrėžia dvasingumą, neeilinį grožį. Poemoje autorius pasakoja kaip sulaukęs 35-erių metų atsidūrė miške, apsuptame niūrios tamsos, kurioje jį užpuola trys žvėrys – lūšis, liūtas ir vilkė, tačiau jis lieka išgelbėtas Vergilijaus. Šie žvėrys simbolizuoja gašlumą, puikybę bei godumą. Vergilijus poetą iš miško tankmės veda Pragaro keliu. Jiedu pereina visus skyrius, kol pagaliau patenka į Skaistyklą. Bėgant laikui, Dantės globėjais tampa Matilda ir Beatričė. Švariai ir skaisčiai nuplautas Letejos upėje ir atsigėręs Eunojos vandens, poetas pakyla į Dangų. Poema „Dieviškoji komedija“ susideda iš 3 dalių: „Pragaro“, „Skaistyklos“ ir „Rojaus“, ir šios dalys simetriškai suskirstytos į tam tikrus skyrius.

Pragaras vaizduojamas kaip piltuvo formos bedugnė, kuri remiasi į žemės centrą. O žengiant į gilumą, griovos siaurėja, kartu, žinoma, ir nusidėjėlių kančios didėja, darosi stipriai išgyvenamos. Kai Dantė ir Vergilijus įžengia į Pragarą, atsiduria Prieangyje, kuriame kenčia savanaudžai, gyvenime nepadarę nei gero, nei blogo. Šie žmonės yra bevaliai, todėl jų nepriima nei Dangaus, nei Pragaro dalis. Toliau keleiviai atsiduria pirmame pragaro rate, po kurio seka antrasis – gašliųjų vėlių buveinė, o trečiajame rate stūkso apsirijėliai, ketvirtame – šykštuoliai ir pinigų eikvotojai, kai tuo tarpu penktame rate, Stikso purve pešasi pikčiurnos, šeštasis ratas – kapinės, septintasis ratas – smurtinikų buveinė, aštuntasis ratas daug siauresnis už kitus, tačiau čia yra net 10 skyrių, kuriuose kenčia suviliotojai, pataikūnai ir paleistuvės, veidmainiai, vagys, šmeižikai bei sukčiai ir apgavikai; devintasis – paskutinis ratas – išdavikų buveinė, kurioje yra 4 skyriai: giminių, tėvynės, svečių ir savo geradarių išdavikai. Pačiame centre – Liuciferis, kuris yra minimas ir žinomas kaip didžiausias išdavikas.

Skaistykla vaizduojama kaip aukšta sala, iškilusi vandenyno bangose. Vandenyno pakrantėje renkasi sielos, kurios mirties valandą gailėjosi, tačiau vis dėlto nespėjo susitaikyti su Bažnyčios valia. Toliau Skaistykloje gyvena apsileidėliai, savo atgailą atidėlioję iki paskutinio atodūsio. Toliau seka 7 terasos – puikybė, pyktis, tinginystė bei gobšumas, pavydas, smaguriavimas ir gašlumas. Kiekvienoje terasoje vėlės kenčia skirtingu pobūdžiu, tačiau vis tiek turi vilties ir yra meldžiamasi.

Rojus – aplink Žemę besisukančios dangaus sferos, kurios yra dar ir vadinamos planetų vardais, turinčiais skirtingas reikšmes: kiekvienoje sferoje gyvena vėlės, kurios siekė įvairios garbės, kurios atliko arba nepadarė svarbių darbų, rūpinosi žemiškaisiais reikalais.

Taigi, Dantės Aligjerio kūrinys „Dieviškoji komedija“ apibrėžia ne tik viduramžių dvasią, bet kartu parodomi ir artėjančios Renesanso epochos literatūriniai bruožai.

Kalbėjimai (Visi kalbėjimai patikrinti redaktoriaus)

Dantės „Dieviškoji komedija“. Kodėl dieviškoji „Rojaus“ palaima įmanoma tik perėjus pragaro ir skaistyklos išbandymus?

Pragaras, skaistykla, rojus. Būtent šios trys sferos išryškėja žymiajame Dantės kūrinyje “Dieviškoji komedija”. Tad šiuo atveju labai svarbi rojaus sfera ir kalboje nagrinėjamas klausimas, kodėl žmogui norint pasiekti dangiškąją “Rojaus” palaimą, tenka pereiti tiek pragaro, tiek skaistyklos sunkumus. Taip pat, norime visus pradžiuginti, nes nuo šių metų, visi mūsų parašyti…


Kalbėjimas apie santykį su antiką: Vergilijaus paveikslas. Santykis su antika.

Vergilijus – žymus romėnų rašytojas, kuris gimė 70 m. pr. m. e.., parašęs garsiąją “Eneidą”. Tad šioje kalboje labai daug dėmesio skiriama Vergilijui ir būtent jo santykiui su Antikos laikotarpiu apžvelgti. Remiamasi įvairiais kūriniais, paminėjimais ir kitokiais aspektais, kurie įrodo konkretų Vergilijaus ryšį su Antikos laikotarpiu. Taip pat, norime visus…


Dantės poemos „Dieviškoji Komedija“ lyriškumas ir dramatiškumas.

Dantė Aligjeris – visų laikų žinomiausias rašytojas, sukūręs neįtikėtino koncepto kūrinį pavadinimu “Dieviškoji komedija”. Šis kūrinys supintas iš įvairiausių epizodų, įprasminančių tiek lyriškumą, tiek dramatiškumą. Tad šioje kalboje šie epizodai aptariami ir argumentuotai pritaikomi lyriškumo ir dramatiškumo aspektams. Taip pat, norime visus pradžiuginti, nes nuo šių metų, visi mūsų parašyti…


Pragaras pagal Dantės Aligjerio kūrinį ,,Dieviškoji komedija”.

Pragaras yra pati baisiausia sfera iš visų, kurias žinome. Būtent apie ją yra šnekama ir žymaus Florencijos poeto Dantės Aligjerio kūrinyje, pavadinimu “Dieviškoji komedija”. Tad šioje kalboje akcentuojama kūrinio dalis, kurioje nupasakojamas pragaras. Koks jis – argumentuotai aptariama kalboje. Taip pat, norime visus pradžiuginti, nes nuo šių metų, visi mūsų…


Pristatyti Dantę ir jo kūrybą.

Ankstyvojo Renesanso laikotarpiu Italijoje gyvena vienas svarbiausių viduramžių rašytojų – Dantė. Jis yra gimęs Florencijoje, o jo didžiausias įkvėpimo šaltinis yra kaimynystėje gyvenusi mergaitė Beatričė, su kurią pats poetas niekad nesikalbėjo. Dantės garsiausias kūrinys „Dieviškoji komedija“ yra aktualus ir įdomus iki šiol. Dantė yra unikali ir įdomi asmenybė, kuri darė…


Riteris ir Riteriškumas. Kalbėjimas apie riterius ir riteriškumą. – 10 klasės (PUPP)

Riteris ir riteriškumas – dvi neatsiejamos sąvokos, kurios neretai yra girdimos jau nuo pat mažų dienų iki pat šiandien, kada riterius ir jų vaizdavimą siekiama interpretuoti ir šiuolaikinėje visuomenėje. Tačiau iš knygų ir pasakojimų atėję riteriai yra savotiški žmonės, kurių vaizdavimą, riterio ir riteriškumo sąvokos siejimą tarpusavyje įprasmina viduramžių literatūros…


Dantė. „Dieviškoji komedija“. Beatričės paveikslas, jo reikšmė. – 10 klasės (PUPP)

Beatričės paveikslas Dantės „Dieviškojoje komedijoje“. Dantė Aligjeris yra žinomiausias visų laikų rašytojas, kurio kūrinys “Dieviškoji komedija” yra žinomas ir ypač svarbus iki šių dienų. Jame iškyla ir Dantės gyvenimo meilės Beatričės paveikslas, kuris aprašomas kūrinyje. Tad koks jos paveikslas, kokiais būdais jis išreiškiamas ir kodėl jis prasmingas, aprašoma kalboje. Taip…

Kodėl verta pirkti iš Potemes.lt?
  • Kalbėjimų rašyme turime 9-ių metų patirtį.
  • Visiems kalbėjimams yra paruošti išplėstiniai planai, skaidrės, galimi egzaminavimo klausimai bei informaciniai šaltiniai.
  • Visi kalbėjimai yra pakartotinai patikrinami profesionalaus redaktoriaus!
Ką turi pasakyti mūsų klientai?