Jūsų patogumui paruošėm supaprastintą paiešką. Įrašykite raktinį žodį ir raskite sau tinkantį kalbėjimą, pastraipą, rašytoją. Sąrašas atsiras suvedus nors vieną raktažodį:

Kalbėjimo potemės 2019

Konsultuojame ir rašome pavyzdinius, mokomuosius kalbėjimus jau 9-us metus, todėl galite pasikliauti mumis! 🙂 Pasirinkite Jūs dominančią potemę ir atsisiųskite lietuvių kalbos mokomąjį kalbėjimą per 5 minutes! Jei kalbėjimas Jūsų mokyklai jau užimtas, parašykite mums el. paštu Potemes.lt@gmail.com, suderinsime terminą naujo pavyzdinio kalbėjimo parašymui 🙂

Henrikas Radauskas (biografija, kūrybos bruožai, konspektas, kalbėjimai, pastraipos)

autorio nuotrauka
Biografija

Lietuvių poetas bei vertėjas Henrikas Radauskas gimė 1910 m. pavasarį, Krokuvoje. Henrikas Radauskas turėjo brolį vardu Brunas. Šie dvyniai buvo gimdomi būtent Krokuvoje, o ne Lietuvoje vien dėl sunkių metų iki jų gimimo, tad šeima gimdyti dvynių išvažiavo ten, kur gyveno Radausko mamos sesuo akušerė ir tik dėl jos pagalbos gimdymas buvo sėkmingas. Po gimdymo šeima grįžo į Lietuvą, Gikonių kaimą, prie Daugyvenės upės. Dėl tėvų maišyto kraujo su vokiečiais ir lenkais, Henrikas bei jo brolis Brunas mokėjo tiek lietuviškai, tiek vokiškai, tiek lenkiškai. Pirmojo pasaulinio karo metu Radauskas su šeima praleido Rusijoje, Sibire. Ten jis lankė ir pradžios mokyklą. 1921 m. Radauskas grįžo į Lietuvą. Grįžęs įstojo į Panevežio gimnaziją, o dar vėliau mokėsi mokytojų seminarijoje. Jau studijų metais Radauskas ėmė atsiskleisti kaip rašytojas ir rašė pirmuosius savo kūrinius. 1929 m. Radauskas mokytojavo Kazokiškio pradžios mokykloje bei Kauno Vytauto Didžiojo universitete, humanitarinių mokslų fakultete studijavo tokias kalbas, kaip lietuvių, vokiečių bei rusų, tuo pačiu mokydamasis jų literatūros. Nuo 1936 m. Henrikas Radauskas dirbo Klaipėdoje. Čia jis buvo radiofono pranešėjas. Pradirbęs metus, Henrikas Radauskas įsidarbino Švietimo ministerijoje knygų leidimo komisijoje, buvo redaktorius. 1944 m. Radauskas emigravo į Vokietiją ir gyveno Berlyne. Būdamas ten vėliau persikėlė į Reutlingeną. 1949 m. Radauskas išvyko į JAV, kur nuo 1959 m.  Vašingtone dirbo Kongreso bibliotekoje. Rašytojas mirė 1970 m. vasarą, JAV, Vašingtone.

Kūryba ir jos bruožai

Henriko Radausko kūryba labai savita ir labai originali. Tai galima pagrįsti faktu, kad Radausko kūrybos tiesiog neįmanoma priskirti jokiai literatūrinei krypčiai, tačiau kritikų manymu, jo kūryba yra modernistinė, priklausanti modernistinei neoklasikinei srovei. Henrikas Radauskas savo autonimiškoje poezijoje siekė meninio tobulumo, labai vertino estetiką. Visi daiktai Radausko kūriniuose tampa ypatingais, gauna nerealias savybes, regima nuolatinė jų metamorfozė ir judėjimas. Kūrinyje jaučiamasi tarsi pasakoje. Jam svarbiausia meninė reikšmė, nes jo pasaulėvoka labai siejasi su jau minėtu estetizmu. Na, o Radausko nerealių eilėraščių centre atsiduria daiktų bei reiškinių pasaulis, jame niekur neišvysi tiesioginio „aš“. Vėlesni jo eilėraščiai tampa dinamiškais, kupinais tam tikrų emocinių išgyvenimų, būdingas daiktiškumas.

Kūrinių aprašymai

„Afroditė ir Narcizas“

Tai Radausko eilėraščių rinkinyje „Visi eilėraščiai“, išleistame 2007 m. esantis eilėraštis. Šis eilėraštis nėra didelės apimties, tačiau aprėpia mitinių būtybių – Afroditės ir Narcizo gyvenimus. Afroditė – meilės ir grožio deivė, o Narcizas – išskirtinio grožio jaunuolis, nevertinęs aplinkui save nieko. Toks mitinių būtybių interpretavimas Radausko eilėraštyje suteikia konkrečias nuorodas į grožį, kuris persipina su gamtos vaizdiniai, naudojamais jame. Radauskas eilėraštyje naudoja personifikaciją ir visiems gerai žinomus gamtos vaizdus bei tos gamtos reiškinius sužmogina, padaro itin judrius ir gyvus, kas eilėraščiui suteikia reikalingos gyvybės ir įdomumo. Tiesa, eilėraštyje yra kalbama ne apie šiltą metų laiką, tačiau apie žiemą. Tačiau būtent tokiomis priemonėmis, įterpiant antikinių mitų herojus, bandoma pavaizduoti žiemos grožį ir galbūt netgi jį susieti su Narcizo šaltumu, nenoru priimti su saule susietos Afroditės, kuri Antikos mite taip pat Narcizo yra atstumiama. Juk Afroditė šviesdama kaip saulė viliojo Narcizą, kuris reprezentuoja nuogą, žiemos ir šalčio nualintą gamtą, tačiau Narcizas Afroditės įsileisti nenori. Tad Antikos mitas, kaip ir buvo minėta, labiausiai tapatinamas su gamtos reiškiniais, tam tikrais būtybių santykiais, nesuderinamumu. Visa tai bandoma paaiškinti poetiškai visa tai peripinant ir suteikiant eilėraščiui tam tikrų simbolių ir reikšmių, su kuriomis eilėraščio prasmė tampa sudėtinė, galima paties skaitytojo interpretuoti labai įvairiai.

„Homero jaunystė“

Tai eilėraštis iš eilėraščių rinkinio „Strėlė danguje“, išleisto pokariu, dar 1950 m. Šis eilėraštis parašytas jau Henriko Radausko brandžios kūrybos laikotarpiu. Eilėraščio pavadinimas, ko gero, galėtų išduoti tai, jog šis eilėraštis yra savotiška kokio nors mito interpretacija, tačiau taip nėra. Kūrinyje tik pasitelkiami keli Antikos motyvai, tačiau jie, visgi, yra keičiami ir adaptuojami pagal norimą aprašyti situaciją (vynas keičiamas pienu, egzotiškiausi vaisiai – lietuviška duona). Šio eilėraščio pagrindinis tikslas yra kaip strėlei pataikyti į kiekvieno žmogaus širdį, o ypač – senolių, kuriems šis eilėraštis norimomis išsakyti mintims yra išties artimas. Eilėraštyje tarsi guodžiamasi, tačiau tuo pačiu siekiama sužadinti gyvenimo džiaugsmą, savotišką nostalgiją, kuri kviečia nepasiduoti, o kaip tik – gyventi toliau. Ši optimistinė nuotaika eilėraštyje ne tik, kad laikosi savo standartų, bet tuo pačiu ir kyla. Kūrinys gana sudėtingas ir sudaro tam tikras erdvės ir laiko priešpriešas, tačiau visumoje jos, kaip ir buvo minėta, daugiausiai orientuojasi į okupacinius laikus. „Tėvynės vėjas“ „Tėvynės vėjas“ – tai kitas iš eilėraščių rinkinio „Strėlė danguje“ parinktas eilėraštis. Šis kūrinys, taip pat kaip ir „Homero jaunystė“ orientuojasi į labai panašius dalykus. Pirmiausia – tai tėvynė. Tačiau ši tėvynės idėja, skirtingai nei „Homero jaunystėje“ yra interpretuojama naudojantis Odisėjo ir Kalipsės garsiaja istorija iš Antikos laikų. Būtent taip Henrikas Radauskas savotiškai išvengia atvirų emocijų ir emocionalumo. Jis savo jausmą perkelia į mitą, kurį išreiškia itin subtiliai bei patraukliai. Eilėraštis taip pat perteikia ir savotišką energiją, kurią gauname iš pasakojimo apie Odisėją. Vaizdingi posakiai eilėraštyje leidžia susipažinti su paties Odisėjo charakterstika ir leidžia pajusti kiekvieną jausmą, kiekvieną išgyvenimą, susijusį su tėvyne, kuri Radauskui buvo labai svarbi ir reikšminga.

Konspektas

Atsisiųsk konspektą ir skaidres: Henrikas Radauskas
  • Svarbiausi rašytojo biografijos faktai
  • Pagrindiniai kūrybos bruožai
  • Kūryboje vyraujančios temos
  • Žymiausių kūrinių santraukos ir veikėjų aprašymai
  • Galimi kalbėjimo/rašinio argumentai
  • Populiariausios autoriaus citatos
  • Rašytojo svarbiausių gyvenimo faktų chronologija
Kalbėjimai su šiuo autoriumi (Visi kalbėjimai patikrinti redaktoriaus)

Garbės ir šlovės samprata herojiniuose epuose ir šiuolaikinėje poezijoje. – 2 variantas

Garbė ir šlovė kiekvienam yra didelis siekinys, kurį reikia užsitarnauti savo būdu, savo darbais. Visa tai matoma ir herojiniuose epuose, ir šiuolaikinėje poezijoje. Tad šioje kalboje aptariant konkrečius herojinių epų bei šiuolaikinės poezijos pavyzdžius nagrinėjama garbės ir šlovės samprata, žvelgiant iš įvairiausių situacijų. Prie kiekvieno kalbėjimo galėsite įsigyti išplėstinį planą,  skaidres…


Pasirinkto lietuvių poeto eilėraščio/-ių interpretacija. H. Radausko eilėraščiai „Pasaka“ ir „Strėlė danguje“.

Estetizmo idėjų šalininko Henriko Radausko poezija yra labai savita jau vien įvairių detalių žaismu. Eilėraštyje „Pasaka“ lyrinis subjektas nusikelia į iliuzijų pasaulį, kuris jam atrodo daug malonesnis ir saugesnis. Svetimo pasaulio tema plėtojama ir eilėraštyje „Strėlė danguje“. Jame lyrinis subjektas yra praradęs moralinių vertybių atramą, tampa agresyvus prieš modernų pasaulį.…


H. Radauskas „Homero jaunystė“. Lyrinis subjektas – „kaukė“.

Henrikas Radauskas – tai XX a. lietuvių poetas bei vertėjas, labiausiai savo kūryboje išsiskyręs modernistiniais fragmentais ir estetiškumu. Per visą gyvenimą poetas yra išleidęs apie dešimt eilėraščių rinkinių, kuriuose sudėti gražiausi ir originaliausi, Henriko Radausko pasaulėjautą įprasminantys kūriniai. Tarp jų galima pastebėti ir eilėraštį „Homero jaunystė“, kuris buvo išspausdintas 1950…


Grožio tema graikų mite apie Narcizą ir H. Radausko eilėraštyje„Narcizas“.

Šiais laikais grožis laikoma viena svarbiausių žmogaus iškeliamų vertybių ir siekiamybių. Jau antikos mite „Narcizas“ aiškinama, kad pernelyg didelis grožio išaukštinimas yra amoralus ir gali baigtis skaudžia bausme. Apie grožį kalba ir Henrikas Radauskas eilėraštyje „Afroditė ir Narcizas“. Eilėraštyje yra tiesioginių nuorodų į mitą apie narcizą. Poetas pasitelkia antikinius motyvus,…


Homero epai atgimsta lietuvių poezijoje.

Homeras žinomas tuo, kad buvo pirmasis Europos poetas, turėjęs didelės įtakos Antikos literatūrai. Jo kūriniai, tokie, kaip „Odisėja“ ar „Iliada“ žinomi ir nagrinėjami iki šių dienų. Tad akivaizdu, kad šių kūrinių interpretacijų ar fragmentų galima rasti netgi spektakliuose, filmuose ir dažniausiai net kitų rašytojų kūriniuose. Homero epų fragmentų galima rasti…


Kokie dalykai daro žmogaus gyvenimą prasmingą?

Trumpas aprašymas: Žmogaus gyvenimas – duotybė. Ši duotybė privaloma saugoti ir puoselėti. Negana to, su tuo matomas ir gyvenimo įprasminimo siekis. Tad šioje kalboje analizuojami tokių rašytojų, kaip K. Donelaitis, J. Radvanas bei H. Radauskas kūriniai, kurie atskleidžia, kas daro žmogaus gyvenimą prasmingą. Ilgas aprašymas: Žmogaus gyvenimas – sudėtinga kelionė…


Gyvenimo prasmė atrandama įvairiose situacijose. Remdamiesi pavyzdžiais iš literatūros, papasakokite, kur rašytojai dažniausiai atranda gyvenimo prasmę.

Gyvenimo prasmės siekia ieškoti ir atrasti ne tik kiekvienas žmogus, bet ir rašytojai, kūrę įvairaus žanro kūrinius. Gyvenimo prasmės ieškota gamtoje, kančioje, absurdo apsuptyje, vaizduotės galioje, maišto idėjoje. Vaizduotė bei kančia, absurdas ir maištas lietuvių literatūros garsiems rašytojamas asocijavosi su gyvenimu ir pasauliu, kurį svarbu nuolatos priimti į savo gyvenimą,…


„Žmogus yra sukurtas pasaulio grožiui ir gerumui“. Paneikite arba pagrįskite šią mintį.

Kiekvienai mąstančiai būtybei rūpi egzistenciniai klausimai. Mūsų religija teigia, jog žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą, vadinasi pačiame žmoguje glūdi dieviškumo, gerumo, grožio ir kitų moralinių vertybių idėja, tačiau tik tai pritaikydamas savo būtyje, individas veržiasi į sielos aukštumas, laimingą gyvenimą. Gyvendamas dorai, altruistiškai, žmogus gyvena ne tik dėl savęs, bet…


Kasdienybės poetizavimas H. Radausko poezijoje.

Henriko Radausko poezija ypatinga ir unikali. Sakoma, kad jos negalima sumaišyti su kitų poetų poezija. Taip yra dėl jo kūrybos išskirtinumo. Vis tik, šalia tokio išskirtinumo pastebima tai, kad Henrikas Radauskas nemažai rašė apie kasdienybę, joje vykstančius vyksmus ir kt. Tad šiame kalbėjimo pavyzdyje nagrinėjama, kaip Henrikas Radauskas savo kūriniuose…


Gamta H. Radausko poezijoje.

Pasirinktoje kalboje, kurios tema „Gamta Henriko Radausko kūryboje“ (12 klasė) yra kalbama apie vieno žymiausių Lietuvos lyrikų, išeivio H. Radausko poeziją ir jos ypatumus. Pagrindinis dėmesys skiriamas gamtos tematikai ir jos motyvams poeto eilėraščiuose. Kalboje stengiamasi įžvelgti ir atskleisti svarbiausius aspektus, kuriuose gamta išryškėja kaip pagrindinė vertybė. Taip pat aptariama…


Kada gyvenimas primena teatrą? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Kartais yra sakomas, kad visas gyvenimas yra teatro scena, o žmogus – pagrindinis aktorius. Teatras nėra vien tik meno rūšis, tai gali būti ir gyvenimo būdas. Kai žmonės mąsto apie teatrą, pirmiausia jie įsivaizduoja dramatiškus, komiškus personažus, kurie atsiduria įvairiose sudėtingose situacijose. Bet realūs žmonės irgi gali pakliūti į tokias…


Literatūros maištininkai lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Lietuvių literatūra nuo seno buvo konservatyvi. Joje didžiausia dėmesys yra skiriamas kaimo vertybėms, agrarinei kultūrai, tradiciškam mąstymui ir jo plėtotei. Naujovės retai kada pasiekia lietuvių literatūrą, tačiau joje yra ir maištininkų. Literatūros maištininkai dažnai ne visada būna iš karto įvertinami, o būna priešiškai sutinkami, tačiau jų svarba literatūrai yra didelė.…


Vaizduotė padeda ar trukdo gyventi? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Vaizduotė yra magiškas gebėjimas susikurti naują vidinį pasaulį. Vaizduotė nukelia žmogų į kitokią realybę, kurią žmogus pats kuria. Tad vaizduotė žmogui būna labai svarbi gyvenime – ji jam teikia minčių ir idėjų. Vis dėlto, kartais vaizduotė gali ir kenkti – žmogus gali paskęsti iliuzijų pasaulyje ir prarasti ryšį su tikru…


Tėvynės tema lietuvių literatūroje. – 10 klasės (PUPP)

Trumpas aprašymas: Tėvynė yra kiekvienam žmogui pats svarbiausias turtas. Gimtinėje žmogus gauna vertybių pagrindą, pasaulėžiūrą ir mentalitetą. Žmogus yra neatskiriamas nuo gimtojo krašto – jis visada išlieka žmogaus prisiminimuose. Tačiau tėvynę žmogus gali prarasti dėl įvairių skaudžių išgyvenimų – karų,trėmimų ar deportacijų. Todėl žmogus, netekęs tėvynės, gali kentėti. Literatūroje tėvynė…


Narcizo paveikslas senovės ir šiuolaikinėje literatūroje. – 10 klasės (PUPP)

Senovės Antika – graikų kultūros klestėjimo periodas, kurio metu buvo sukurti pamatai Europos civilizacijai. Antikos laikotarpiu buvo sukurti pirmieji literatūros kūriniai – mitai, poemos, tragedijos. Graikų mituose slypi išmintis, kuri nesensta ir šiais laikais. Vienas garsių graikų mitų –Narcizo mitas. Šis mitas buvo populiarus tiek senovėje, tiek ir dabar. Šiame…


Meno ir grožio galia lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Lietuvių literatūra unikali yra tuo, jog joje galima atrasti visko. Šiuo atveju – galima suvokti tai, kokia yra tikroji meno bei grožio galia. Tad šiame kalbėjimo pavyzdyje, analizuojat garsių lietuvių literatūros rašytojų bei poetų kūrybos aspektus bei kūrybinius pavyzdžius, argumentuotai pateikiama, kokia yra tikroji meno ir grožio galia, pasakojama, kodėl…


Kaip knygų skaitymas paveikia mus ir mūsų gyvenimus? – 10 klasės (PUPP)

Trumpas aprašymas: Knygų skaitymas – tai vienas didžiausių ir svarbiausių malonumų, kuris yra žmogui neapsakomai naudingas. O šios naudos atvejų yra apstu. Todėl šiame kalbėjimo pavyzdyje, remiantis įvairiais literatūriniais pavyzdžiais, pateikiami konkretūs atvejai, kurie išryškina knygų skaitymo poveikį mums ir mūsų gyvenimams. Ilgas aprašymas: Knygos įvairiuose šaltiniuose dažniausiai yra įvardijamos,…


Vaizduotės įtaka žmogui. Kalbėjimas apie vaizduotės įtaką žmogui. – 10 klasės (PUPP)

Napoleonas Bonapartas kartą pasakė, kad vaizduotė valdo pasaulį. Tad būtų kvaila tai paneigti, nes vaizduotė išties turi nemažą įtaką tiek žmogui, tiek pasauliui. Taigi šiame kalbėjimo pavyzdyje argumentuotai, remiantis įvairiais literatūros kūriniais, pasakojama, kokia vaizduotės įtaka atsiskleidžia žmogui. Prie kiekvieno kalbėjimo galėsite įsigyti išplėstinį planą,  skaidres ir  galimus egzaminavimo klausimus. Spauskite…


Grožio tema lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Trumpas aprašymas: Grožis – plati ir neišsemiama tema, su kuria savo veiklą sieja filosofai, menininkai, poetai bei rašytojai. Kiekvienas iš jų pasižymi savitu grožio matymu, žavisi skirtingais dalykais bei vaizdiniais ir grožį perteikia skirtingomis priemonėmis. Kalboje aptariami lietuvių literatūros klasikai, pasižymintys giliais gebėjimais ieškoti grožio ne savo akimis, o siela…


Ar istorinės aplinkybės keičia žmogaus likimą? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Žmogaus likimas istorijos kryžkelėje. Ar istorinės aplinkybės veikia žmogaus likimą? Trumpas aprašymas: Žmogaus likimas – tai daugelio aspektų veikiamas dalykas. Vienas tų aspektų, kurie veikia žmogaus likimą, yra istorinės aplinkybės. Tad šiame kalbėjimo pavyzdyje pagrindžiama, ar tikrai istorinės aplinkybės keičia žmonių likimus bei pateikiami konkretūs atvejai, kaip keičiasi žmogaus likimas istorinių…

Kodėl verta pirkti iš Potemes.lt?
  • Mokomųjų kalbėjimų rašyme turime 9-ių metų patirtį.
  • Visiems kalbėjimams yra paruošti išplėstiniai planai, skaidrės, galimi egzaminavimo klausimai bei informaciniai šaltiniai.
  • Visi kalbėjimai yra pakartotinai patikrinami profesionalaus redaktoriaus!
Ką turi pasakyti mūsų klientai?