Jūsų patogumui paruošėm supaprastintą paiešką. Įrašykite raktinį žodį ir raskite sau tinkantį kalbėjimą, pastraipą, rašytoją. Sąrašas atsiras suvedus nors vieną raktažodį:

Kalbėjimo potemės 2021

Konsultuojame ir rašome pavyzdinius, mokomuosius kalbėjimus jau 11-us metus, todėl galite pasikliauti mumis! 🙂  Jei turite klausimų, rašykite el. paštu Potemes.lt@gmail.com

Ieva Simonaitytė (biografija, kūrybos bruožai, konspektas, kalbėjimai, pastraipos)

autorio nuotrauka
Biografija

Ieva Simonaitytė, gimusi 1897 metais sausio 23 dieną, buvo romanų bei autobiografinių apysakų rašytoja, kuri kilusi iš Klaipėdos rajono. Ieva Simonaitytė labai ryškiai bei aiškiai savo kūryboje parodė Klaipėdos krašto gyvenimo vingius, įvairenybę. Ši garsi rašytoja augo be tėvo globos. Ieva Simonaitytė dėl sunkios ligos nelankė mokyklos, tad mokslo šaknų ją mokė rūpestinga motina. Nuo mažens Ieva Simonaitytė buvo pripratinta prie darbo, kuris jai nebuvo lengvas. Ši moteris buvo išbandžiusi ir siuvėjos amatą, ne tik konsultantės bei redaktorės, vertėjos. Įvairios darbo sritys rašytoją pastūmėjo įsitraukti į lietuviškos spaudos veiklą. Kūryba Ievai Simonaitytei atvėrė pasaulį, padėjo atrasti save bei suprasti savo begalinį talentą; taip pat ji buvo priimta ir į Rašytojų Sąjungą. Be galo daug vargo mačiusi rašytoja, išliko stipri ir buvo labai gerbiama visuomenės. Ieva Simonaitytė buvo ta asmenybė, kuri stipriai nagrinėjo dorovines problemas, siekė tautinės savimonės aukštumų. Daug nusipelniusi, ji išleido nemažai garsių kūrinių.

Kūryba ir jos bruožai

Ieva Simonaitytė savo kūryboje išdėstė Mažosios Lietuvos savitumą bei išskirtinumą, analizavo likimą bei puoselėjo istorijos svarbą. Rašytojos kūryboje vyrauja ir moralinės temos. Kūryba susideda iš nuosmūkių, didelių sunkumų, to meto laikotarpio nelaimių bei liūdesio, tačiau šie aspektai grindžiami ir laime, kai yra kovojama už savo papročius, kalbą, tautos likimą. Ieva Simonaitytė vaizdavo psichologizuotą ir tuo pačiu melodramatišką pagrindinių veikėjų vaidmenį, tačiau ir čia vyrauja sklandumas. Gilinamasi ir į žmogaus prigimtį, pačią asmenybės raidą. Neapsieinama, žinoma, ir be dorybių bei moralinių normų analizavimo. Ievos Simonaitytės kūryboje matomi ir žmonių gyvenimo būdo atspindžiai, kasdienybė.

Kūrinių aprašymai

„Vilius karalius“

1982 m. Ievos Simonaitytės išleistas romanas. Būtent šiame romane daugiausia matoma Mažosios Lietuvos užuomazgų, šalia kurių taip pat romane regimos ir tam tikros problemos. Tai tautiniai ir moraliniai aspektai, kurie iškelti į patį kūrinio centrą ir yra plėtojami viso siužeto metu, kaip pačios svarbiausios temos. Taip pat kūrinyje ypač svarbu ir vaizduojamų žmonių likimai, ypač susiję su tautos likimu, tad kūrinyje žmogaus smukimas yra tolygus tautos smukimui. Todėl kūrinyje būtent žvelgiant per šią prizmę ir ryškėja Klaipėdos krašto nutautėjimo priežastys ir kitokie aktualūs aspektai, pastebėti bei aprašyti rašytojos, siejami su lietuviškos šeimos irimu ir nykimu. Šių priežasčių tikrai nemažai ir visos jos skirtingos. Nepaisant visko, kūrinyje Simonaitytė daug mąsto, daug tų apmąstymų lyriškai įterpia kūrinyje ir vis vien sugeba nepasimesti toje problematikos gausoje. Ji daugiausiai orientuojasi į svarbias žmogiškąsias vertybes, puoselėjamas jau tikrai nemažai laiko ir išryškėjančias per pagarbą ir ištikimybę savo tautai, šeimai, tradicijoms ir kt. Užsimenama ir apie savotišką pasiaukojimą, darbą, sąžinę. Tad iš šio romano koncepto ir kilo jos pasakymas: „Kiekvienas žmogus savęs vertas“. Jis tarsi įrodo žmogaus savotišką teisumą gyvenimo situacijose ir egzistavimo teisėje. Išanalizavus pagrindinį kūrinio konceptą galima pastebėti ir pagrindinį kūrinio veikėją, jau pačiame kūrinio pavadinime matomą Vilių Karalių. Šiame kūrinyje jis yra dėmesio centre, o jo egzistencija aptariama nuo pat jo ankstyvos vaikystės, kurios metu Vilius Karalius buvo ypač judrus, žingeidus, nepažabojamas. Būnant tokiu lengva suklupti, todėl Vilius Karalius kūrinyje vaizduojamas kaip toks žmogus, kuris geba atskirti blogį nuo gėrio, jį savaip imponuoti ir galiausiai atrasti reikiamą kompromisą. Nepaisant visko, jis kupinas ambicijų, noro judėti ir kažko siekti, jis trokšta būti stambiu ūkininku, nes tokie buvo jo tėvai. Deja, bėgant laikui Vilius Karalius smarkiai keičiasi, taip pat kaip ir jo vertybės. Jį ir jo paveikslą vėliau seka vis kiti veikėjai, vienas už kitą vis daugiau unikalūs, saviti, turintys savitus įsitikinimus ir pažiūras. Nepaisant visko, Vilius Karalius po visų negandų, vaizduojamų kūrinyje išlieka gyvas, tačiau visiškai nuvertėjęs kaip žmogus, o šalia jo ryškėja vis didėjanti Mažosios Lietuvos gyventojų drama ir visiška savidestrukcija, kuri pabrėžiama kūrinio daugiaplaniškumu, chaotiškumu, veikėjų gausa ir jų sudėtingumu, dalyvaujant ypač sudėtingose, jausmingose gyvenimo plotmėse.

„Aukštųjų Šimonių likimas”

Garsios lietuvių literatūros klasikės Ievos Simonaitytės romane „Aukštųjų Šimonių likimas” svarbiausia ne įvykiai ir jų eiga, o tam tikri likimo vingiai. Visas kūrinio turinys susideda iš pasakojamos istorijos apie seną bajorą Šimonį ir jo vaikus, taip pat ir apie marą, nuo kurio mirė dauguma Mažosios Lietuvos žmonių, pasakojama ir apie vokiečius, kurie jėga ir dideliu veržlumu užgrobė ir suniokojo lietuvių namus bei sunkiai uždirbtą turtą. Senasis Šimonis savo vaikus mokė, kaip ištikimai reikia gerbti ir ginti savo išskirtinai bajorišką kilmę bei garbę, ją turint, ir mylėti savo žemę, jos valdas ir kiekvieną kampelį, kuriuo yra vaikštoma. Šimonio protėviai buvo be galo garbingi bajorai, kurie jį išauklėjo lygiai tokiomis pačiomis kilniomis manieromis. Motinai Šimonienei svarbiausia, kad jos vaikai būtų stipriai pamaldūs ir nuoširdžiai, dvasiškai ištikimi karaliui. Šimonių šeimos vaikai žinojo, kas jie tokie, ko yra verti ir prieš nieką nelenkė galvos, parodant savo kilnų statusą. Pats Šimonis – stiprios valios ir dvasios žmogus, gimtoji žemė ir jos valdos su savais namais jam yra svarbiausias turtas. Pagaliau atėjusiems vokiečiams Šimonis pasakė, kad niekados, kol jis gyvas, svetimi žmonės nesirodys jo namuose, nebus čia laukiami ir priimti kaip šeimininkai. Ir šitaip mirė, stipriai ir negailestingai primuštas vokiečių, paskutinis lietuvis bajoras, kurio namai, žinoma, buvo taip pat užgrobti. Vyresnysis Šimonio sūnus Etmonas svajojo, kaip vytų priešus nuo savo gimtosios žemės valdų ir jo kraštas būtų laisvas bei nepriklausomas. Kai siautėjo maras, Etmonas liko gyvas, kartu su tėvu ir broliu dirba dvare, taip pat noriai ir su dideliu rūpesčiu padeda našlaičiams. Kūrinyje matomas labai didelis Etmono noras, kad Šimonių dvaras išliktų ateičiai. Deja, jauno vaikino likimas taip pat tragiškas: gindamas tėvą nuo vokiečių, jis irgi negailestingai žūsta. Sūnus Lukošius irgi eitų ginti savo žemės, aukščiau visko jam – lietuvio garbė. Endrius, kaip ir kiti jo broliai, darbštus, pareigingas, labai stipriai mylintis tėvus ir savo gimtinę. Lukošius ir Endrius mirė nuo prasidėjusio ir sparčiai toliau plintančio maro. Jaunesnysis sūnus Matas – išdidus, mylintis savo kraštą, rūpestingai besirūpinantis kitais. Šimonių šeimos dukterys – Lydija ir Jonė. Lydija – gailestinga, ji padeda vargšams, nebijo slaugyti ir sergančiųjų. Jos sesuo Jonė yra svajotoja, kuri laukia kunigaikščio, su kuriuo keliautų į Lietuvą. Tačiau šios seserys, deja, irgi mirė nuo maro. Nuo maro miršta ir jų motina. Lieka tik vienas Šimonių šeimos narys – Matas, kuris priverstas išeiti iš savo namų, nes ten jau šeimininkauja svetimi žmonės. Aukštujuose jis sukuria šeimą, turi tris vaikus: Katrytę, Ansį ir Etmoną. Matas dažnai pasakoja savo vaikams apie savo gimtąjį kraštą ir be galo stipriai mylėtą dvarą – Šimonių bendrą turtą ir namus. Mato sūnus Etmonas išeina į kariuomenę ir jo yra prašoma aplankyti senąjį dvarą. Etmonas, grįžęs namo, negalėjo meluoti tėvui, kad nieko toje vietoje jau nebeliko. Juk tėvai mokė niekada nemeluoti, nes atvirumas ir sąžiningumas yra doro žmogaus savybės. Nuo to laiko Matas Šimonis daugiau nebepasakojo apie bokštą Įsros pakrantėje ir kapą bajorijos sode. Su skausmu ir širdgėla lieka užmiršta ir ta vieta, iš kur kilęs pats Matas Šimonis.

Konspektai

Viešojo kalbėjimo baimė: DIDELĖ, bet ne tokia ir baisi…

Visi turime baimių. Dažniausiai jas sugebame užmaskuoti ar netgi su jomis susigyventi. Tačiau šiais laikais daugeliui didžiausia, neužmaskuojama ir labiausiai sudėtinga sutramdyti baimė yra ta, su kuria tenka dažniausiai susidurti. Tai viešasis kalbėjimas. Įdomu tai, kad daugelis net nesusimąsto, bet su juo susiduriame kasdien. Mes viešai kalbame bendraudami su draugais,…


10 kl. lietuvių kalbos konspektas pasiruošimui literatūroms pamokoms

Ruošiatės dešimtos klasės egzaminams, tačiau niekaip nerandate struktūrizuotos informacijos šaltinio apie visus privalomus autorius? Siūlome jums puikią išeitį – visų dešimtos klasės privalomų autorių konspektą. Šis konspektas jums padės pasiruošti egzaminams kur kas lengviau. Kaip? Atsakymas paprastas! Šis konspektas – tai struktūrizuotai pateiktos informacijos apie visus privalomus dešimtos klasės autorius…


12 kl. lietuvių kalbos konspektas pasiruošimui prieš egzaminą + testai

Lietuvių kalbos konspektas abiturientams + testai žinių pasitikrinimui. Ar ruoštis lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminui dabar atrodo sunkiau nei atrodė iš pradžių? Informacijos perteklius įvairiuose šaltiniuose apie visus privalomus autorius apsunkina mokymosi procesą? Turime jums paruošę idealią išeitį! Pristatome jums struktūrizuotą ir išsamų dvyliktos klasės privalomų autorių konspektų rinkinį,…


Istorijos konspektas pasiruošimui prieš egzaminą + testai

Istorija – tai ko gero pats plačiausias, daugiausiai informacijos aprėpiantis dalykas mokykloje, kuriam pasiruošti trunka išties nemažai laiko. Vieniems tai sekasi daryti lengviau, kitiems – kiek sunkiau. Tačiau bet kokiu atveju, kiekvienam mokantis, yra reikalingi konspektai. Šiuo atveju paruošėme idealų variantą – išsamius ir struktūrizuotai paruoštus istorijos konspektus, kurie padės…


Biologijos konspektas pasiruošimui prieš egzaminą + testai

Biologija – tai itin išsamus ir vertingas dalykas, kurio mokantis galima sužinoti apie gyvąją gamtą bei jos dėsnius. Todėl biologija yra labai sudėtingas mokslas, kuriam pasiruošti reikalinga labai daug informacijos. Tačiau ką daryti, jeigu ruošiantis biologijos brandos egzaminui a kitam biologijos atsiskaitymui informacijos yra per daug, o šaltiniai ilgi bei…


Praktiniai šimtukininkų patarimai. Kaip efektyviai pasiruošti egzaminams?

Baigiamieji egzaminai mokykloje – tai kone pats svarbiausias kiekvieno mokinio gyvenimo įvykis, lydintis mokinį į visiškai kitą, kol kas dar nepažintą ir viliojantį, aukštesnį gyvenimo etapą. Baigiamieji egzaminai yra tarsi vartai, arba leisiantis mokiniui keliauti toliau, arba užveriantys kelią į perspektyvas bei galimybes mokslo įgavimo srityje. Taigi nenuostabu, kodėl kiekvienam egzaminai yra tokie svarbūs bei…

Kalbėjimai su šiuo autoriumi (Visi kalbėjimai patikrinti redaktoriaus)

Dviejų kultūrų konfliktas I. Simonaitytės romane „Aukštųjų Šimonių likimas“. – 10 klasės (PUPP)

Aprašymas: Lietuvos valstybė susikūrė XIII a. – tai buvo paskutinė viduramžių valstybė Europoje, kuri bene vėliausiai priėmė krikščionybę. Per ilgus amžius Lietuvos valstybė išgyvena tiek okupacijos, tiek nepriklausomybės atgavimą, todėl šalies įvaizdis bei kultūriniai ir politiniai įvaizdžiai taip pat ne kartą kito. Renesanso laikotarpiu atsirado poreikis sieti savo tautą su…


Kitų tautų sukeltas skausmas Lietuvai. – 10 klasės (PUPP)

Aprašymas: Lietuvių tauta turi daug kaimyninių tautų – latvius, rusus, lenkus, baltarusius, o anksčiau lietuviai ribojosi su vokiečių tauta. Lietuvių ir kitų tautų santykiai visada buvo sudėtingi ir permainingi – ypač komplikuoti santykiai buvo su vokiečių tauta. Vokiečių tauta atsirado Pabaltijo regione XII a., kai prasidėjo kryžiaus karai prieš pagoniškas…


Tėvynės ilgesys graikų mite „Dedalas ir Ikaras“ ir „Aukštųjų Šimonių likimas“. – 10 klasės (PUPP)

Aprašymas: Kiekvienam žmogui tėvynė yra pats didžiausias turtas. Tai žmogaus gyvenimo pagrindas, kuris leidžia identifikuoti kilmę. Tėvynė yra tai, kas yra žmogus arba tiesiog svarbus jo tapatumo ženklas. Tai reiškia, kad žmogus be tėvynės būtų beveik niekas. Žmogus tik tėvynėje turi viską, ko jam reikia, jaučiasi saugiausiai ir ramiausiai. Taigi…


Meilė ir atsidavimas lietuvių literatūroje. – 10 klasės (PUPP)

Aprašymas: Daugelis įvairių lietuvių literatūros kūrinių dažniausiai nagrinėja svarbias ir daugeliui žmonių aktualias temas. Tokie kūriniai padeda geriau suprasti nagrinėjamus dalykus, jų tam tikrą prasmę. Taigi įvairūs rašytojai renkasi kalbėti įvairiomis temomis. Taip gimsta kūriniai, nagrinėjantys istoriją, ribines ir kitas situacijas. Tačiau tikėtina, jog labiausiai prasmingi, informatyviausi kūriniai yra tie,…


Kodėl garbinga bajorų Šimonių giminė žengia savigriovos keliu? – 10 klasės (PUPP)

Aprašymas: Savigriova – tai ilgas ir skaudus procesas, kurio metu žmogus save naikina iš vidaus. Tai gali nutikti dėl skausmo ir vidinės kančios, tačiau labai dažnai savigriova veikia ne tik vieną žmogų, bet ir visą šeimą, būna perduodama iš kartos į kartą. Savigriova pasireiškia savęs naikinimu, bet ji dažnai gali…


Tėvo paveikslas antikoje ir literatūroje. – 10 klasės (PUPP)

Aprašymas: Tėvas dažniausiai yra suprantamas, kaip patriarchalinės šeimos modelio galva. Jis dažniausiai būna tvirtas, sumanus, išmintingas. Tėvo žodis dažniausiai būna paskutinis, nes tėvas yra labiausiai įtakingas asmuo šeimoje. Dėl šios priežasties tėvu niekada niekas neabejoja ir suteikia jam visapusišką galią rūpintis šeima, formuoti jos gyvenimą, rūpintis jos ugdymu ir aprūpinimu.…


Senujų lietuvininkų pasaulis. – 10 klasės (PUPP)

Aprašymas: Lietuvinininkai dažnai yra maišomi su lietuviais, tačiau tai, vis dėlto, yra atskira etninė grupė. Senieji lietuvininkai, gyvenę Rytprūsiuose susiformavo dar XVI a., o nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lietuvių labai skyrėsi. Lietuvininkai buvo išskirtiniai žmonės, su savita kultūra, tradicijomis, papročiais, gyvenimo būdu ir net istorija. Lietuvininkus galima laikyti maža, tačiau…


I. Simonaitytes gyvenimas ir kūryba. – 10 klasės (PUPP)

Aprašymas: Dažnas žmogus žino, kad Ieva Simonaitytė yra XX a. Klaipėdos krašto rašytoja, autobiografinių apysakų bei romanų kūrėja. Taigi šią rašytoją ypač gerai žino Klaipėdos krašte gyvenantys žmonės, kurie kasdien Klaipėdos centre mato biblioteką, pavadintą šios rašytojos vardu, gatvę ir kt. svarbius simbolius, parodančius, kokia Ieva Simonaitytė svarbi kūrėja klaipėdiečiams.…


Mato Šimonio paveikslas. I. Simonaitytė „Aukštųjų Šimonių likimas“. – 10 klasės (PUPP)

Aprašymas: „Aukštujų Šimonių likimas“ – tai vienas žinomiausių XX a. Klaipėdos krašto rašytojos Ievos Simonaitytės kūrinių apie Mažosios Lietuvos gyventojus, lietuvininkus. Pavaizduotas senasis lietuvininkų pasaulis ir jų patirtys – labai įdomios, kai kurios iš jų šokiruoja, o kitos – įkvepia. Šis kūrinys supažindina skaitytojus su pasauliu, kuris šiandienos žmogui yra…


Anskio paveikslas. Ieva Simonaitytė „Aukštujų Šimonių likimas”. – 10 klasės (PUPP)

Aprašymas: XX a. Klaipėdos krašto rašytoja ir autobiografinių apysakų bei romanų kūrėja Ieva Simonaitytė XX a. pradžioje išgarsėjo sukūrusi vieną svarbiausių savo kūrinių – romaną „Aukštujų Šimonių likimas“. Pirmą kartą 1935 m. išleistame romane rašytoja pateikė išskirtinę Mažosios Lietuvos gyventojų likimo istoriją, kurios centre buvo Šimonių šeima. Todėl I. Simonaitytė…

Kodėl verta pirkti iš Potemes.lt?
  • Mokomųjų kalbėjimų rašyme turime 12-ių metų patirtį.
  • Visiems kalbėjimams yra paruošti išplėstiniai planai, skaidrės, galimi egzaminavimo klausimai bei informaciniai šaltiniai.
  • Visi kalbėjimai yra pakartotinai patikrinami profesionalaus redaktoriaus!
Ką turi pasakyti mūsų klientai?