Jūsų patogumui paruošėm supaprastintą paiešką. Įrašykite raktinį žodį ir raskite sau tinkantį kalbėjimą, pastraipą, rašytoją. Sąrašas atsiras suvedus nors vieną raktažodį:

Kalbėjimo potemės 2020

Konsultuojame ir rašome pavyzdinius, mokomuosius kalbėjimus jau 10-us metus, todėl galite pasikliauti mumis! 🙂 Pasirinkite Jūs dominančią potemę ir atsisiųskite lietuvių kalbos mokomąjį kalbėjimą per 5 minutes! Jei kalbėjimas Jūsų mokyklai jau užimtas, parašykite mums el. paštu Potemes.lt@gmail.com, suderinsime terminą naujo pavyzdinio kalbėjimo parašymui 🙂

Jonas Aistis (biografija, kūrybos bruožai, konspektas, kalbėjimai, pastraipos)

autorio nuotrauka
Biografija

Rašytojas Jonas Aistis (oficiali pavardė) – Aleksandravičius, iki 1940 m. dar kitaip žinomas, kaip Kossu-Aleksandravičius arba Kuosa-Aleksandriškis gimė 1904 m. Kampiškėse, Panemunės valsčiuje, Kauno apskrityje. Nuo 1907 m. iki 1913 m. gyveno Rumšiškėse, o nuo 1913 m. iki 1919 m. – Išlauže. Pirmiausia rašytojas mokėsi Kauno „Aušros“ gimnazijoje. Ją baigęs 1927 m. jis Vytauto Didžiojo universitete pradėjo studijuoti lituanistiką, kol tuo pačiu dirbo raštininku Žemės ūkio banke. Nuo 1936 m. Jonas Aistis studijavo Prancūzijoje, Grenoblyje. Čia jis mokėsi prancūzų kalbos ir literatūros. 1944 m. Jonas Aistis apsigynė disertaciją, kuri buvo susijusi su evangeliniais tekstais bei jų vertimu į senąją provansalų kalbą. Nuo tų pačių 1944 m. iki 1945 m. jis dirbo Nicos archyve bei įspūdingoje Paryžiaus bibliotekoje. Po metų Jonas Aistis iškeliavo į Jungtines Amerikos Valstijas. Čia jis persikėlęs dėstė lietuvių kalbą Marianapolio kolegijoje. 1952 m. rašytojas pasuko žiniasklaidos keliu ir įsidarbino „Laisvosios Europos“ radijuje dirbo su okupuotos Lietuvos spaudos analitinėmis apžvalgomis, tuo meto aktualijomis. Nuo 1958 m. rašytojas grįžo prie darbo bibliotekoje, tik šį kartą JAV – Kongreso bibliotekoje. Iki gyvenimo galo dirbęs šioje bibliotekoje Jonas Aistis mirė 1973 m. Vašingtone. Po 27 metų, 2000 m. Jono Aisčio palaikai buvo parvežti ir perlaidoti Rumšiškių kapinėse.

Kūryba ir jos bruožai

Jonas Aistis, kaip tikras eseistas ir lyrikas, yra parašęs nemažai kūrinių, kuriuose atsiskleidžia jo bandymas pamėgdžioti neoromantikų kartos idealus bei tam tikras idėjas. Jis – populiariausias ir skaitomiausias savo kartos poetas, sudominęs auditoriją, tad nenuostabu, kad besimokantis jo kūrybos bruožus, net iki šių dienų kone atmintinai išmoksta beveik visą Jono Aisčio kūrybą. Ji lengva, įsimintina ir tuo pačiu ypatinga. Jo eilėraščiai elegiški, melodingi, suteikiantys tam tikrą nuotaiką, galimybę apmąstyti, susimąstyti. Būtent šių Jono Aisčio eilėraščių subjektas dažniausiai būna nusivylęs ir pavargęs nuo visko žmogus. Jis akcentuojamas kaip toks žmogus, kuriam lemta pralaimėti. Iš čia iškyla garsioji katarsio teorija, kuri sako, jog lyrika gimsta tik iš kančios, o tokie aspektai kaip liūdesys ir grožis yra neatskiriamos lyrikos vertės sąvokos. Esminis Aisčio kūrybos principas – su muzikalumu susieti skaudų ir katarsį keliantį poetinį išgyvenimą.

Kūrinių aprašymai

„Persevalis“

Tai XX a. lyriko Jono Aiscio eilėraštis iš 1934 m. išleisto eilėraščių rinkinio, pavadinimu „Imago mortis“. Šis Aisčio eilėraščių rinkinys yra aptariamas labai dažnai, kadangi jis labiausiai atsižvelgia į egzistencializmo, krikščioniškuosius ir kultūrinius aspektus, kurie poetui buvo itin svarbūs. Eilėraščių rinkinys „Imago mortis“ savitas, išryškinantis tiesiogines nuorodas, aliuzijas ir kitokius veiksnius į tamsą, pesimizmą, Daugelis literatūros kritikų teigia, kad nei vienas šio eilėraščio kūrinys nėra silpnas. Visi Aiscio eilėraščiai asmeniški, išreiškiantys svarbiausius paties poeto jausmus ir patyrimus. Tad kalbant apie šį eilėraščių rinkinį, vieną jo stipriausių eilėraščių galima paminėti kūrinį, pavadinimu „Persevalis“. Tai keturių posmų eilėraštis, parašytas Kaune, dar 1933 m. balandžio pabaigoje. Net Aisčio eilėraščio pavadinime galima užčiuopti tam tikros interpretacijos aspektus, kadangi Persevalis čia simbolizuoja ne ką kitą, o garsaus viduramžių rašytojo Kretjeno de Trua „Pasakojimo apie Gralį“ veikėjo Persevalio vardą. Tad galima sakyti, kad Aisčio eilėraštis yra savotiška nuoroda į viduramžių laikotarpį, riteriškuosius laikus. Tai kūrėjas bando padaryti pasitelkdamas kitus savotiškus ir su riteriškumu susijusius motyvus, kaip kad kelionės ir klajonių motyvus („ <…> – Išklajojai žemę, daug vardų apgynei <…>). Taip pat šiame Jono Aisčio eilėraštyje atsiskleidžia ir dažnai aptariama riteriškoji meilė tarp riterio ir jo damos („Stovi Persevalis, pasirėmęs kardu, / Taip tyrom akim, / Ir kartoja šventą savo damos vardą / Geliama širdim.“). Pats eilėraštis tiesiogiai yra persmelktas jausmo ir tyrumo, kuris interpretuojamas kaip riteriškosios meilės išraišką. Šiame eilėraštyje tarsi susipina visi riteriškųjų kūrinių motyvai ir perkuriamas bei interpretuojamas Don Kichoto kelias, susietas su Šv. Gralio paieškomis, ir taip perpintas Jono Aisčio kūrinyje. Nepaisant viso didingumo, jaučiamo traktuojant riterį Persevalį, jo eilėraščio interpretacijoje atskleidžiamas liūdesys, pesimizmas ir kt. motyvai paminėti anksčiau. Tai tarsi leidžia kitu kampu pažvelgti į viduramžių laikotarpio riterio išgyvenimus iš arčiau. Jeigu paprastai riteris yra matomas, kaip drąsus, stiprus, niekad nepalūžtantis žmogus, tai Jono Aisčio eilėraštyje riteris Persevalis vaizduojamas kaip liūdnas, ieškantis, gal netgi kiek romantiškas, nes jis klajoja, ieško ir apskritai daro viską, kas būdinga romantiškiesiems riteriams.

Konspektai

Praktiniai šimtukininkų patarimai. Kaip efektyviai pasiruošti egzaminams?

Baigiamieji egzaminai mokykloje – tai kone pats svarbiausias kiekvieno mokinio gyvenimo įvykis, lydintis mokinį į visiškai kitą, kol kas dar nepažintą ir viliojantį, aukštesnį gyvenimo etapą. Baigiamieji egzaminai yra tarsi vartai, arba leisiantis mokiniui keliauti toliau, arba užveriantys kelią į perspektyvas bei galimybes mokslo įgavimo srityje. Taigi nenuostabu, kodėl kiekvienam egzaminai yra tokie svarbūs bei…

Kalbėjimai su šiuo autoriumi (Visi kalbėjimai patikrinti redaktoriaus)

Žmogaus santykis su tėvyne Lietuvos literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Kaip literatūroje keitėsi  žmogaus ir tėvynės santykis? Trumpas aprašymas: Žmogus jau nuo pat mažens yra susietas su tėvyne. Todėl bet kokiu atveju, vienoks ar kitoks santykis tarp žmogaus ir tėvynės tikrai egzistuoja. Tad koks tas santykis tarp žmogaus ir tėvynės egzistuoja. Ilgas aprašymas: Kiekvienas žmogus be abejonės turi savo tėvynę.…


Ką išgyvena žmogus palikęs tėvynę? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Trumpas aprašymas: Palikus tėvynę, žmogus išgyvena aibę įvairiausių jausmų. Jie gali būti šviesūs, tačiau taip pat gali būti ir negatyvūs. Tačiau kiekvienas tų jausmų yra individualus ir taurus, o tai – svarbiausia. Tad šiame kalbėjimo pavyzdyje aptariami svarbiausi žmonių išgyvenami jausmai palikus tėvynę. Ilgas aprašymas: Palikti savo tėvynę – tai…


Vienišumo ir atstumtumo išgyvenimas lietuvių poezijoje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Trumpas aprašymas: Lietuvių poezija gausi įvairiausių temų ir patirčių. Tačiau viena ryškiausių, gal net ir aktualiausių tokių temų ir patirčių yra vienatvė bei atstumtumas. Visa tai puikiai sutelpa pastarųjų dešimtmečių lietuvių poezijoje labai įvairiomis situacijomis. Tad šiame kalbėjimo pavyzdyje yra plačiau nagrinėjama, kaip į žmogaus gyvenimą ateina vienišumas ir atstumtumas…


Kas padeda išlaikyti tautiškumą kitos kultūros aplinkoje? – 10 klasės (PUPP)

Aprašymas: Tautiškumas žmonėms labai svarbus. Tai savos tautos simbolistikos, papročių, kalbos, tradicijų ir kt. susijusių aspektų visuma, plėtojama per žmogaus pajautą, veiksmus, suvokimą ir kt. Tačiau neretai tautiškumas būna užgožiamas kitų kultūrų. Tad kas padeda išsaugoti tautiškumą kitų kultūrų akivaizdoje, plačiau aptariama šioje kalboje. Kartu su kalbėjimu galėsite įsigyti šiuos…


Koks gimtojo krašto vaizdas atskleidžiamas lietuvių poetų eilėraščiuose? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Aprašymas: Gimtojo krašto vaizdas lietuvių poetų eilėraščiuose atskleidžiamas per meilę savo tėvynei, savo gimtajai žemei, per gamtos atvaizdus. Tik gamtoje esantis žmogus gali visiškai atsiverti, pajusti savo tikrąją prigimtį, harmoniją, natūralumą, o svarbiausia – tikrumą. Žmogus ir gamta – du neatsiejami dalykai. Nuo senų laikų žinome, kad žmogaus santykis su…


Tėvynės ilgesys Lietuvos emigrantų rašytojų kūryboje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Trumpas aprašymas: Tėvynė žmogui – pati svarbiausia ir pati brangiausia. Ko gero, žmogus be tėvynės būtų niekas. Tad visa tai jaučiama ir daugelio Lietuvos garsių rašytojų emigrantų kūryboje, kurioje jie sudeda savo tėvynės ilgesio ir meilės temas taip, kad skaitytojai pajaustų tai, ką jie jaučia ir suvoktų svarbiausius aspektus gyvenime…

Kodėl verta pirkti iš Potemes.lt?
  • Mokomųjų kalbėjimų rašyme turime 10-ių metų patirtį.
  • Visiems kalbėjimams yra paruošti išplėstiniai planai, skaidrės, galimi egzaminavimo klausimai bei informaciniai šaltiniai.
  • Visi kalbėjimai yra pakartotinai patikrinami profesionalaus redaktoriaus!
Ką turi pasakyti mūsų klientai?