Jūsų patogumui paruošėm supaprastintą paiešką. Įrašykite raktinį žodį ir raskite sau tinkantį kalbėjimą, pastraipą, rašytoją. Sąrašas atsiras suvedus nors vieną raktažodį:

Kalbėjimo potemės 2020

Konsultuojame ir rašome pavyzdinius, mokomuosius kalbėjimus jau 10-us metus, todėl galite pasikliauti mumis! 🙂  Jei kalbėjimas Jūsų mokyklai jau užimtas, parašykite mums el. paštu Potemes.lt@gmail.com, suderinsime terminą naujo pavyzdinio kalbėjimo parašymui 🙂

Šiame puslapyje rasite kalbėjimų pavyzdžius ir kalbėjimų planus apie lietuvių kalbą.

Kadangi gyvename Lietuvoje ir lietuvių kalba yra pagrindinė šnekamoji kalba, kategorijoje pateikti kalbėjimai leidžia giliau pažvelgti į šią mūsų – lietuvių gimtąją kalbą.

Kalbėjimų pavyzdžiai daugiausiai aprėpia tokias temas, kaip lietuvių kalbos ir lietuvių raštijos istorija, kitataučių reikšmė bei įtaka lietuvių kalbai, kalbotyros reikšmė, kalbininkų nuopelnai Lietuvai, gimtosios kalbos išsaugojimas sunkiais istoriniais laikotarpiais.

Taip pat šios kategorijos kalbėjimų pavyzdžiuose daug samprotaujama apie lietuvių kalbos mirimą ir lietuvių kalbos atgaivinimą, apie gimtąją kalbą, kaip svarbiausią lietuvio vertybę, apie žodynuose ir neformalioje aplinkoje vartojamą lietuvių kalbą, leksikologiją, senosios lietuvių kalbos darinius ir kt.


Tautinio atgimimo laikotarpiu lietuviai pradėjo puoselėti savo kalbą. Argumentuotai išsakykite savo nuomonę, kaip kalba buvo puoselėjama? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Aprašymas: Šioje kalboje apibūdinamas tautinio atgimimo laikotarpis, kas jo metu buvo vykdoma, kokios vertybės puoselėjimo. Pateikiami ne tik tautinio sąjūdžio atstovai, tačiau ir vienas iš tam įtakos turėjusių rašytojų, panašiomis temomis rašęs anksčiau ir tokiu būdu tapęs susijusiu su šia, kalbos puoselėjimo tema. Taip pat aptariama kaip tokia vertybė kaip…


XIX a. pab. Lietuvių intelektualai pradėjo plėtoti lietuvių tautos identitetą per lietuvišką žodį. Pagrįskite šią nuomonę konkrečiais pavyzdžiais. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Aprašymas: Šioje kalboje aptariama lietuvių tautos identiteto puoselėjimo tema, kurią tautinio atgimimo sąjūdžio metu XIXa. siekė skatinti lietuvių literatūros rašytojai bei poetai. Remiamasi to meto lietuvių literatūros atstovų kūriniais, jų ypatingais ir su tema susijusiais biografiniais faktais. Pateikiama daug argumentų, įrodančių kodėl ir kaip šiek lietuvių intelektualai puoselėjo lietuvybę ir…


Išeivė iš Lietuvos Sandra Bernotaitė kalbą apibūdino kaip subtilią, šventą erdvę, kurią privalu saugoti. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite visuomenės požiūrį į gimtosios kalbos saugojimą. – 10 klasės (PUPP) kalbėjimas

Aprašymas: Nuo seniausių laikų kiekviena tauta rūpinasi savo gimtąja kalba. Ne išimtis ir lietuvių tauta, veikiama kitų kalbų. Kai kalba užgožiama, iš dalies pasislepia šalies kultūra bei individualumas, o žmonės įsilieja į bendrą masę. Gaila, bet gimtosios kalbos reikšmė menksta, nors kalba svarbi tiek tautos, tiek atskiro individo gyvenime. Dėl…


Pristatykite Lietuvių kalbos instituto parengtus du–tris naujausius skaitmeninius lietuvių kalbos išteklius. Argumentuotai aptarkite, kaip jie padeda mokytis lietuvių kalbos. – 10 klasės (PUPP) kalbėjimas

Aprašymas: Šiais laikais skaitmeninės technologijos keičia mūsų supratimą apie mokymosi galimybes. Lietuvių kalbos institutas yra parengęs tam tikrus išteklius, kurie padeda mokytis lietuvių kalbos. Kokie šie ištekliai ? Kokie jų privalumai ? Į šiuos klausimus atsakymus rasite mūsų paruoštame kalbėjimo pavyzdyje. Mintys dėstomos aiškiai ir suprantamai, naudojami paprasti terminai, todėl…


„Pagal drabužį sutinka, pagal protą palydi“, – sako liaudies išmintis. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, patvirtinkite arba paneikite mintį, kad žmogaus įvaizdį gali kurti ir jo kalba. – 10 klasės (PUPP) kalbėjimas

Aprašymas: Šiame kalbėjime dėstoma pozicija, kuria sutinkama su teiginiu, kad žmogaus įvaizdį galima suformuoti pasitelkus kalbą.  Parodoma, kad liaudies išminties sukurti posakiai nepraranda savo aktualumo net ir bėgant amžiams. Tekste pateikiama žinomų žmonių, rašytojų pavyzdžių, kurie parodo, kad kalba yra vienas svarbiausių ir tiksliausių būdų, leidžiančiu mums suformuoti objektyvią nuomonę…


Lietuvių kalbą nuolat papildo nauji žodžiai. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite naujažodžių kilmę, sandarą ir pasvarstykite, kodėl ne visi jie prigyja. – 10 klasės (PUPP) kalbėjimas

Aprašymas: Kalba yra gyva ir nuolat besikeičianti. Gimtosios kalbos išsaugojimas aktuali šių už dienų problema, nes laikui bėgant vieni žodžiai pasitraukia arba net išnyksta visai, o kiti priešingai – pradedami vartoti prigyja ir tampa, rodos, įprastais. Ne išimtis ir lietuvių kalbos kaita – daugėja žodžių tiek iš tų mokslo sričių,…


Mokslininkai spėja, kad XXI amžiaus pabaigoje iš 7 tūkstančių šiandien pasaulyje egzistuojančių kalbų ir dialektų liks mažiau negu pusė. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, pasamprotaukite, kodėl vienos kalbos yra populiarios, tampa netgi tarptautinio bendravimo kalbomis, o kitoms kyla grėsmė išnykti. – 10 klasės (PUPP) kalbėjimas

Aprašymas: Kalbos mūsų žemėje egzistuoja nuo senų senovės. Jos padeda bendrauti, patirti gyvenimo džiaugsmą, pažinti, suvokti, išmokti arba tiesiog gyventi. Ne naujiena yra tai, kad pasaulyje egzistuoja daugybė kalbų. O faktas, kad vienos yra populerenės už kitas, taip pat visiems aiškus ir suprantamas. Bet visgi, kodėl? Kokie veiksniai lemia tai,…


Minėdama Tarptautinio raštingumo dieną UNESCO komisija atkreipia dėmesį, kad ir naujausios technologijos padeda didinti gyventojų raštingumo lygį. Argumentuotai pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite. – 10 klasės (PUPP) kalbėjimas

Aprašymas: Gyventojų raštingumo lygis parodo visuomenės išsilavinimo bei požiūrio į pačią kalbą lygį. Pastaruoju metu dažnai tenka išgirsti, kad raštingumas vis mažėja, o kai kurie žmonės dėl to linkę kaltinti vis sparčiau į mūsų gyvenimą įsiliejančias naujausias technologijas, tačiau žvelgiant ir nagrinėjant problematiką galima nesutikti su šia nuomone. Pavyzdžiui, UNESCO…


Vaikštant po miestus ar miestelius į akis dažnai krinta nelietuviški pavadinimai vitrinose ir iškabose. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, išsakykite savo požiūrį į nelietuviškų pavadinimų vartojimą mūsų aplinkoje. – 10 klasės (PUPP) kalbėjimas

Aprašymas: Matydami didžiulę interneto raidą bei technologijų augimą, galime pastebėti, jog vaikščiodami po įvairius Lietuvos miestus bei miestelius, nelietuviškų pavadinimų mūsų aplinkoje atsiranda vis daugiau ir daugiau. Šioje kalboje yra remiamasi konkrečiais nelietuviškais pavadinimais, kurių gausu iškabose bei vitrinose. Konkretūs pavydžiai yra pasitelkiami siekiant įrodyti, kad nelietuviškų pavadinimų vartojimas turi…


Europos kalbų diena minima kaip kultūrų įvairovės diena, ja skatinama mokytis kalbų. Argumentuotai pasvarstykite, kiek ir kodėl šiandienos žmogui reikėtų mokėti kalbų. – 10 klasės (PUPP) kalbėjimas

Aprašymas: Europos kalbų diena – viena svarbesnių dienų, kurią mini daugiau nei keturiasdešimt Europos valstybių. Kiekvienais metais minėdami šią dieną, europiečiai stengiasi pabrėžti užsienio kalbų mokėjimo svarbą. Išmanydamas kelias užsienio kalbas, šiandienos žmogus priartėja prie pasaulio platybių ir atranda daugelį galimybių. Šioje kalboje yra pateikiami konkretūs argumentai, įrodantys, jog įvairių…

Kodėl verta pirkti iš Potemes.lt?
  • Mokomųjų kalbėjimų rašyme turime 10-ių metų patirtį.
  • Visiems kalbėjimams yra paruošti išplėstiniai planai, skaidrės, galimi egzaminavimo klausimai bei informaciniai šaltiniai.
  • Visi kalbėjimai yra pakartotinai patikrinami profesionalaus redaktoriaus!
Ką turi pasakyti mūsų klientai?