Jūsų patogumui paruošėm supaprastintą paiešką. Įrašykite raktinį žodį ir raskite sau tinkantį kalbėjimą, pastraipą, rašytoją. Sąrašas atsiras suvedus nors vieną raktažodį:

Kalbėjimo potemės 2021

Konsultuojame ir rašome pavyzdinius, mokomuosius kalbėjimus jau 11-us metus, todėl galite pasikliauti mumis! 🙂  Jei turite klausimų, rašykite el. paštu Potemes.lt@gmail.com

Šiame puslapyje pateikiami kalbėjimų pavyzdžiai ir kalbėjimų pavyzdžių planai apie viduramžių laikotarpį.

Tad visi šios kategorijos kalbėjimų pavyzdžiai susieti būtent su viduramžiais ir viduramžių idealais bei principais. Todėl kalbėjimų pavyzdžiuose analizuojami tokie aspektai, kaip požiūris į žmogų viduramžiais, riteriškumas viduramžiais, viduramžių epochos vertybės ir žmonių siekiai, viduramžių ir kitų epochų vertinimas bei lyginimas, viduramžių kultūros formavimasis ir pasaulėjauta, viduramžių epochos interpretacija literatūroje, viduramžių herojai ir kt.

Taigi nemažai remiamasi viduramžiais parašytais kūriniais, kaip Migelio de Servanteso „Don Kichotas“ arba „Giesmė apie Rolandą“ bei kt.


Viduramžių Lietuva: istorinė situacija, raštija ir įžymūs žmonės. – 10 klasės (PUPP)

Aprašymas: Lietuvos valstybė susikūrė palyginus vėlai. Pirmą kartą Lietuva buvo paminėta 1009 m., o kaip nepriklausoma valstybė susikūrė tik XIII a. Lietuva buvo viena iš nedaugelio pagonybę išlaikiusių šalių, kuri kovojo su priešiškomis krikščioniškomis valstybėmis. Prieš baltų gentis prasidėjo kryžiaus žygiai ir buvo sukurti du vokiečių ordinai – kalavijuočių ir…


Viduramžių riterių atspindžiai literatūroje. – 10 klasės (PUPP)

Aprašymas: Šis kalbėjimas jau rašomas, todėl rezervuokite šį kalbėjimą jau dabar kol to nepadarė Jūsų klasės draugas ar draugė. Pirmieji užsisakę, gali pateikti savo pasiūlymus dėl autorių. Kartu su kalbėjimu galėsite įsigyti šiuos priedus: išplėstinį planą; skaidres; galimus egzaminavimo klausimus. Spauskite „Atsisiųsti“ ir pasirinkite norimus priedus. Patikrinkite ar nesiuntėm šio…


Viduramžių literatūros prieštaringumas. – 10 klasės (PUPP)

Aprašymas: Viduramžių literatūra – tai išskirtiniai to meto kūriniai, kurie labai dažnai traktuojami kaip svarbiausias to meto palikimas ateities kartoms. Tačiau dažnas žmogus, plačiau nagrinėdamas viduramžių literatūros kūrinius gali pastebėti, jog tie kūriniai yra prieštaringi. Turima omenyje, kad kiekviename kūrinyje iš viduramžių arba tokiame kūrinyje, kuriame tiesiog pasakojama apie viduramžius,…


Viduramžių atspindžiai romane „Tristanas ir Izolda“. – 10 klasės (PUPP)

Aprašymas: XIX a. antrosios pusės – XX a. pradžios prancūzų rašytojo, pedagogo bei istoriko Žozefo Bedjė romanas „Tristanas ir Izolda“ – unikalus kūrinys, kurio populiarumas nemenksta net ir šiandien. 1900 m. išleistame riteriniame romane garsus prancūzų rašytojas akcentavo ypatingą viduramžių laikotarpį bei tuo metu tarp žmonių vyravusią meilę ir ištikimybę.…


Lietuvių literatūra viduramžiais. – 10 klasės (PUPP)

Aprašymas: Viduramžių laikotarpis – ypatingas istorinis metas, kuris buvo svarbus ne vien visame pasaulyje, bet ir Lietuvoje. Tačiau, kaip teigiama įvairiuose istoriniuose šaltiniuose, viduramžiai Lietuvoje labai skyrėsi nuo tipinių viduramžių Europoje, kurioje daugiausiai vyravo riterių kultas ir svarbiausi pasaulyje istoriniai įvykiai. Prie tokios Lietuvos ir pasaulio viduramžių laikotarpio patirties prisidėjo…


Garbės samprata antikinėje ir viduramžių literatūroje. – 10 klasės (PUPP)

Aprašymas: Kiekvienais laikais daugelis rašytojų kurdavo unikalius, to meto tendencijas apibrėžiančius literatūros kūrinius. Kiekvienas jų pateikdavo daug išminties bei idėjų. Taip pat dažnai literatūros kūrėjai pateikdavo vis naujas tam tikrų reiškinių sampratas, kurios šiandien jau yra pakankamai giliai įsišaknijusios. Taigi antikos ir viduramžių literatūra, kaip išskirtiniai kūriniai ateities kartoms šviesti,…


Viduramžių riterio bruožai. Riterio paveikslas. – 10 klasės (PUPP)

Aprašymas: Viduramžiai – tai išskirtinis istorinis laikotarpis pasaulio istorijoje, kurio metu susiformavo riterių kultas. Tarp antikos ir renesanso vyravęs laikotarpis suformavo ypač turtingą kultūrą, kuri pratęsė tai, ką pradėjo antika. Visą tūkstantmetį trukęs laikotarpis žmonėms padovanojo ir daug literatūros, įvairių herojų ir svarbios išminties, kurią knygų dėka galime gauti šiandien.…


Viduramžių literatūros herojai ir jų idealai. – 10 klasės (PUPP)

Aprašymas: Viduramžius daugelis žino, kaip istorinę Europos epochą, kuri prasidėjo iškart po antikos laikotarpio. Iki pat Renesanso atsiradimo, viduramžiai buvo laikomi išskirtiniais laikais dėl savo dažnai pabrėžiamo riterių kulto atsiradimo. Riteriai viduramžiuose buvo patys svarbiausi herojai, kurie buvo laikomi ginkluotais ir kilmingais karalių ar kitų aukšto luomo atstovų pavaldniais. Tai…


Tėvynes meilės tema antikos ir viduramžių literatūroje. – 10 klasės (PUPP)

Aprašymas: Tėvynės meilė – tai nuo seniausių laikų egzistuojanti viena svarbiausių vertybių. Ji daugiausiai buvo ir tebėra matoma tarp žmonių, kurie didžiuojasi savo tauta, jaučia jai ypatingus jausmus bei viduje išgyvena jausmą, kuris skatina dirbti dėl tėvynės. Kiekvienas žmogus šią tėvynės meilęs vertybę ugdo savyje nuo mažens, taigi kai ateina…


Riteris ir riterystės idealai. Riterio garbės kodeksas. – 10 klasės (PUPP)

Aprašymas: Riteriai šiuolaikiniam žmogui yra svetimi. Tačiau beveik kiekvienas šiuolaikinis žmogus yra skaitęs apie riterius pasakose arba viduramžių literatūroje. Šiuose kūriniuose riteriai dažniausiai yra vaizduojami kaip kilmingi kūrinių herojai, kurie yra aukštesnių luomų atstovų pavaldiniai, daug keliaujantys, kovojantys su priešais ir patiriantys daug nuotykių. Riterio sąvokos suvokimas leidžia gilintis į…


Statiški antikos viduramžių ir tautosakos veikėjai. Kalbėjimas apie statiškus viduramžių ir tautosakos veikėjus. KalbejimoTemos.lt

Aprašymas: Statiškų herojų literatūroje yra nemažai. Būtent statiški herojai laikosi pastovumo, sukuria atitinkamas ir svarbias reikšmes, išskiriančias juos kaip simbolinius ir nepakeičiamus herojus. Tad apie tokius veikėjus yra kalbama ir šioje kalboje, remiantis garsiausiais Antikos viduramžių kūriniais bei tautosaka. Išskiriami keli pagrindiniai statiški herojai, kurie išvadose sugretinami, todėl išvados leidžia…


Viduramžių Lietuva: istorinė situacija, raštija ir įžymūs žmonės. Kalbėjimas apie Viduramžių Lietuvą. KalbejimoTemos.lt

Aprašymas: Viduramžiai Lietuvoje datuojami nuo XIII a. Tuo metu Lietuvoje susiklosčiusiai istorinei situacijai daugiausia įtakos turėjo priimtas krikštas. Atsisakę stabmeldystės, lietuviai priartėjo prie krikščioniškųjų Vakarų. Priėmus krikštą, atsirado būtinybė plėtoti ir raštiją. Nors iki to laiko, kanceliariniai valstybės reikalai sėkmingai tvarkyti kitomis kalbomis, tačiau Viduramžiais pradėta galvoti apie lietuvišką raštą.…


Didvyriškumo samprata skirtingų laikotarpių literatūroje (antika, viduramžiai, naujieji amžiai). KalbejimoTemos.lt

Aprašymas: Didvyriškumo samprata kiekvienam suvokiama savaip, remiantis tam tikrais vyraujančiais idealais. Didvyriškumas apskritai labai aktualus, nes jis reiškėsi visais amžiais. Tad šioje kalboje aptariami svarbiausi kūriniai, kuriuose buvo pastebėtos didvyriškumo užuomazgos arba kaip tik labai platus didvyriškumo savybių ir veiksmų spektras. Analizuojama, kokia didvyriškumo samprata yra remiantis antikos, viduramžių ir…


Vyriškumo samprata antikos ir viduramžių literatūroje. KalbejimoTemos.lt

Odisėjas vyriškumo pavyzdys ne tik antikos laikų graikams. Aprašymas: Vyriškumas – net ir šiandien labai dažna bei plačiai aptariama tema, kuriai reikėtų atskiros kalbos. Tačiau šioje kalboje daugiausiai orientuojamasi į Antikos bei viduramžių literatūroje vaizduojamą vyro vyriškumą bei kaip jis reiškėsi ir kokios svarbos bei reikšmės turėjo. Tad šiuo atveju…


Tomas Meloris „Pasakojimas apie karalių Artūrą“. KalbejimoTemos.lt

Aprašymas: Karalius Artūras – visų laikų žinomiausias herojus. Tad apie jį parašė ir Tomas Meloris, „Pasakojime apie karalių Artūrą“. Šioje kalboje trumpai pristatomas kūrinys ir pabrėžiami svarbiausi aspektai, kodėl šis kūrinys yra ypatingas. Kartu su kalbėjimu galėsite įsigyti šiuos priedus: išplėstinį planą; skaidres; galimus egzaminavimo klausimus. Spauskite „Atsisiųsti“ ir pasirinkite…


Tėvynės meilės tema antikos ir Viduramžių literatūroje. KalbejimoTemos.lt

Aprašymas: Meilė tėvynei – gana populiari tema. Tad meilė tėvynei suvokiama per įvairius žmogaus darbus, pajautas ir atsidavimą. Netgi žymus XVIII a. pab. – XIX a. pradž. Vokietijos politinis rašytojas Karlas Liudvikas Biornė yra pasakęs: „Tėvynės meilė nepripažįsta nenuoseklumo. Tas, kuris nedaro jos labui visko – nedaro nieko, o kuris…


Riterystės samprata Viduramžių kultūroje. KalbejimoTemos.lt

Aprašymas: Viduramžių laikotarpiu vyko kone reikšmingiausi pasaulio įvykiai, kurie nulėmė daugelio žmonių gyvenimą. Viduramžiai dažnai yra apibūdinami kaip epocha, kurioje susipina skirtingos moralinės nuostatos ir idėjos. Būtent per šį laikotarpį buvo susidomėta dvasiniu gyvenimu, įvertinta jo įtaka visuomenei. Šiuo laikotarpiu kultūroje vyravo ir stipri riterystės samprata, kurios centras – kilnūs…


Riteriškumo tema viduramžių ir šių dienų literatūroje („Rolando giesmė“). KalbejimoTemos.lt

Riteriškumo samprata „Rolando giesmėje“. Aprašymas: Riteriai ir riteriškumas bei su tuo susijusi tema plėtojama jau ilgus amžius. Tačiau viduramžiuose ir šiais laikais riteriškumo tema yra šiek tiek pakitusi. Tad kaip ji kinta, kaip šis kitimas traktuojamas ir kokia jo prasmė, aptariama kalboje remiantis viduramžių ir šiuolaikine literatūra bei jos fragmentais,…


Riteriai ir riteriškumas Viduramžių literatūroje. KalbejimoTemos.lt

Riteriai ir jų idealai viduramžių literatūroje Aprašymas: Ukrainiečių kilmės rusų rašytojas Nikolajus Gogolis yra teigęs: „Žmogaus sieloje yra tiek grožio, kad gali nesivaržydamas jį skleisti.“ Kartu su šia citata galima susieti viduramžių epochos literatūroje vyraujantį riteriškumą bei pačius kilnius ir narsius riterius, kurie skleidžia ir turi savyje be galo didelį…


Viduramžių pasaulis. Herojai ir idealai. KalbejimoTemos.lt

Aprašymas: Viduramžiai yra gana savitas istorinis laikotarpis. Jis turi labai daug savitų bruožų, kaip kad feodalizmo reiškinys ar luominė santvarka, krikščionybės plėtimasis ir Bažnyčių vienijimasis, aktyvi centralizacija, nacionalinių valstybių formavimosi užuomazgų kūrimasis, miestų, mokslo ir kultūros plėtra bei svarbiausia – riterių ir religinės kultūros konkurencija. Nepaisant visko, viduramžiai labai dažnai…

Kodėl verta pirkti iš Potemes.lt?
  • Mokomųjų kalbėjimų rašyme turime 11-ių metų patirtį.
  • Visiems kalbėjimams yra paruošti išplėstiniai planai, skaidrės, galimi egzaminavimo klausimai bei informaciniai šaltiniai.
  • Visi kalbėjimai yra pakartotinai patikrinami profesionalaus redaktoriaus!
Ką turi pasakyti mūsų klientai?