Jūsų patogumui paruošėm supaprastintą paiešką. Įrašykite raktinį žodį ir raskite sau tinkantį kalbėjimą, pastraipą, rašytoją. Sąrašas atsiras suvedus nors vieną raktažodį:

Kalbėjimo potemės 2018
Rašome pavyzdinius kalbėjimus jau 8-us metus, todėl galite pasikliauti mumis! :) Pasirinkite Jūs dominančią potemę ir atsisiųskite lietuvių kalbos kalbėjimą per 5 minutes! Jei kalbėjimas Jūsų mokyklai jau užimtas, parašykite mums el. paštu Potemes.lt@gmail.com, suderinsime terminą naujo kalbėjimo parašymui :)

Kazys Bradūnas (biografija, kūrybos bruožai, konspektas, kalbėjimai, pastraipos)

autorio nuotrauka
Biografija

Lietuvių poetas bei publicistas Kazys Bradūnas gimė 1917 m. Kiršų kaime, tuometiniame Alvito valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje. Bradūnas mokėsi Vilkaviškio gimnazijoje. Būdamas joje jau pradėjo formuotis kaip poetas ir sukūrė pirmuosius eilėraščius. 1937 m. jaunasis poetas iškeliavo mokytis į Kauno Vytauto Didžiojo universitetą, kuriame studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 1943 m. jis baigė Vilniaus universiteto humanitarinių mokslų fakultetą. Universitete dar labiau atsiskleidė jo pomėgiai ir jo asmenybė, tad studijuodamas jis puikiai ėmė sutarti ir su kitais lietuvių rašytojais bei poetais, kaip Vytautas Mačernis ar Bronius Krivickas. Nuo 1937 m. Bradūnas užsiėmė žurnalo „Ateitis“ redagavimu. 1944 m. Kazys Bradūnas nutarė trauktis į vakarus. Iš pradžių gyvenimą bandė kurtis Vokietijoje, o nuo 1949 m. Jungtinėse Amerikos Valstijose, Baltimorės mieste, Čikagoje. Tačiau net ir būdamas išeivijoje, poetas nepamiršo lietuviškosios kultūros, tad daug dirbo Lietuvos labui. 1951 m. jis su kitais egzodo rašytojais suredagavo poezijos antlogiją „Žemė“. Kitais metais Kazys Bradūnas dirbo žurnalo „Literatūros lankai“ redakcijoje, o nuo 1961 m. jis pradėjo redaguoti dienraščio pavadinimu „Draugas“ savaitinį priedą kultūrinėmis temomis. 1994 m., kada buvo atkurta nepriklausomybė, Bradūnas grįžo į Lietuvą ir grįžęs iškart tapo Lietuvos rašytojų sąjungos nariu. Kazys Bradūnas mirė 2009 m., Vilniuje, būdamas 91 metų.

Kūryba ir jos bruožai

Kazį Bradūną būtų galima įvardinti kaip poetą, kuriam nesvetimas žemės šventumo jausmas. Bradūno leksikonas poezijoje nesudėtingas ir suprantamas kiekvienam. Tačiau jo paprasti žodžiai ir jais aprašoma primityvi aplinka poezijoje nuolat įgyja tarsi kosmines dimensijas. Jo žodžiai poezijoje reikšmingi, pagrindžiantys žmogaus artimą ryšį su gimtąja žeme. Bradūno kūryboje taip pat akcentuojama universalios kultūrinės bei netgi istorinės sąsajos. Jaučiamas nežymus dramatizmas, ilgesys, lyriškumas, tačiau tuo pačiu ir žodžio stiprumas, jo įtaigumas skaitytojui. Visa tai Kazio Bradūno poezijoje matoma ne tik per didelę erdvę, plačiąją būties prasmę, bet ir per asmeniškiausius žmogaus išgyvenimus, atveriančius tikrąsias žmogaus sielos kerteles būnant toli nuo gimtųjų namų ir suvokiant likimo negailestingumą.

Kalbėjimai (Visi kalbėjimai patikrinti redaktoriaus)

Kas įkvėpia kūrėją rašyti? Kalbėjimas apie kūrėjo įkvėpimo šaltinį. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Kūrėjas – tai saviraiškos įprasmintojas. Tačiau šiai saviraiškai kūrėjui reikalingas ypatingas įkvėpimas. Iš ko jis ateina, galima tik nuspėti, tad šioje kalboje detalizuotai aptariami žymiausi Lietuvos rašytojai bei poetai ir remiantis jų kūryba analizuojama, kas juos įkvepia kurti. Taip pat, norime visus pradžiuginti, nes nuo šių metų, visi mūsų parašyti…


Kalbėjimas apie epinio pasakojimo poetiką lietuvių literatūroje. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

Kalbant apie epinio pasakojimo poetiką, pirmiausia reikėtų išsiaiškinti sąvokos „poetika“ reikšmę. Tad remiantis lietuvių kalbos žodynu, poetikos sąvoka apibrėžiama, kaip literatūros mokslo šaka, kuri analizuoja literatūrines formas. Lietuvių literatūra taip pat yra gana gausi kūrinių, kuriuose būtų galima išskirti begales poetikos bruožų. Tad šioje kalboje remiantis lietuvių literatūros eiliuotais kūriniais…


Homeras. Epinė poema „Odisėja“. Odisėjo paveikslas ir jo interpretacija šiuolaikinėje poezijoje. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

Homeras dažnai įvardijamas kaip žymiausias Antikos laikų poetas, kuris buvo pirmasis Europoje poetas. Jo kūriniai Antikos literatūroje ir tolimesnei besivystančiai literatūrai turėjo nemažai reikšmės. Ši reikšmė matuojama išreikštomis idėjomis, veikėjų paveikslais ir tam tikrais jo kūrinių fragmentais, kurių galima išvysti ir šiandieninėje literatūroje. Vienas tokių, populiariausias ir reikšmingiausias, jo kūrinių…


Lietuvos kultūroje antikos mitai interpretuojami įvairiai. Pateikite tokių interpretacijų pavyzdžių ir aptarkite kokią įtaką antikos mitai turi Lietuvos kultūrai. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Šiame  kalbėjime aptariame antikos mitų daromą įtaką Lietuvos kultūrai, kokiame kontekste jie pastebimi mūsų tautos kūryboje. Samprotaujama, kuo šie mitai gali būti aktualūs šiandien, kuo buvo aktualūs anksčiau, kaip jie prisidėjo prie kultūrinės lietuvių raidos. Nagrinėjame, kaip šiuos mitus interpretuoja vienas ar kitas lietuvių kūrėjas ir kaip bei kokiu tikslu…

Kodėl verta pirkti iš Potemes.lt?
  • Kalbėjimų rašyme turime 8-ių metų patirtį.
  • Visiems kalbėjimams yra paruošti išplėstiniai planai, skaidrės, galimi egzaminavimo klausimai bei informaciniai šaltiniai.
  • Visi kalbėjimai yra pakartotinai patikrinami profesionalaus redaktoriaus!
Ką turi pasakyti mūsų klientai?