Konsultuojame: +37068586980 arba Potemes.lt@gmail.com

12 kl. lietuvių kalbos konspektas pasiruošimui prieš egzaminą 9.8 (150 atsiliepimai)

Gaukite šį konspektą vos per 5 min!
Perkant gausite:
 • Kruopščiai atrinkta tik svarbiausia informacija;
 • Pasiruošk egzaminams ir pamokoms greičiau;
 • Patikrinta savo srities specialistų;
 • Plačiau apie šį konspektą

  Lietuvių kalbos konspektas abiturientams + testai žinių pasitikrinimui.

  Ar ruoštis lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminui dabar atrodo sunkiau nei atrodė iš pradžių? Informacijos perteklius įvairiuose šaltiniuose apie visus privalomus autorius apsunkina mokymosi procesą? Turime jums paruošę idealią išeitį!

  Pristatome jums struktūrizuotą ir išsamų dvyliktos klasės privalomų autorių konspektų rinkinį, kurie palengvins jūsų mokymosi procesą bei kuriuose rasite tik pačią svarbiausią ir reikalingiausią informaciją lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminui ar kitokiam lietuvių kalbos ir literatūros atsiskaitymui.

  Kiekvienam iš privalomų dvyliktos klasės autorių skiriamas ypatingas dėmesys. Tad aptariant kiekvieno iš šių rašytojų svarbiausią informaciją, ši segmentuojama į tam tikrus punktus: biografijos faktai, trumpas biografijos apibendrinimas, svarbiausi kūrybos bruožai, dažniausiai kūryboje pasitaikančios temos, išsamios žymiausių ir svarbiausių šių rašytojų kūrinių santraukos bei juose aprašomų veikėjų analizė, žinomiausios citatos, kuriomis galėsite remtis rašto darbuose, bei pagrindinės datos apibūdinančios svarbiausius rašytojo gyvenimo faktus. 

  Tad šis išskirtinis dvyliktos klasės privalomų autorių konspektų rinkinys leidžia pamiršti ilgai rašytus ranka konspektus pamokose.

  12 klasės lietuvių kalbos konspektas

  Konspektų rinkinyje rasite informacijos apie šiuos rašytojus:

  • Adomas Mickevičius;
   • „Ponas Tadas“ (1834 m.)
    • Tado paveikslas / veikėjų aprašymas.
   • „Gražina“ (1823 m.)
    • Gražinos paveikslas / veikėjų aprašymas.
  • Aidas Marčėnas;
   • „Kartais abejoju autoryste“ (2005 m. iš „Pasauliai: Lyrika“)
   • „Klaida“
   • „Maxima“ (2005 m. iš rinkinio „Pasauliai: Lyrika“)
  • Albertas Kamiu;
   • „Svetimas“ (1942 m.)
    • Merso, Mari, Reimono paveikslas / veikėjų aprašymai.
  • Antanas Baranauskas;
   • „Anykščių šilelis“ (1858-1859 m.)
  • Antanas Škėma;
   • „Balta drobulė“ (1958 m.)
    • Antano Garšvos, Jonės, Elenos paveikslas / veikėjų aprašymai.
  • Balys Sruoga;
   • „Dievų miškas“ (parašytas 1945 m., o išleistas 1957 m.)
    • Balio Sruogos, Šneiderio, Hopės, Vaceko Kozlovskio paveikslas / veikėjų aprašymai.
  • Bronius Krivickas;
   • „Rudenio lygumose“ (1945 m.)
   • „Niekad, niekados“ (1947 m.) 
   • „Dovydas prieš Galijotą“ (1951 m.)
   • „Kai kovoj kelies į ataką“ (1951 m.)
  • Česlovas Milošas;
   • „Mano tėvynėje“ (1937 m.)
   • „Niekad tavęs, mieste“ (1963 m.)
   • „Isos slėnis“ (1991 m.)
   • „Lanka“ (1992 m.)
  • Francas Kafka;
   • „Metamorfozė“ (1915 m.)
    • Gregoro Zamzos, Grėtės, Tėvo, Motinos paveikslas / veikėjų aprašymai.
   • „Pataisos darbų kolonijoje“ (1918 m.)
    • Tyrinėtojo, Kario, Pareigūno paveikslas / veikėjų aprašymai.
  • Henrikas Radauskas;
   • „Rytas geležinkelio stoty“ (iš rinkinio „Fontanas“)
   • „Pasaka“ (iš rinkinio „Fonatanas“)
   • „Pavasario naktis“ (1950 m. iš rinkinio „Strėlė danguje“)
  • Johanas Volfgangas Gėtė;
   • „Faustas“ (~1831 m.)
    • Fausto, Metistofelio, Vagnerio paveikslas / veikėjų aprašymai.
  • Jonas Aistis;
   • „Peizažas“ (1929 m., iš rinkinio „Eilėraščiai“)
   • „Katarsis“ (1934 m. iš rinkinio „Užgesę chimeros akys“).
   • „Vienas kraujo lašas“ (1948 m.)
   • „Likimo giesmė“ ( 1953 m., iš rinkinio „Kristaliniame karste“)
  • Jonas Biliūnas;
   • „Liūdna pasaka“ (1906 m.)
    • Petro Banio, Juozapotos paveikslas / veikėjų aprašymai.
   • „Nemunu“ (1906 m.)
    • Pasakotojo, Studentės, Moteriškės paveikslas / veikėjų aprašymai.
   • „Kliudžiau“ (1905 m.)
    • Berniuko paveikslas / veikėjo aprašymas.
   • „Vagis“ (1905 m.)
    • Jokūbo paveikslas / veikėjo aprašymas.
   • „Lazda“ (1906 m.)
    • Juozapo (Tėvo), Dumbraucko paveikslas / veikėjo aprašymai.
   • „Ubagas“ (1906 m.)
    • Petro Sabaliūno paveikslas / veikėjo aprašymas.
  • Jonas Radvanas;
   • „Radviliada“ (1592 m.)
    • Mikalojaus Radvilos Rudojo paveikslas / veikėjo aprašymas.
  • Judita Vaičiūnaitė;
   • „Ižo rožės“
   • „Miesto vartai“ (1968 m. iš rinkinio „Po šiaurės herbais“)
   • „Kavinukas su pastoralėm“ (1968 m.)
  • Juozas Aputis;
   • „Vakarėjant gražios dobilienos“ (1985 m., iš rinkinio „Keleivio novelės“)
    • Berniuko, Tėvo paveikslas / veikėjų aprašymai.
   • „Dobilė. 1954 metų naktį“.
    • Martyno (Marčiaus), Motinos paveikslas / veikėjų paveikslai.
   • „Autorius ieško išeities“ (1977 m., iš novelių rinkinio „Sugrįžimas vakarėjančiais laukais“.)
    • Baltakaklio, Storasprandžio, Studento paveikslas / veikėjų aprašymai.
   • „Vieniša sodyba“ (2004 m., iš rinkinio „Novelės“)
    • Vyro, Moters paveikslas / veikėjų aprašymai.
   • „Nesmagu, kad liekat vienas“ (1985 m., iš „Keleivio novelės“).
    • Berniuko, Vairotojo paveikslas / veikėjų aprašymai.
  • Juozas Tumas – Vaižgantas;
   • „Dėdės ir dėdienės“ (1929 m.)
    • Mykoliuko, Severejos, Rapolo Geišės paveikslas / veikėjų aprašymai.
   • „Pragiedruliai“ (1920 m.)
    • Šešiavilkių, Vidmantų, Gintauto paveikslas / veikėjų aprašymai.
  • Jurgis Kunčinas;
   • „Tūla“ (1993 m.)
    • Pagrindinio veikėjo, Tūlos paveikslas / veikėjų aprašymai.
  • Justinas Marcinkevičius;
   • „Mindaugas“ (1968 m.)
    • Mindaugo, Mortos paveikslas / veikėjų aprašymai.
   • „Katedra“ (1971 m.)
    • Lauryno Stuokos – Gucevičiaus, Vyskupo Masalskio paveiklas / veikėjų aprašymai.
   • „Mažvydas“ (1977 m.)
   • „Dienoraščiai ir datos“ (2011 m.)
  • Kristijonas Donelaitis;
   • „Metai“ (1818 m. išleisti Liudviko Rėzos).
    • Vežlybieji: Pričkaus, Selmo, Krizo, Lauro paveikslas / veikėjų aprašymai.
    • Nenaudėliai: Dočio, Plaučiūno,  Slunkiaus, Pelėdos paveikslas / veikėjų aprašymai.
  • Maironis;
   • „Taip niekas tavęs nemylės“ (iš „Pavasario balsai“)
   • „Išnyksiu kaip dūmas“ (iš „Pavasario balsai“)
   • „Pavasaris“ (iš „Pavasario balsai“)
   • „Aš norėčiau prikelti“ (iš „Pavasario balsai“)
   • „Lietuva brangi“ (iš „Pavasario balsai“)
  • Marcelijus Martinaitis;
   • „Kvailutės Onulės rauda“ (1969 m. iš rinkinio „Saulės grąža“)
   • „Kukutis nori pamatyti tėvynę“ (1977 m. iš rinkinio „Kukučio baladės“).
   • „Padainuok man“ (iš „Sutartinė“)
  • Marius Ivaškevičius;
   • „Stilius plius“ (2003 m.) 
   • „Madagaskaras“ (2004 m.)
    • Kazimiero Pokšto, Salės, Helės paveikslas / veikėjų aprašymai.
  • Marius Katiliškis;
   • „Miškais ateina ruduo“ (1969 m.)
    • Tiliaus (Telesforo Gelažiaus), Agnės, Monikos, Petro Doveikos paveikslas / veikėjų aprašymai.
  • Martynas Mažvydas;
   • „Katekizmas“ (1547 m.)
  • Mikalojus Daukša;
   • „Prakalba į malonųjį skaitytoją“ (1599 m.)
  • Motiejus Kazimieras Sarbievijus;
   • „Telefui Likui“ (iš pirmosios Lyrikos knygos)
   • „Krispui Levinijui“ (iš ketvirtosios Lyrikos knygos)
  • Salomėja Nėris;
   • Eilėraščių rinkinys „Pėdos smėly“ (1931 m.)
   • „Pabučiavimas“ (iš eil. rinkinio „Pėdos smėly“ 1931 m.)
   • „Kai numirsiu“ (iš eil. rinkinio „Pėdos smėly“ 1931 m.)
   • Eilėraščių rinkinys „Prie didelio kelio“ (1994 m.)
   • „Maironiui“ (iš eil. rinkinio „Prie didelio kelio“ 1994 m.)
   • „Aš tau pavydžiu“ (iš eil. rinkinio „Prie didelio kelio“ 1994 m.)
   • „Tolimas sapnas“ (iš eil. rinkinio „Prie didelio kelio“ 1994 m.)
   • „Savęs aš gailiuos“ (iš eil. rinkinio „Prie didelio kelio“ 1994 m.)
  • Šatrijos Ragana;
   • „Sename dvare“ (1922 m.)
    • Mamatės, Irutės paveikslas / veikėjų aprašymai.
   • „Irkos tragedija“ (1924 m.)
    • Irkos paveikslas / veikėjo aprašymas.
  • Sigitas Geda;
   • „Lietuvos atsiradimas“ (1966 m. iš rinkinio „Pėdos“)
   • „Jotvingių žemė“ (1967 m. iš „Mėnulio žiedai“)
   • „Į suartą žemę bežiūrint“ (1987 m., m. iš rinkinio „Septynių vasarų giesmės“)
   • „Giesmė apie pasaulio medį“ (1985 m. iš eilėraščių ciklo „Septynios vasarų giesmės“)
  • Viljamas Šėkspyras;
   • „Hamletas“ (parašytas 1601 m., o išleistas – 1609 m.)
    • Hamleto, Ofelijo, Klaudijaus paveikslas / veikėjų aprašymai.
  • Vincas Krėvė-Mickevičius;
   • „Skerdžius“ (1921 m.)
    • Skerdžiaus paveikslas / veikėjo aprašymas.
   • „Skirgaila“ (1916 m.)
    • Skirgailos, Onos Duonutės, Lenkijos, Kelerio paveikslas / veikėjų aprašymai.
  • Vincas Kudirka;
   • „Tautiška giesmė“ (1898 m., išspausdinta laikraštyje „Varpas“ Nr. 6)
   • „Labora!“ (1890 m.)
   • „Varpas“ (1889 m., išleistas „Varpo“ pirmajame numeryje)
   • „Dėl ko žydai nevalgo kiaulienos?“ (1885 m. „Aušra“, vėliau 1909 m. išpausdinta Vinco Kudirkos raštuose, I tome.).
  • Vytautas Mačernis.
   • „Vizijos“ (1942 m.)
   • „Rudens sonetai“ (1961 m. iš rinkinio „Poezija“)
  • Vincas Mykolaitis-Putinas
   • „Altorių šešėly“ (1933 m.)
    • Liudo Vasario, Liucės, Baronienės Rainakienės, Auksės paveikslas / veikėjų paveikslas.
   • „Tarp dviejų aušrų“ (1927m.)
   • „Rūpintojėlis“ (iš eil. rinkinio „Tarp dviejų aušrų“)
   • „Žemei“ (iš eil. rinkinio „Tarp dviejų aušrų“)

  Taip pat, kartu su šiuo konspektų rinkiniu gausite prieigą prie kruopščiai paruoštų 12 klasės privalomų autorių testų , kurie leis patikrinti Jūsų, moksleiviai, žinias, užtikrinant, kad gautumėte tik aukščiausius įvertinimus!

  Mūsų tikslas - kad kiekvienas kalbėtų drąsiai!

  ...

  Patirtis

  13 metų padedame moksleiviams siekti aukščiausio rezultato lietuvių kalbos ir literatūros srityje.

  ...

  Tikriname

  Visa mokomoji medžiaga yra tikrinama lietuvių kalbos mokytojo - eksperto.

  ...

  Konfidencialumas

  Siekiant sukurti jaukią mokymosi aplinką, visas procesas yra konfidencialus.

  Ką klientai sako apie „Potemes.lt“?

  Labai rekomenduoju. Komanda puikiai bendradarbiauja ir pateikia rekomendacijas.
  Domas, 12 klasė
  Šaunu, jokių priekaištų ir labai ačiū jums, nes susitelkiau ties kalba paskutine minute 😂😊
  Miglė, 12 klasė
  Mokymus ir medžiagą gavau iškart! Visi norai atitiko. 🙂
  Mantas, 10 klasė
  Geras puslapis. Padeda su kalbos įskaitos pasiruošimu. Patariu pirkti iš čia.
  Salomėja, 12 klasė

  Dažnai užduodami klausimai

  Potemes.lt siūlo puikią išeitį visiems norintiems įsigyti, tačiau neturintiems banko sąskaitos. Apmokėjimą galima atlikti per Maximos kasas, Perlo terminalus ir kt. būdais atsiskaitant grynais pinigais. Daugiau skaitykite apie mokėjimo būdus čia: Atsiskaitymo būdai.

  Visą mokomąją medžiagą galėsite atsisiųsti iškart po apmokėjimo. Mokymai organizuojami kas savaitę.

  Įsigijus mokymus, gausite prieigą prie konkrečios mokymosi medžiagos. Įvykdžius visus mokymų instrukcijos etapus, galėsite savo jėgomis pasiruošti lietuvių kalbos kalbėjimo įskaitai.

  Liko neatsakytų klausimų? Susisiekite su mumis!