Konsultuojame: +37068586980 arba Potemes.lt@gmail.com

Pranas Vaičaitis

Pranas Vaičaitis

Biografija

Lietuvių poetas ir vertėjas Pranas Vaičaitis gimė 1876 m., Santakų kaime, dabartiniame Šakių rajone. Tėvai nuo mažens Prano Vaičaičio nelepino. Nebuvo iš ko. Tai lėmė ir tai, kad iškart po Prano Vaičaičio gimimo, Pranas sulaukė dar dviejų brolių – Juozo ir Jono. Pranas Vaičaitis nuo mažens buvo gan silpnos sveikatos ir netgi kiek uždaro būdo. Jis mėgdavo slėptis, žaisti bei apskritai daryti ką nors atokiai nuo kitų. Neretai Vaičaičio nemažai tekdavo ieškoti. Vaičaitis pirmuosius mokslus ėjo Sintautų pradžios mokykloje, tačiau jos nebaigė. 1887 m. tėvai šiaip ne taip Vaičaitį įtaisė Marijampolės gimnazijos suole. Būtent gimnazijos laikais atsivėrė literatūrinė Vaičaičio dvasia. Vengdamas pamaldų, skaitydamas draudžiamą literatūrą, Antano Baranausko, Simono Daukanto ir kt. tekstus jis pagaliau pradėjo suprasti savo gyvenimo ambicijas, tad būdamas vos trylikos, Vaičaitis ėmė eiliuoti. Nepaisant Vaičaičio ambicijų gyvenimą sieti su literatūra, tėvai norėjo, kad jis taptų kunigu, kaip ir tuo metu buvo priimtina daugeliui šeimų. Vaičaitis nemokėdamas atskirsti ir švelnindamas situaciją išvyko į Seinus. Ten pašnekėjęs su rektoriumi Vaičaitis paminėjo, kad turi tikėjimo stoką, todėl nebuvo priimtas. Kai Vaičaitis grįžo namo, tėvui tai nepatiko, jis išsižadėjo Prano Vaičaičio kaip sūnaus. Nuo to laiko Petras Vaičaitis su namais nebeturi tokio glaudaus ryšio. Negana to, neteko materialinės paramos. Verždamasis mokytis, Vaičaitis 1895 m. įstojo į Teisės fakultetą Peterburgo universitete. Nors ir jautė nepriteklių, rašytojas buvo aktyviai įsitraukęs į lietuvių draugijų veiklą, lavino save, ugdė, daug rašė bei skaitė. Taip pat jis sekė draudžiamą lietuvišką spaudą ir pats joje bendradarbiavo. Vaičaitis vedamas ambicijų ir užsidegimo Teisės fakultetą baigė geriausiu balu, gavo pirmojo laipsnio diplomą. 1897 m. Pranas Vaičaitis buvo imtas persekioti dėl politinių priežasčių. Galiausiai jį sugavus, Teisingumo ministras jam skyrė bausmę kalėti kalėjime mėnesį. Dar vėliau Vaičaitis buvo nubaustas administracine tvarka, o bausmės atlikti iš Peterburgo turėjo važiuoti į Kalvariją. Tai sužlugdė Vaičaičio reputaciją, o svarbiausius baigiamuosius egzaminus poetui teko atidėti vėlesniam laikui. Teisininko karjera Vaičaičio kiek vėliau taip nebeviliojo kaip prieš tai, tad jis buvo nutaręs vykti į Belgiją ir ten mokytis komercijos amato, bet dėl nepritekliaus to nedelsiant padaryti negalėjo. 1900 m. Vaičaitis gavo diplomą ir įsidarbino Peterburgo Mokslų akademijos bibliotekoje. Deja, poetas susirgo džiova, tad jam teko grįžti į gimtuosius namus. Susirgęs Vaičaitis rašė itin daug. Daugiau nei paprastai. Vaičaitis būtų buvęs išgelbėtas, jis svajojo važiuoti gydytis į džiovininkų sanatoriją, tačiau tėvas dėl savo principų Vaičaičiu labai susirūpino tik paskutinėmis jo gyvenimo dienomis. Tad Pranas Vaičaitis mirė 1901 m. būdamas vos 25 metų. Iškilmingai buvo palaidotas Sintautų kapinėse.

Kūryba bei jos bruožai

Prano Vaičaičio išlikęs poetinis palikimas nėra labai gausus. Tai nenuostabu, nes mirė būdamas vos 25 metų. Tačiau toje, kad ir negausioje išlikusioje jo lyrikoje galima įžvelgti dvi pagrindines kūrybos kryptis: visuomeninę – patriotinę bei asmeninę. Prano Vaičaičio kūryboje gausu tėvynės grožio ir ilgesio motyvų. Iš to Vaičaičio lyrikoje gimsta nostalgija. Jo kūryboje taip pat įžvelgiami ir socialiniai motyvai. Šiuose motyvuose neretai susipina prabanga ir skurdas su patriotiniais aspektais, kurie lyrikoje išreiškiami, kaip tautai daromos neatleistinos skriaudos, materialinis skurdas, darbų sunkumas, gyvenimo vargas. Vaičaitis savo kūryboje į praeitį žiūri gana romantiškai. Tad iš visų šių pateiktų Prano Vaičaičio kūrybos bruožų, galima sakyti, kad jis yra tylaus liūdesio poetas.

Mūsų tikslas - kad kiekvienas kalbėtų drąsiai!

...

Patirtis

12 metų padedame moksleiviams siekti aukščiausio rezultato lietuvių kalbos ir literatūros srityje.

...

Tikriname

Visa mokomoji medžiaga yra tikrinama lietuivų kalbos mokytojo - eksperto.

...

Konfidencialumas

Siekiant sukurti jaukią mokymosi aplinką, visas procesas yra konfidencialus.

Liko neatsakytų klausimų? Susisiekite su mumis!