Jūsų patogumui paruošėm supaprastintą paiešką. Įrašykite raktinį žodį ir raskite sau tinkantį kalbėjimą, pastraipą, rašytoją. Sąrašas atsiras suvedus nors vieną raktažodį:

Kalbėjimo potemės 2021

Konsultuojame ir rašome pavyzdinius, mokomuosius kalbėjimus jau 11-us metus, todėl galite pasikliauti mumis! 🙂  Jei turite klausimų, rašykite el. paštu Potemes.lt@gmail.com

Romualdas Granauskas (biografija, kūrybos bruožai, konspektas, kalbėjimai, pastraipos)

autorio nuotrauka
Biografija

Lietuvių prozininkas, dramaturgas bei eseistas Romualdas Granauskas gimė Antrojo pasaulinio karo metais – 1939 m., Mažeikiuose. Rašytojo motina Rozalija buvo paprasta namų šeimininkė kilusi iš Naikių kaimo, o tėvas Ignas buvo eigulys, kildinęs save iš plikbajorių Granauskų. Romualdas Granauskas pradinį išsilavinimą įgijo Šauklių pradinėje mokykloje. Vėliau mokėsi Mažeikių pirmojoje vidurinėje mokykloje. Būdamas visai jaunas, 1954 m. Granauskas pradėjo savo kūrybinį kelią – ėmė rašyti pirmuosius apsakymus. Po trijų metų rašytojas baigė Sedos darbo jaunimo mokyklą, kurią baigęs tais pačiais metais atsidūrė sovietų armijoje. Čia jis išbuvo iki 1962 m. Apskritai Romualas Granauskas buvo labai išsilavinęs, daug kur mokėsi ir turi įvairios patirties, nes mokėsi net ir Klaipėdos jūreivystės mokykloje bei Kauno politechnikos institute mokėsi radiotechnikos. Daugiausia Granauskas dirbo žemaitijos etnografinėje srityje – Klaipėdoje, Skuode, Sedoje, Mosėdyje, Mažeikiuose. Dirbo ir šaltkalviu remontininku, ir betonuotoju – dailide, ir instruktoriumi, ir muzikantu, ir t.t. Galiausiai 1968 m. Granauskas aktyviai dirbo žiniasklaidoje, laikraščio „Mūsų žodis“ bei žurnalo „Nemunas“ redakcijose. Nuo 1972 m. Romualdas Granauskas daug laiko praleido Kaune, čia gyveno ir dirbo. Atsidūręs Vilniuje visiškai atsidėjo kūrybiniam darbui, 1973 m. tapo Lietuvos rašytojų sąjungos garbingu nariu. Pasiligojęs Romualdas Granauskas mirė palyginti neseniai, 2014 m., Vilniuje. Palaidotas Antakalnio kapinėse.

Kūryba ir jos bruožai

Granausko proza kritikų yra vadinama labai universalia ir unikalia. Jis žiūrėjo į istoriją, į laiko gilumą ir praeities kultūrą, tad nenuostabu, kad rašytojo epicentre dažnai atsiduria kaimas. Taip yra todėl, kad būtent valstiečio pasąmonėje geriausiai įsišaknijusios svarbiausios pamatinės vertybės. Granausko prozos išskirtinumas pasižymi ir tuo, kad rašytojas svarbiomis detalėmis padaro jas visas, be išimties. Kūriniuose svarbu tiek žodžiai, tiek gestai, tiek pati tyla. Taip tarsi pabrėžiama žmogaus organiška ir ypatinga būtis. Granausko kūryboje svarbus poetiškumas, tekste gausu tropų ir kitų raiškos priemonių. Pasakotojo rolei būdingas iškilmingas, tam tikrą nuotaiką kuriantis tonas. Sakiniai ilgi, tačiau stilistiškai beveik tobuli.

Kūrinių aprašymai

„Gyvenimas po klevu“

Tai 1988 m. išleista trumpa apysaka, kurioje supriešinamos kaimo ir miesto erdvės, pasakojama senolės Kairienės kelionė iš sodybos į gyvenvietę ir atgal. Tačiau tai nėra pagrindinis kūrinio akcentas. Pagrindinį kūrinio akcentą labiausiai sudaro pačios Kairienės apmąstymai, plėtojami kūrinyje. Tad šioje apysakoje daugiausiai kalbama apie besikuriančias gyvenvietes, jose esantį triukšmą ir moralinių vertybių nuvertėjimą bei apskritai žmonių nužmogėjimą. Kitaip tariant, kūrinyje nuodugniai per Kairienės paveikslą yra apmąstomas senasis ir naujasis pasauliai, kurie šiandien pinasi ir neduoda Kairienei ramybės. Negana to, Kairienės mintys kūrinyje vaizduojamos kaip ypač slogios, nes pasakojama visa jos istorija, kaip mirė vyras, kol galiausiai kūrinio pabaiga taip pat išplėtojama dar liūdnesnėmis mintimis – Kairienę ir jos anūką Darių pervažiuoja traktorius. Tai ypač jausmingas, skaitytoją galintis sugraudinti ir priversti susimąstyti, kūrinys. „Su peteliške ant lūpų“ (iš rinkinio „Duonos valgytojai“). Tai gana nesudėtingo siužeto apysaka, kurioje vaizduojamas vyras, grįžtantis po laidotuvių. Akivaizdu, kad jo galvoje kirba milijonai minčių, todėl šis sunkiai užmiega arba išvis neužmiega. Jam vaidenasi ir jo būklė tikrai prasta, o mintimis pagrindinis veikėjas Vaitkus vis grįžta į praeitį. Apskritai kūrinyje kuriama ypač sunki Vaitkaus dalia ir pasakojama apie jo chaotiškumą bei gyvenimo nemalones. Kūrinyje apskritai kaip ir daugelyje kitų Granausko kūrinių figūruoja senosios ir jaunosios kartos kontraversiškumas, pasakojama apie senųjų namų ilgesį, norą būti kuo arčiau savo gimtinės ir jaukios aplinkos, kuri nieku gyvu nepritampa miesto aplinkai. Taip pat kūrinyje traktuojamas ir vertybių nykimas, šiuolaikinio pasaulio sunkumas, kuris nėra priimtinas Vaitkaus atžvilgiu, todėl jis tik egzistuojantis ir rezignuojantis žmogus, kurio apmąstymai kūrinyje dominuoja ir leidžia suvokti esmines šio pasaulio problemas. „Duonos valgytojai“. Tai novelė, kurioje Granauskas subtiliais motyvais atskleidžia jo kūryboje ir taip dažną kartų konfliktą, vertybių ir suvokimo kitoniškumą, kontraversiškumą. Kūrinyje daugiausia aprašomas senosios kartos gyvenimas, kuris pagrįstas daugiausiai tradicijomis. Taip pat svarbus tikėjimas ir šventumas. Apie visa tai galima spręsti ir iš novelės pavadinimo, kadangi Granauskas novelėje kaip pagrindinį akcentą ir siužeto motyvą pasirenka duonos kepimo ritualą, aprašant Rimkų šeimos gyvenimą, kaip ateina svečiai pas juos, kaip valgo duoną, kaip ja gardžiuojasi ir džiaugiasi. Kūriniu tarsi perteikiamas senojo kaimo vaizdas, kuriame vyrauja dar nepaveiktų okupacijos žmonių gyvenimas, kaimo bendruomenės vieningumas, kurio nebėra matyti šiandieninėje visuomenėje. Telkiamasi į praeitį ir tai, kaip joje buvo gera gyventi žmonėms.

„Laimingiausioji vasara“

Tai Granausko knygoje „Trečias gyvenimas“, išleistoje 2014 m. esanti esė. Pagrindinis šio kūrinio veikėjas – mažas berniukas, vardu Romualdas, kuris beprotiškai norėjo lankyti mokyklą, tačiau tėvas jam ją lankyti uždraudė. Tad berniukas visai vasarai paniro į knygų skaitymo malonumus. Veiksmas šioje esė vyksta pokariu, Mosėdžio kaime. Tai esė apie pačią pradžių pradžią, kada vaikas dar labai žingeidus, norintis pažinti tiek daug, kiek įmanoma. Tokiu noru pažinti viską pasižymėjo ir kūrinio veikėjas Romualdas, nepaisant tėvų draudimų ir pamokymų. Iš esmės, analizuojant kūrinį ir žvelgiant iš paties rašytojo perspektyvos, visą šį esė galima vadinti paties Romualdo Granausko vaikystės prisiminimu, kuris apčiuopia labiausiai įsimintinas jo vaikystės akimirkas. Nuo knygų, iki rastų granatų, komunistinio rėžimo ir kitų aspektų, kurie brandino jaunąjį rašytoją. Jo gyvenimas buvo įdomus, tačiau sykiu ir pavojingas, o išgyvenamos ir aprašomos patirtys dar nuo mažų dienų skaitytoją tarsi perkelia į to meto visuomenę, kurioje atsispindi kaimo gyvenimas, kuriame pokario laikotarpiu trūkinėjo artimųjų ryšiai, buvo išgyvenamos netektys, išgyvenamos tremtys ir kiti aspektai, kurie vėlgi primena tam tikrus istorinius liudijimus, kuriuos užrašyti galėjo tik tie, kurie ir gyveno tokiu žiauriu laikotarpiu, nesuprantamu šiandieninei visuomenei. Kitaip tariant, „Laimingiausioje vasaroje“ detaliai aprašoma kaimo žmonių kasdienybė, jos savotiškos problemos ir jų centre figūruojančio bei viską stebinčio iš šalies jaunojo rašytojo gyvenimas bei pastebėjimai, kuriuos jis sugebėjo atsiminti ir užrašyti kaip savo autobiografinį liudijimą apie to meto patirtis ir išgyvenimus, kurie rašytojui suteikė ne tik skaudžių, tačiau ir laimingų, gyvenimą ir jo prasmę įprasminančių patirčių, kurias augantis žmogus turi patirti tam, kad suvoktų aplinkui vykstančius dalykus.

„Liūdnosios upės“

Granausko sukurta novelė, esanti rinkinyje „Šventųjų gyvenimai“, išleistame 2013 m.. Ši novelė labai jausminga, subtiliai aprėpianti vaizduojamo mažo berniuko, pagrindinio novelės veikėjo, požiūrį ir tokio amžiaus mentalitetą, atsiradusį iš užsibrėžimo išmokti kuo daugiau. Tad kūrinys pasakoja apie tremčių laikus, kada buvo stengiamasi gyventi kuo kukliau, kuo paprasčiau, pernelyg kažkuo neišpuikti. Šio pasakojimo centre atsidūręs mažas berniukas gyvena įprastai, mokosi mokykloje, džiaugiasi gamta ir gyvenimu, sugebėdamas pasiimti viską iš tos gamtos, kuri jam viską ir atiduoda, todėl kūrinyje aprašoma ir labai daug gamtos vaizdų, su kuriais susiduria berniukas. Kūrinys kiek vėliau pasisuka ta eiga, kad šis susipažįsta su kaimynu vaiku Broniumi. Su juo, skirtingai nei su kitais vaikais, šis ima bendrauti, žaisti, dalintis savo apmąstymais ir apskritai kartu jie ima leisti daug gražaus laiko, kuris atrodo niekada nesibaigs ir viskas visad bus gražu. Tačiau kūrinyje dar vėliau prasideda įtampa, kurioje susiduriama su tuometinių tremčių motyvu. Abipus Bartuvos upelio gyvenę berniukai privalo išsiskirti, nes Bronis turi būti išvežamas kartu su tėvais. Tai tragiškiausia novelės vieta, priverčianti susimąstyti, kiek skausmo, netekčių ir gyvenimo sunkumų turėjo patirti žmonės, gyvenę anuomet. Kada tikėjęsi, jog viskas bus gerai, vieną dieną jie yra priversti per trumpą laiką susirinkti savo mantą ir iškeliauti į svetimus kraštus, kuriuose niekada nebus taip gerai, kaip Lietuvoje. Ši novelė apibrėžia tiek džiaugsmingus, tiek graudžius momentus, sudarančius atitinkamą tuometinės Lietuvos ir joje vyravusios ideologijos vaizdą, kuriame kaip esminiu jausmams sužadinti aspektu pasirenkama mažų vaikų draugystė, privalėjusi nutrūkti ir pasibaigti amžiams.

Konspektai

Viešojo kalbėjimo baimė: DIDELĖ, bet ne tokia ir baisi…

Visi turime baimių. Dažniausiai jas sugebame užmaskuoti ar netgi su jomis susigyventi. Tačiau šiais laikais daugeliui didžiausia, neužmaskuojama ir labiausiai sudėtinga sutramdyti baimė yra ta, su kuria tenka dažniausiai susidurti. Tai viešasis kalbėjimas. Įdomu tai, kad daugelis net nesusimąsto, bet su juo susiduriame kasdien. Mes viešai kalbame bendraudami su draugais,…


10 kl. lietuvių kalbos konspektas pasiruošimui literatūroms pamokoms

Ruošiatės dešimtos klasės egzaminams, tačiau niekaip nerandate struktūrizuotos informacijos šaltinio apie visus privalomus autorius? Siūlome jums puikią išeitį – visų dešimtos klasės privalomų autorių konspektą. Šis konspektas jums padės pasiruošti egzaminams kur kas lengviau. Kaip? Atsakymas paprastas! Šis konspektas – tai struktūrizuotai pateiktos informacijos apie visus privalomus dešimtos klasės autorius…


12 kl. lietuvių kalbos konspektas pasiruošimui prieš egzaminą + testai

Lietuvių kalbos konspektas abiturientams + testai žinių pasitikrinimui. Ar ruoštis lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminui dabar atrodo sunkiau nei atrodė iš pradžių? Informacijos perteklius įvairiuose šaltiniuose apie visus privalomus autorius apsunkina mokymosi procesą? Turime jums paruošę idealią išeitį! Pristatome jums struktūrizuotą ir išsamų dvyliktos klasės privalomų autorių konspektų rinkinį,…


Istorijos konspektas pasiruošimui prieš egzaminą + testai

Istorija – tai ko gero pats plačiausias, daugiausiai informacijos aprėpiantis dalykas mokykloje, kuriam pasiruošti trunka išties nemažai laiko. Vieniems tai sekasi daryti lengviau, kitiems – kiek sunkiau. Tačiau bet kokiu atveju, kiekvienam mokantis, yra reikalingi konspektai. Šiuo atveju paruošėme idealų variantą – išsamius ir struktūrizuotai paruoštus istorijos konspektus, kurie padės…


Biologijos konspektas pasiruošimui prieš egzaminą + testai

Biologija – tai itin išsamus ir vertingas dalykas, kurio mokantis galima sužinoti apie gyvąją gamtą bei jos dėsnius. Todėl biologija yra labai sudėtingas mokslas, kuriam pasiruošti reikalinga labai daug informacijos. Tačiau ką daryti, jeigu ruošiantis biologijos brandos egzaminui a kitam biologijos atsiskaitymui informacijos yra per daug, o šaltiniai ilgi bei…


Praktiniai šimtukininkų patarimai. Kaip efektyviai pasiruošti egzaminams?

Baigiamieji egzaminai mokykloje – tai kone pats svarbiausias kiekvieno mokinio gyvenimo įvykis, lydintis mokinį į visiškai kitą, kol kas dar nepažintą ir viliojantį, aukštesnį gyvenimo etapą. Baigiamieji egzaminai yra tarsi vartai, arba leisiantis mokiniui keliauti toliau, arba užveriantys kelią į perspektyvas bei galimybes mokslo įgavimo srityje. Taigi nenuostabu, kodėl kiekvienam egzaminai yra tokie svarbūs bei…

Kalbėjimai su šiuo autoriumi (Visi kalbėjimai patikrinti redaktoriaus)

Koks tautos vertybių praradimas pastūmėja žmogų į pražūtį? – 10 klasės (PUPP)

Aprašymas: Lietuva antrojo pasaulinio karo pabaigoje buvo okupuota Sovietų Sąjungos. Ši okupacija truko daugiau nei pusę amžiaus ir kardinaliai pakeitė lietuvių gyvenimo būdą, idealus ir vertybes. Lietuvių tautai teko susidurti ne tik su totalitarine sistema, tremimais bei kitomis politinėmis režimo represijomis, bet ir patirti sudėtingus socialinius, ekonominius, urbanistinius pokyčius. Lietuva…


Donkichotiškos asmenybės literatūroje ir gyvenime. – 10 klasės (PUPP)

Aprašymas: „Don Kichotas“ – tai viduramžių pabaigoje sukurtas buvusio riterio Migelio de Servanteso romanas, kuris susilaukė labai didelio populiarumo ir iki šiol yra vienas iš populiariausių kūrinių. Pagrindinis šio kūrinio veikėjas yra riteriu panoręs tapti senas ispanų bajoras, kuris pradeda įsivaizduojamą riterišką kovą. Dažnai tie žmonės, kurie kovoja dėl nebeegzistuojančių…


Vaikų patirtys literatūroje. – 10 klasės (PUPP)

Aprašymas: Daugelis žmonių teigia, kad kiekvieno žmogaus vaikystė yra pats nerūpestingiausias gyvenimo tarpsnis, kuriame nereikia niekuo rūpintis. Tai laikas, kada žmogus tik pradeda pažintį su pasauliu, todėl jam esant mažam, viską už jį padaro tėvai arba kiti suaugusieji, kurie rūpinasi vaiku. Todėl į vaiką dažnai žiūrima kaip į nerūpestingą, atsakomybių…


Skirtingų kartų santykiai literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Aprašymas: Skirtingos kartos – tai du skirtingi visuomenės poliai, kurie matomi kasdien. Skirtingas kartas sudaro senoji ir jaunoji kartos, kurios dažniausiai gyvena toje pačioje aplinkoje ir dalinasi tais pačiais įspūdžiais bei patirtimis. Tačiau tiek kasdienė praktika, tiek literatūra, tiek psichologiniai šaltiniai rodo, kad skirtingų kartų santykiai nėra tokie paprasti. Juos…


Jaunas ir senas literatūroje . – 10 klasės (PUPP)

Aprašymas: Nors visi žmonės pasaulyje yra vienodi, skiriasi kartos. Kiekviena jų yra savaip ypatinga ir unikali, išgyvenusi savo laikmečio negandas ir džiaugsmus. Tačiau svarbu tai, kad skirtingos kartos turi sugyventi bendroje aplinkoje ir neretai šiuolaikinėje visuomenėje labai pabrėžiamas jų kontrastingumas. Tai reiškia, kad senoji ir jaunoji karta yra labai išsiskiriančios…


Motinos vaizdinys lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Aprašymas: Motina – tai, be jokios abejonės, yra pats svarbiausias ir pats reikšmingiausias žmogus kiekvieno gyvenime. Tuo nedrįstų suabejoti nei vienas. Juk asmuo tik iš motinos įgauna savo brangų gyvenimą ir motinos jaučiamos meilės visą savo likusį gyvenimą yra globojamas. Tokiais principais kuriasi ypatingas motinos ir jos vaiko arba vaikų…


Motina ir sūnus lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Šis kalbėjimas jau rašomas, todėl rezervuokite šį kalbėjimą jau dabar kol to nepadarė Jūsų klasės draugas ar draugė. Prie kiekvieno kalbėjimo galėsite įsigyti šiuos priedus: išplėstinį planą; skaidres; galimus egzaminavimo klausimus. Spauskite „Atsisiųsti“ ir pasirinkite norimus priedus. Patikrinkite ar nesiuntėm šio kalbėjimo į Jūsų mokyklą. Jeigu Jūsų mokykla jau yra…


Šeimos santykiai ir tėvo vaidmuo lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Aprašymas: Lietuvių literatūra dažnu atveju skaitytojams perteikia tai, kas yra labai glaudžiai susiję su pačių skaitytojų kasdienybe. Tokiu būdu lietuvių literatūros kūrėjai prisiliečia prie lietuviškosios kultūros bei analizuoja daug gyvenimiškų situacijų bei gyvenimo sričių, apie kurias dažnas skaitytojas galėtų skaityti galbūt netgi atrasdamas kažką sau naudingo. Tad dažnai lietuvių literatūroje…


Lietuvių novelistai dažnai vaizduoja asmenybę brandinančias jauno žmogaus patirtis. Pateikite tokių pavyzdžių ir atskleiskite, kokias žmogaus savybes jie skatina ugdyti. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Aprašymas: Lietuvių novelistai – tai ypač talentingi kūrėjai, gebantys atvaizduoti pačias įvairiausias žmonių gyvenimo situacijas ir jas perteikti taip, kad jos skaitytojui duotų naudos. Todėl šiame kalbėjime yra pasakojama, apie kokias asmenybę brandinančias jauno žmogaus patirtis kalba novelistai bei argumentuotai atskleidžiama, kokias žmogaus savybes jie skatina ugdyti. Prie kiekvieno kalbėjimo…


Motinystės tema lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Trumpas aprašymas: Motina – pirmasis žmogus kiekvieno vaiko gyvenime. Motina yra ypač svarbus žmogus vaikui, nes motina moko vaiką kaip gyventi, kaip pažinti ir suprasti pasaulį. Motiniška meilė yra ypač svarbi vaikui – be jos vaikas nežino, kas yra meilė ir šiluma. Bet ne kiekviena motina rūpinasi savo vaiku –…

Kodėl verta pirkti iš Potemes.lt?
  • Mokomųjų kalbėjimų rašyme turime 11-ių metų patirtį.
  • Visiems kalbėjimams yra paruošti išplėstiniai planai, skaidrės, galimi egzaminavimo klausimai bei informaciniai šaltiniai.
  • Visi kalbėjimai yra pakartotinai patikrinami profesionalaus redaktoriaus!
Ką turi pasakyti mūsų klientai?