Jūsų patogumui paruošėm supaprastintą paiešką. Įrašykite raktinį žodį ir raskite sau tinkantį kalbėjimą, pastraipą, rašytoją. Sąrašas atsiras suvedus nors vieną raktažodį:

Kalbėjimo potemės 2018
Rašome pavyzdinius kalbėjimus jau 8-us metus, todėl galite pasikliauti mumis! :) Pasirinkite Jūs dominančią potemę ir atsisiųskite lietuvių kalbos kalbėjimą per 5 minutes! Jei kalbėjimas Jūsų mokyklai jau užimtas, parašykite mums el. paštu Potemes.lt@gmail.com, suderinsime terminą naujo kalbėjimo parašymui :)

Sigitas Geda (biografija, kūrybos bruožai, konspektas, kalbėjimai, pastraipos)

autorio nuotrauka
Biografija

Rašytojas Sigitas Geda gimė 1943 metais, Paterų kaime, Lazdijų apskrityje. 1961 m. Sigitas Geda baigė Lazdijų rajone esančią Veisiejų gimnaziją, kuri dabar Sigito Gedos atminimui yra vadinama Veisiejų Sigito Gedos gimnazija. 1966 m. Sigitas Geda Vilniaus universitete įgavo lietuvių kalbos ir literatūros specialybę, istorijos ir filologijos fakultete. Baigęs studijas rašytojas įsiliejo į spaudos gyvenimą ir visą savo laiką skyrė darbui redakcijoje su įvairiausiais žurnalais bei laikraščiais. 1967 m.  rašytojas iškart po studijų įsidarbino savaitraščio „Kalba Vilnius“ redakcijoje. 1967-1975 m. jis dirbo ir žurnalo „Mūsų gamta“ redakcijoje. Šio žurnalo redakciją jis paliko ne savo noru, o išmestas dėl savo prieštaringų kolegoms politinių pažiūrų. 1992 m. Sigitas Geda vėl kibo į darbus ir įsidarbino savaitraščio „Šiaurės Atėnai“ redakcijoje. Nuo pirmosios knygos parašymo praėjus metams, 1967 m. Sigitas Geda įsitraukė į Lietuvos rašytojų sąjungos veiklą. Vėliau rašytojas krypo link politikos, tad 1988-1990 m. Sigitas Geda buvo garbingas Sąjūdžio bei Lietuvos Seimo narys. Sigito Gedos gyvenimas buvo įdomus ir kupinas įdomių posūkių. Vienas įdomiausių – 2007 m. per Lietuvą nuaidėjęs skandalas dėl smurtavimo prieš dukrą. Tuomet rašytojas stojo prieš teismą ir buvo nuteistas kalėti. Tuo metu jis jau sunkiai sirgo. Po metų, 2008 m. rašytojas Sigitas Geda mirė savo namuose, Vilniuje. Jo mirtis įvardinta kaip didelė netektis Lietuvos kultūrai. Rašytojas palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.

Kūryba ir jos bruožai

Sigito Gedos kūriniuose išryškinamas stiprus ryšys tarp praeityje vykusių įvykių bei dabarties. Svarbiausios poeto gvildenamos temos kūriniuose – pasaulio gyvastingumas, gaivališkumas, nuolatinis atsinaujinimas ir tobulėjimas. Sigitui Gedai ypač svarbi etimologija (tikroji, pirmykštė žodžio reikšmė). Neretai tiesiog siekiama atkurti pirmykštės kalbos pradmenis, jos vadinamąjį gausmą, tad žaidžiama kalbos garsais. Neretai derinami tiek žodžiai, tiek piešiniai. Kalbant apie rašytojo parašytas esė – jos labai įvairiapusiškos ir tuo pačiu dėl to labai ypatingos, kadangi jos apima atsitiktinai sutiktus žmones, užfiksuotus tam tikrus reiškinius, atvirą subjektyvumą dalykams bei kontroversiškus, intriguojančius skaitytoją teiginius.

Kalbėjimai (Visi kalbėjimai patikrinti redaktoriaus)

Kokie Lietuvos rašytojai prisidėjo prie Sąjūdžio veikos, aktyviai dalyvavo atkuriant Lietuvos valstybę? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

1988 m. buvo tie metai, kai Lietuva pradėjo aktyvią veiklą dėl savo, kaip stiprios ir didingos tautos išlikimo. Tautai reikėjo vedlių ir tam į pagalbą atėjo žinomi Lietuvos rašytojai. Tad koks būtent jų indelis idėtas Sąjūdžio veikloje, bandant atkurti Lietuvos valstybę, aptariama šioje kalboje. Taip pat, norime visus pradžiuginti, nes…


Meninis žaidimas S. Gedos eilėraščiuose. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

Sigitas Geda iš kitų poetų išsiskiria tuo, kad jo poezija, nors ir kalbanti apie gana tradicinius dalykus, yra labai savita. Poetas nevengia meninio žaidimo savo tekstuose. Štai poezijoje, skirtoje vaikams, jis kalba vaikams suprantama, malonia kalba, išlaiko ritmą ir skambesį. Jo eilėraščių lyrinis subjektas į pasaulį žvelgia naiviai – vaiko…


Koks žmogus – tokia jo tėvynė? – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

Koks žmogus – tokia jo tėvynė. Tai labai skambus ir labai dainingas posakis, kuris iš esmės pasąmonėje sukuria labai pakilius jausmus. Tačiau ar visad taip yra? Remiantis žymių žmonių patirtimis, kūryba, kalbomis ir kitais aspektais, šiame darbe apžvelgiama, ar tikrai galima taip teigti. Taip pat, norime visus pradžiuginti, nes nuo…


Tautinės bendruomenės tapatybės ir orumo gynimas. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

Tautinė bendruomenė yra svarbus vienis, kuris visais laikais išliko stiprus, nepaisant to, kad patyrė daug negandų. Taigi šioje kalboje daug šnekama apie tautinę tapatybę, orumą, identitetą bei svarbius visuomenės reiškinius, kurie padėjo šiuos aspektus apginti, remiantis konkrečiais kūrybos pavyzdžiais. Taip pat, norime visus pradžiuginti, nes nuo šių metų, visi mūsų…


Kalbėjimas apie laisvo žmogaus laikyseną – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

Prancūzų rašytojas Bernaras de Fontenelis yra pasakęs: „Pats laisviausias žmogus yra tas, kuris gali būti laisvas net vergovėje.“. Tikrai būtų galima sakyti, kad jis yra neabejotinai teisus. Laisvė žmogui yra pati svarbiausia ir brangiausia. Tik ne visad visi suvokia, kad laisvė yra ne tik tada, kai tavęs niekas nevaržo. Laisvas…


Kalbėjimas apie ironišką žvilgsnį į tradiciją ir istoriją. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

Ironija – tai vienas geriausių pasipriešinimo būdų. Tad kartais žmonės renkasi pasipriešinti tradicijoms ir istorijai. Visa tai dažnai aptariama ir literatūriniuose kūriniuose, taigi jais remiantis, šioje kalboje analizuojama klasikinių rašytojų kūryba bei atskleidžiama tai, kaip šie priešinasi tradicijoms ir istorijai. Taip pat, norime visus pradžiuginti, nes nuo šių metų, visi…


Biblija – literatūros ir kultūros tekstas. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

Biblija glaudžiai susijusi su religiniais klausimais, kurie yra aprašomi ir kūriniuose. Biblijos svarba taip pat ryškiai matoma ir įvairiuose kultūros reiškiniuose, kuriuose žmogus tobulėja dvasiškai bei morališkai. Dievas ir Biblija – neatskiramas rodiklis, kadangi Dievas laiko visą pasaulį savo rankose, visi žmonių likimai priklauso nuo Dievo valios, visos negandos ir…


Sovietmečio lietuvių literatūrą galima apibūdinti kaip Ezopo kalbos laikotarpį. Pristatykite kelių autorių kūrybą ir aptarkite jų kūrybos bruožus. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Kalboje aptariame sovietmečio lietuvių literatūrą. Jos pobūdį bei jos tikslą. Analizuojame to laikmečio autorių kūrybą, aptariame pagrindinius jos bruožus, remdamiesi pateiktais pavyzdžiais. Aiškinamės, kokią įtaką literatūros formavimuisi ir lietuvių rašytojams turėjo sovietų priespaudą, kaip tai pakeitė jos kryptį, tematiką bei stilistiką. Be to, nagrinėjame ir jos pačios poveikį lietuvių tautai.…


XX a. II pusės lietuvių rašytojai pradeda formuoti lietuvių kaip žemdirbių tautos įvaizdį. Pagrįskite šią nuomonę konkrečiais literatūros pavyzdžiais. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Iki tų laikų, kada pradėjo kurtis gyvenvietės bei miestai, bene kiekvieno lietuvio gyvenimas buvo susietas su kaimu ir žemės bei gamtos teikiama nauda, kuri  padėdavo lietuviui ne tik pajausti gamtos grožį, atsipalaiduoti ar pabėgti nuo kasdienių darbų bei rūpesčių, bet taip pat, dirbant žemę, sėjant, auginant bei prižiūrint įvairius augalus…


Didžioji dalis sovietmečiu žymių rašytojų šiandien vertinami prieštaringai dėl rusų valdžios įtakos. Pateikite konkrečių rašytojų ir jų kūrinių pavyzdžių, kurie sugebėjo apeiti tuometinę cenzūrą. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Šiame darbe atskleidžiama, kaip lietuvių literatūrai sunkiu sovietinės okupacijos laikotarpiu lietuvių rašytojai perteikė oficialiajai doktrinai nepriimtinas idėjas, kokiais būdais buvo išvengiama cenzūros. Pasitelkiant trijų to meto rašytojų kūrybos analizę bus atskleidžiami svarbiausi to atlikimo būdai, pateikiama jų naudotos Ezopo kalbos analizė bei įvardijamos svarbiausios šiais būdais perteiktos idėjos, atskleidžiamas jų…

Kodėl verta pirkti iš Potemes.lt?
  • Kalbėjimų rašyme turime 8-ių metų patirtį.
  • Visiems kalbėjimams yra paruošti išplėstiniai planai, skaidrės, galimi egzaminavimo klausimai bei informaciniai šaltiniai.
  • Visi kalbėjimai yra pakartotinai patikrinami profesionalaus redaktoriaus!
Ką turi pasakyti mūsų klientai?