Konsultuojame: +37068586980 arba Potemes.lt@gmail.com

Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė

Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė

Biografija

Lietuvių rašytoja, aktyvi visuomenės veikėja, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mylimoji ir žmona Sofija Kymantaitė – Čiurlionienė gimė 1886 m. pavasarį, Joniškyje, bežemio bajoro šeimoje. Sofija Kymantaitė – Čiurlionienė nuo pat mažens augo skurde, kentė didelį nepriteklių, tad augo pas savo dėdę Vincentą Jarulaitį. 1893 m. Sofija Kymantaitė su tėvais apsigyveno Kuliuose, Kretingos apskrityje. Turėdama galimybę daug mokėsi Gargžduose, Šiauliuose, Plungėje, Palangoje ir kitur. 1904 m. Sofija Kymantaitė baigė gimnaziją, esančią Rygos mieste. Nuo 1904 m. Kymantaitė – Čiurlionienė studijavo mediciną Krokuvos universitete bei aukštuosiuose Baraneckio kursuose. Vėliau Kymantaitė mokėsi filosofijos bei literatūros mokslų. Sofija Kymantaitė – Čiurlionienė buvo ne tik stropi mokinė bei studentė. Ji buvo labai įsitraukusi į visuomeninio moterų sąjūdžio veiklą. Iki 1908 m. ji taip pat dirbo laikraščio „Viltis“ redakcijoje, esančioje Vilniuje. Būtent 1909 m. Sofija Kymantaitė susipažino su savo būsimu vyru Mikalojumi Konstantinu Čiurlioniu. Kai 1911 m. Čiurlionis mirė, su abiejų dukrele Danute rašytoja apsigyveno Kaune. Čia būdama vertėsi dėstymu bei mokytojavimu. Metus nuo 1918 m. Čiurlionienė gyveno Vilniuje, o nuo 1919 m. ji visam laikui persikėlė gyventi į Kauną. Iki 1921 m. rašytoja buvo įsitraukusi į Krašto apsaugos ministerijos veiklą, dirbo švietimo skyriuje. Čia ji taip pat skaitė įvairias paskaitas fronte, rengė chrestomatijas kareiviams bei tuometiniams Kauno karo mokyklos mokiniams. Nuo 1925 m. Sofija Kymantaitė – Čiurlionienė dėstė lietuvių kalbą ir lietuvių kalbos dėstymo metodiką Kauno Vytauto Didžiojo universitete. Nuo 1929 m. Čiurlionienė įsitraukė įsitraukė ir į politiką – tapo Lietuvos delegacijos Ženevoje prie Tautų Sąjungos socialinių reikalų komisijos nare. Nuo 1930 m. ji tapo vyriausiaja Lietuvos skaičių vade, o nuo 1933 m. užsiėmė žurnalo „Gimtoji kalba“ redagavimu. Sofija Kymantaitė – Čiurlionienė mirė 1958 m. žiemą, Kaune, sulaukusi 72 metų.

Kūryba bei jos bruožai

Sofijos Kymantaitės – Čiurlionienės kūrybinis palikimas, kaip ir jos estetinės pažiūros iš esmės yra įdomios, tačiau tuo pačiu ir prieštaringos, kiek fragmentiškos. Čiurlionienė taip pat rašė daug kritinių publikacijų apie įvairius to meto rašytojus, stengdamasi išsiaiškinti jų kūrybos motyvus. Čiurlionienė anot literatūros kritikų savo kūryba artimiausia būtų Šatrijos Raganai. Sofija Kymantaitė – Čiurlionienė buvo unikali moteris, turinti begales idėjų ir minčių, ji aukštino dorovę, visur matė tik gyvybingą žmogų, pasisakė prieš buržuazijos snobizmą bei esamų visuomeninių idealų išniekinimą bei nepuoselėjimą, kas jai atrodė itin svarbu. Ji savo veikalais bei kitais kūriniais stengėsi ugdyti nacionalinę žmogišką savimonę, taip pat ragindama plėsti dvasinius ir kultūrinius inteligentijos horizontus, kurių Sofijai Kymantaitei – Čiurlionienei trūko.

Mūsų tikslas - kad kiekvienas kalbėtų drąsiai!

...

Patirtis

12 metų padedame moksleiviams siekti aukščiausio rezultato lietuvių kalbos ir literatūros srityje.

...

Tikriname

Visa mokomoji medžiaga yra tikrinama lietuivų kalbos mokytojo - eksperto.

...

Konfidencialumas

Siekiant sukurti jaukią mokymosi aplinką, visas procesas yra konfidencialus.

Liko neatsakytų klausimų? Susisiekite su mumis!