Konsultuojame: +37068586980 arba Potemes.lt@gmail.com

Suformuotos 12 klasės (VBE) 2016 metų kalbėjimo potemės

nuotrauka

Sveiki, mieli dvyliktokai, pristatome Jums suformuotas šių metų (2016 m.) kalbėjimo potemes, parengtas pagal NEC pateiktas pavyzdines kalbėjimo temas. Šios potemės paruoštos atsižvelgiant į visą mūsų sukauptą patirtį, todėl mes tikime, kad jos Jums padės pamiršti stresą ir lengviau apsispręsti, kuria tema kalbėti.
Norėtume pabrėžti, kad jau 6-tus metus padedame mokiniams kokybiškai ir tinkamai pasiruošti kalbėjimo įskaitai, todėl savo darbą tikrai išmanome. Visi mūsų paruošti kalbėjimai pateikiami kartu su išplėstiniais planais (kurie šiais metais yra privalomi), informaciniais šaltiniais, pateiktimis (skaidrėmis) ir galimais egzaminavimo klausimais. Be to, nuo šiol mūsų kalbas galėsite atsisiųsti ir klausytis MP3 formatu, todėl turėsite galimybę išgirsti kaip skamba tobula kalba.

 Sėkmės Jums linki Potemes.lt ir potemes.lt administracija

Atsisiuntę pavyzdį iš mūsų, siūlome pasikeisti/pasiredaguoti kalbėjimo potemę pagal save! 

Jeigu prie potemių yra prierašas „Parašytas kalbėjimas“, vadinasi kalbėjimas pagal šią potemę jau parašytas. Spauskite „Atsisiųsti“ ir kalbėjimą gausite per 5 minutes!

Nepamiršk pasidalinti šiuo puslapiu su savo draugais:

Suformuotos 2016 m. viešojo kalbėjimo įskaitos (VBE) 12 klasės kalbėjimo potemės

Kalba

Pasirinkto lietuvių rašytojo stiliaus ypatybės.

1. Kristijono Donelaičio stilius ypatingas dėl rašytojo svarbos lietuvių tautai. Remdamiesi rašytojo biografiniais faktais ir kūriniais, pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas
2. Maironis yra rašytinės lietuvių lyrikos pradininkas. Kuo Maironio rašymo stilius išsiskyrė iš to laikotarpio lietuvių rašytojų kūrybos? Argumentuotai išsakykite savo požiūrį. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas
3. Jono Biliūno kūrybos stilius vertas išsamesnio aptarimo dėl savo įtakos lietuvių literatūrai. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas
4. Marcelijaus Martinaičio kūryba išsiskiria savo pašiepiančiu rašymo stiliumi. Įvertinkite tokį požiūrį. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas
5. Balys Sruoga yra įvairiapusio talento rašytojas su savo išskirtiniu stiliumi. Remdamiesi rašytojo biografiniais faktais ir kūriniais, pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas

Kaip pasikeistų Kristijono Donelaičio kūryba išvertus ją į šiuolaikinę bendrinę lietuvių kalbą.

6. Išvertus Kristijono Donelaičio kūrybą į šiuolaikinę bendrinę lietuvių kalbą ji prarastų savo vertę. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)
7. Kristijono Donelaičio kūryba yra unikali savo vaizdinga kalba. Donelaičio kūrybą išvertus į dabartinę bendrinę lietuvių kalbą ji prarastų didelę dalį savo žavesio. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas
8. Kristijono Donelaičio kūrybą išvertus į dabartinę bendrinę lietuvių kalbą ji būtų nesuprasta šiuolaikinio lietuvio.  Palaikydami šią poziciją, argumentuotai išsakykite savo nuomonę. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas

Kaip kalba padeda atsiskleisti vaizduojamąjį laikotarpį Mariaus Ivaškevičiaus Madagaskare?

9. Įvairūs kalbos išsireiškimai, tokie kaip hiperbolizavimas ar pašiepimas padeda atskleisti aptariamo laikotarpio aplinką Mariaus Ivaškevičiaus „Madagaskare“. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti)
10. Mariaus Ivaškevičiaus „Madagaskare“ konkretūs kalbos elementai padeda nustatyti vaizduojamą laikotarpį. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas

Kalbinis apsisprendimas tautinio atgimimo epochoje XIX a. pab. XX a. pr. (Šatrijos Ragana ir kt.)

11. Tautinio atgimimo laikotarpiu lietuviai pradėjo puoselėti savo kalbą. Argumentuotai išsakykite savo nuomonę, kaip kalba buvo puoselėjama? – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas
12. Kalbinis apsisprendimas XIX a. pab. XX a. pr. padėjo išsaugoti lietuvių tautą priespaudos laikotarpiu. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas
13. XIX a. pab. Lietuvių intelektualai pradėjo plėtoti lietuvių tautos identitetą per lietuvišką žodį. Pagrįskite šią nuomonę konkrečiais pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas

Ezopo kalba sovietmečio literatūroje (Kazys Saja ir kt.)

14. Ezopo kalba buvo puiki priemonė sovietmečiu rašytojams „saugiai“ išreikšti savo nuomonę apie tuometinę situaciją. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas
15. Sovietmečio lietuvių literatūrą galima apibūdinti kaip Ezopo kalbos laikotarpį. Pristatykite kelių autorių kūrybą ir aptarkite jų kūrybos bruožus. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas

Literatūra (Kultūra)

Lietuvos raštijos ir literatūros tekstai, formavę lietuvių požiūrį į tautos ir valstybės istoriją.

16. Lietuvių literatūroje galime atrasti daug kūrinių, kurie savo laikotarpiu formavo lietuvių požiūrį į tautos ir valstybės istoriją. Savo nuomonę pagrįskite Lietuvos literatūros pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas
17. Svarbu žinoti vertingiausius kūrinius, kurie formavo lietuvių požiūrį į tautą ir valstybę. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas

Individo ir bendruomenės santykis XX a. lietuvių prozoje (Jurgis Savickis ir kt.)

18. XX a. lietuvių prozoje pradedama labiau gilintis į individo ir bendruomenės santykį. Kas iškeliamas aukščiau – individas ar bendruomenė? Savo mintis pagrįskite literatūros pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas

Žmogaus prigimties prieštaringumas Lietuvos literatūroje (Motiejus Kazimieras Sarbievijus ir kt.)

19. Lietuvos literatūroje žmogaus idealų ir vertybių priešprieša yra minima ne kartą. Pateikite literatūros pavyzdžių ir aptarkite kaip ši priešprieša yra vaizduojama. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas
20. Krikščioniškoje Lietuvos literatūroje žmogaus prigimtis rodoma dvejopai: vienu atveju visuomenės priskirtas vaidmuo yra nekvestionuojamas, kitais atvejais rodoma vidinė kova dėl savo tikrosios prigimties išlaisvinimo. Kaip religija įtakojo išsilaisvinimo temą Lietuvos literatūroje? Savo požiūrį pagrįskite pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas

Asmenybės laikysena ribinėse situacijose (Nijolė Sadūnaitė ir kt.)

21. Asmenybės siekis išlaikyti savo identitetą labiausiai pasireiškia ribinėse situacijose. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas
22. Kritinės situacijos akivaizdoje aiškiausiai matome savo prioritetus. Pateikite kelis ribinių situacijų pavyzdžius Lietuvių literatūroje ir argumentuotai aptarkite, kokie prioritetai pasirinktuose kūriniuose buvo svarbūs. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas

Antras šio kalbėjimo variantas:

22. Kritinės situacijos akivaizdoje aiškiausiai matome savo prioritetus. Pateikite kelis ribinių situacijų pavyzdžius Lietuvių literatūroje ir argumentuotai aptarkite, kokie prioritetai pasirinktuose kūriniuose buvo svarbūs. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas

23. Tik stiprus žmogus gali išlaikyti humoro jausmą net ir ribinėse situacijose. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas

Antras šio kalbėjimo variantas:

23. Tik stiprus žmogus gali išlaikyti humoro jausmą net ir ribinėse situacijose. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas

Žemdirbiškos kultūros aktualizavimas XX a. II pusės lietuvių literatūroje (Kazys Bradūnas ir kt.)

24. XX a. II pusės lietuvių rašytojai pradeda formuoti lietuvių kaip žemdirbių tautos įvaizdį. Pagrįskite šią nuomonę konkrečiais literatūros pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas
25. XX a. II pusės lietuvių literatūroje jaučiamas stiprus poreikis išlaikyti ir parodyti tamprų lietuvių ir gamtos ryšį. Dėl kokių priežasčių ši tema buvo aktuali tame laikotarpyje? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas

Kodėl šiandien prieštaringai vertinamas sovietmečiu žymių lietuvių rašytojų kūrybinis palikimas?

26. Sovietmečio cenzūra turėjo įtakos lietuvių literatūrai ir tai lėmė neigiamą to laikotarpio žymių rašytojų vertinimą šiais laikais. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas
27. Didžioji dalis sovietmečiu žymių rašytojų šiandien vertinami prieštaringai dėl rusų valdžios įtakos. Pateikite konkrečių rašytojų ir jų kūrinių pavyzdžių, kurie sugebėjo apeiti tuometinę cenzūrą. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas

Antikos mitų interpretacija Lietuvos kultūroje (Judita Vaičiūnaitė ir kt.)

28. Lietuvos kultūroje antikos mitai interpretuojami įvairiai. Pateikite tokių interpretacijų pavyzdžių ir aptarkite kokią įtaką antikos mitai turi Lietuvos kultūrai. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas

Krikščioniškoji etika Lietuvos Literatūroje (Antanas Škėma ir kt.)

29. Kokie antikinės ir krikščioniškosios etikos skirtumai Lietuvos literatūroje? Savo mintis pagrįskite konkrečiais literatūros pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas
30. Balio Sruogos kūryboje aiškiai juntamas krikščioniškos etikos pasireiškimas. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas

Literatūra –  istorinės patirties liudijimas (Antanas Škėma ir kt.)

31. Literatūra leidžia mums pamatyti kaip žmonės gyveno įvairiais istorijos tarpsniais. Palyginkite skirtingų laikotarpių vaizdavimą literatūroje. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas

Antras šio kalbėjimo variantas:

31. Literatūra leidžia mums pamatyti kaip žmonės gyveno įvairiais istorijos tarpsniais. Palyginkite skirtingų laikotarpių vaizdavimą literatūroje. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas

32. Istorinė patirtis lengvai atskleidžiama literatūroje. Kokią patirtį atskleidžia lietuvių rašytojų kūriniai? Savo mintis pagrįskite konkrečiais pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas

Antras šio kalbėjimo variantas:

32. Istorinė patirtis lengvai atskleidžiama literatūroje. Kokią patirtį atskleidžia lietuvių rašytojų kūriniai? Savo mintis pagrįskite konkrečiais pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas

Koks lietuvio (lietuvės) paveikslas kuriamas įvairių laikotarpių literatūroje (Marius Ivaškevičius ir kt.)

33. Lietuvio (lietuvės) paveikslas įvairių laikotarpių literatūroje nekinta. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas
34. Aptarkite, kokį lietuvės paveikslą pateikia XX a. rašytojai. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas

Praradimas kaip kūrybinio įkvėpimo šaltinis (Šatrijos Ragana ir kt.)

35. Praradimai skatina labiau pažinti save ir suteikia įkvėpimo ryškių kūrinių sukūrimui. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas
36. Kaip praradimas pažadina ir išryškina norą kurti ir suprasti save? Pateikite savo nuomonę ir pagrįskite ją konkrečiais pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas

Antras šio kalbėjimo variantas:

36. Kaip praradimas pažadina ir išryškina norą kurti ir suprasti save? Pateikite savo nuomonę ir pagrįskite ją konkrečiais pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas

Tėvas lietuvių literatūroje (Justinas Marcinkevičius ir kt.)

37. Koks yra vaizduojamas tėvo paveikslas lietuvių literatūroje ir jo santykis su šeima? Pateikite savo nuomonę ir pagrįskite ją konkrečiais pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas

Antras šio kalbėjimo variantas:

37. Koks yra vaizduojamas tėvo paveikslas lietuvių literatūroje ir jo santykis su šeima? Pateikite savo nuomonę ir pagrįskite ją konkrečiais pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas

Trečias šio kalbėjimo variantas:

Žaismas modernioje lietuvių literatūroje (Jurgis Savickis ir kt.)

38. Kalbos žaismas modernioje lietuvių literatūroje suteikė spalvingumo net ir niūriais gyvenimo tarpsniais. Kokiomis kalbinėmis raiškos priemonėmis žaismas pasireiškė modernioje lietuvių literatūroje? Savo mintis pagrįskite konkrečiais pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas

Kokį poveikį kultūrai ir visuomenei daro kryptingai veikianti asmenybė (Jonas Basanavičius ir kt.)?

39. Stipri ir kryptinga asmenybė yra raktas į tautos laisvę. Pateikite šią mintį patvirtinančių konkrečių pavyzdžių. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas

Antras šio kalbėjimo variantas:

39. Stipri ir kryptinga asmenybė yra raktas į tautos laisvę. Pateikite šią mintį patvirtinančių konkrečių pavyzdžių. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas
40. Kryptingai judanti asmenybė sugeba garsinti ne tik save, tačiau ir visą tautą. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas

Tautosaka lietuvių literatūroje (Jonas Aistis ir kt.)

41. Tautosaka yra kultūros ir istorijos saugotoja. Pritarkite arba paneikite šiai nuomonei. Savo mintis pagrįskite konkrečiais literatūriniais pavyzdžiais. – Kalbėjimo pavyzdys (Atsisiųsti) Parašytas kalbėjimas

Papildomos potemės (1) :

Papildomos potemės (2) :

Papildomos potemės (3) :

Papildomos potemės (4) :

Dalinkitės šiomis potemėmis su savo draugais, jie Jums būs tikrai dėkingi!

Vis dar sunku apsispręsti kurią potemę pasirinkti? Sausio 17 dieną Kalbejimai.lt tinklapyje galėsite išspręsti testą, kuris padės išsirinkti tinkamiausią potemę pagal Jūsų asmenybės bruožus.

Mūsų tikslas - kad kiekvienas kalbėtų drąsiai!

...

Patirtis

12 metų padedame moksleiviams siekti aukščiausio rezultato lietuvių kalbos ir literatūros srityje.

...

Tikriname

Visa mokomoji medžiaga yra tikrinama lietuivų kalbos mokytojo - eksperto.

...

Konfidencialumas

Siekiant sukurti jaukią mokymosi aplinką, visas procesas yra konfidencialus.

Ką klientai sako apie „Potemes.lt“?

Labai rekomenduoju. Komanda puikiai bendradarbiauja ir pateikia rekomendacijas.
Domas, 12 klasė
Šaunu, jokių priekaištų ir labai ačiū jums, nes susitelkiau ties kalba paskutine minute 😂😊
Miglė, 12 klasė
Mokymus ir medžiagą gavau iškart! Visi norai atitiko. 🙂
Mantas, 10 klasė
Geras puslapis. Padeda su kalbos įskaitos pasiruošimu. Patariu pirkti iš čia.
Salomėja, 12 klasė

Dažnai užduodami klausimai

Potemes.lt siūlo puikią išeitį visiems norintiems įsigyti, tačiau neturintiems banko sąskaitos. Apmokėjimą galima atlikti per Maximos kasas, Perlo terminalus ir kt. būdais atsiskaitant grynais pinigais. Daugiau skaitykite apie mokėjimo būdus čia: Atsiskaitymo būdai.

Visą mokomąją medžiagą galėsite atsisiųsti iškart po apmokėjimo. Mokymai organizuojami kas savaitę.

Įsigijus mokymus, gausite prieigą prie konkrečios mokymosi medžiagos. Įvykdžius visus mokymų instrukcijos etapus, galėsite savo jėgomis pasiruošti lietuvių kalbos kalbėjimo įskaitai.