Potemes.lt | 10 klasės (PUPP) ir 12 klasės (VBE) kalbėjimo potemės
„Tikrai puikiai rašote kalbas :) Ačiū jums už labai labai puikų darbą :)))“ -
Deimantė U.
Kaip baudžiava paveikė lietuvių mentalitetą? Savo įžvalgas pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais. LITERATŪRA (KULTŪRA), 26, 2015m. (2 variantas)
Įžangoje trumpai apžvelgiama Lietuvos istorija, susijusi su baudžiavos laikotarpiu bei iškeliama pagrindinė mintis, kad šis laikotarpis nesugebėjo sugniuždyti žmonių, o priešingai, užgrūdino. Pagrindžiant šią mintį, pasitelkiami tokie kūriniai, kaip Kristijono Donelaičio poema „Metai“ ir Juozo-Tumo Vaižganto apysaka „ Dėdės ir dėdienės“. Taigi kalboje analizuojami kūriniai, kurie tiesiogiai susiję su baudžiavos laikotarpiu, arba žmogaus gyvenimu prievolinėmis sąlygomis. Prieinama išvada, kad baudžiava užgrūdino žmogų ir privertė jį susitaikyti su sunkiomis gyvenimo sąlygomis, tačiau neatėmė iš jo žmogiškumo. Paprastas valstiečių gyvenimo būdas tarsi užkoncervavo tikrąsias dvasines vertybes, privertė žmogų saugoti, tai, ką jis turi – kalbą, gamtą ir asmenų tarpusavio ryšius.    
Skaityti daugiau
12 klasės (VBE)
Ar vaikystėje / paauglystėje susiformavęs įprotis rašyti trumpąsias mobiliojo telefono žinutes be skyrybos ženklų, be didžiųjų raidžių, be diakritinių ženklų, vartojant netaisyklingas arba mažai žinomas santrumpas gali pakenkti jaunosios kartos rašymo įgūdžiams? Argumentuotai išsakykite savo požiūrį. KALBA, 7, 2015m. (3 variantas)
  Šiandien mūsų gyvenimas neįsivaizduojamas be informacinių technologijų. Jos turi įtakos mūsų gyvenimui, kalbai ir net rašybai. Pavyzdžiui trumposios mobiliųjų telefonų žinutės, kuriomis dažniausiai siekiama kuo taupesniu tekstu perteikti kuo daugiau informacijos. Tačiau toks rašymo būdas skatina klaidas, kurios atsispindi ir mokinių rašto darbuose.  
Skaityti daugiau
12 klasės (VBE)
Lietuvoje vyksta įvairaus pobūdžio festivalių. Pristatykite bent du meno ar mokslo festivalius ir aptarkite, kuo jie patrauklūs jaunimui. Kultūra, 17, 2015m. (3 variantas)
  Johano Volfgango Gėtės teigimu, „Žmogus negali gyventi atsiskyręs, jam reikia bendrauti“. Ši tiesa atsispindi tiek liaudies sutartinėse, tiek prisimenant kolektyvinius darbus, pavyzdžiui, šienapjūtę, kuomet tarp dalgių kirčių suskambėdavo ir juokas bei darbą skatinantys žodžiai, kadangi trumpos pertraukėlės visados į naudą. Taip pat ir šiais laikais kiekvienoje gyvenimo srityje mus lydi bendravimas. Lietuvoje vykstantys įvairaus pobūdžio festivaliai – ne tik puikus laisvalaikio praleidimo būdas, o ir neeilinė proga susirasti naujų bendraminčių, draugų.    
Skaityti daugiau
10 klasės (PUPP)
Ar grožinės literatūros kūrinyje atpažįstami autoriaus biografijos faktai padeda suprasti kūrinį ar trukdo? Savo mintis pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais. LITERATŪRA (KULTŪRA), 29, 2015m. (3 variantas)
Kalboje tema „Ar grožinės literatūros kūrinyje atpažįstami autoriaus biografijos faktai padeda suprasti kūrinį ar trukdo?“, atidžiai svarstomos, analizuojamos įvairių grožinių tekstų kūrėjų biografijos detalės. Palengva prisiliečiama prie įvairiausių aspektų, tampančių reikšmingais argumentais. Aptariami biografijos faktų akcentavimo privalumai ir trūkumai žvelgiant tekstą interpretuoti linkusio skaitytojo akimis. Teigiama, kad pastarojo ryšys su kūrinio autoriumi taip pat labai svarbus. Ši nuomonė pagrindžiama keliant esminius klausimus, atspindinčius tematiką.    
Skaityti daugiau
12 klasės (VBE)
Lietuvos viešojoje erdvėje vykstančiose diskusijose dažnai pasigendama kultūringo, pagarbaus santykio su pašnekovu. Kaip vertinate mūsų visuomenės diskusijų kultūrą? Savo mintis pagrįskite pavyzdžiais. KALBA, 3, 2015m. (2 variantas)
Šiais laikais vis labiau daugėja viešoje erdvėje vykstančių diskusijų. Tiesa, jų pobūdis yra labai įvairus, rimtos politinės - ekonominės diskusijos, pokalbių laidos įvairiomis paprastam žmogui aktualiomis temomis, visiškai nereikšmingi pašnekesiai su mūsų „elitu“ na ir diskusijos internete. Dažnai tokiose diskusijose kyla ginčai, kurių metu pašnekovai parodo savo bendravimo kultūros lygį. Šioje kalboje analizuojama visuomenės diskusijų kultūra televizijos laidose bei internete, bandoma suprasti, kodėl žmonės nepagarbiai elgiasi su pašnekovais ir kaip tai būtų galima spręsti.    
Skaityti daugiau
12 klasės (VBE)
1 2 3 30
Google+