Potemes.lt | 10 klasės (PUPP) ir 12 klasės (VBE) kalbėjimo potemės
„Nusipirkau 12 klasės VBE kalbėjimą ir esu labai patenkintas, patariu pirkti iš potemes.lt, nes čia darbas yra padarytas geriausiai, žmones įdėda daug darbo ir pastangų. Ačiū už darbą :)“ -
Tomek G.
Ar norint suvokti klasikinių pasaulio literatūros kūrinių vertę pakanka susipažinti su jų santraukomis ar adaptacijomis? Savo mintis pagrįskite literatūros pavyzdžiais. LITERATŪRA (KULTŪRA), 23, 2015m. (2 variantas)
Esant tokiam dideliam knygų pasirinkimui, nenuostabu, kad iš tokios gausos iškyla įdomiausi, daugiausiai dėmesio įvairiais laikais sulaukę kūriniai. Šie neretai būna įtraukiami į mokiniams privalomų perskaityti knygų sąrašą. Tačiau vis dažniau, vietoj kūrinio perskaitymo jaunimas renkasi lengvesnį variantą: ištraukas, santraukas, įvairias adaptacijas. Tačiau ar tai gali atstoti patį kūrinį? Manau, kad ne. Tad šioje kalboje yra bandoma pagrįsti mintį, jog toks susipažinimas su knyga, kaip kad santraukų, adaptacijų peržiūrėjimas neatstoja vertės, kuri yra sukuriama perskaičius patį kūrinį.    
Skaityti daugiau
12 klasės (VBE)
Ar vaikystėje / paauglystėje susiformavęs įprotis rašyti trumpąsias mobiliojo telefono žinutes be skyrybos ženklų, be didžiųjų raidžių, be diakritinių ženklų, vartojant netaisyklingas arba mažai žinomas santrumpas gali pakenkti jaunosios kartos rašymo įgūdžiams? Argumentuotai išsakykite savo požiūrį. KALBA, 7, 2015m. (2 variantas)
  Kalbėjimo ir rašymo įpročiai yra susipynę savaime, be to, parodo – kas mes kaip asmenybės ir kaip atstovai tautos, kuriai priklausom. Kalboje sutinkama su teiginiu, jog vaikystėje ir paauglystėje leisdami sau daryti klaidas, rašant trumpąsias SMS žinutes ar internete, išsiugdome sunkiai vėliau pakeičiamą įprotį. Nors jaunimas dažnai nesusimąsto, nes taip rašyti yra madinga ir jaunatviška, tačiau specialistai įvertina, jog tokio įpročio pasekmės graso mūsų ateičiai – netaisyklingai rašančio žmogaus niekas nevertina rimtai, be to, dokumentuose įsivėlusios klaidos ar netikslumai – puikios sąlygos norintiems mumis pasinaudoti.  
Skaityti daugiau
12 klasės (VBE)
Pasak rašytojo Hermano Hesės, vienas svarbiausių kelių, vedančių į išsilavinimą, yra pasaulinės literatūros pažinimas. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, patvirtinkite arba paneikite šią mintį. Literatūra, 25, 2015 m. (2 variantas)
Išsilavinusiu žmogumi galima vadinti tą asmenį, kuris negyvena vien savo aplinkos idėjomis, bet domisi ir pasaulietine veikla. Asmuo, skaitantis užsienio literatūrą, taip susipažįsta su jos visuomene, politine situacija, tos šalies moralės normomis. Šitoks plačių pažiūrų žmogus, daug ką žinantis, išmanantis, visada ras pokalbio temą, turės argumentų kalbėdamas su kitais išprususiais asmenimis. Savo kalboje pagrįsiu rašytojo Hermano Hesės teiginį, kad pasaulietinės literatūros pažinimas yra vienas svarbiausių kelių, vedančių asmenį link išsilavinimo.    
Skaityti daugiau
10 klasės (PUPP)
Ar pritartumėte Tarptautinio vaikų ir jaunimo filmų festivalio komisijos nuomonei, kad geras filmas tas, kurio pagrindinis veikėjas yra paprastas paauglys ir todėl nesunku suprasti jo problemas. Savo požiūrį argumentuokite kino jaunimui ir paaugliams pavyzdžiais. Kultūra, 15, 2015m. (2 variantas)
Režisieriai yra prikūrę begales filmų. Filmai, kurių pagrindiniai veikėjai yra jaunuoliai, susilaukia paauglių žiūrovų. Tad kokie tie filmai, kokias problemas jie gvildena, ko siekia filmo autoriai, kuriantys tokius filmus? Ar visa tai naudinga, ar atvirkščiai, nieko verta? Kokius filmus galėtume pasirinkti kaip pavyzdžius, kalbėdami šia tema ir kokios, galiausiai, sektų išvados?    
Skaityti daugiau
10 klasės (PUPP)
Kokią įtaką kūrybos vertinimui skirtingais laikotarpiais daro rašytojo dalyvavimas viešajame gyvenime? Savo mintis pagrįskite Lietuvos literatūros pavyzdžiais. LITERATŪRA (KULTŪRA), 27, 2015m. (2 variantas)
Šiais laikais tarp viešų žmonių galime išvysti įvairių profesijų žmonių, rašytojai ne išimtis. Visais laikais buvo rašytojų, kurie gyveno vieša gyvenimą ir kurie norėdami būti neatpažinti slėpėsi po slapyvardžiais. Tiesa viešas gyvenimas skirtingais laikotarpiais skirtingai veikė autorių kūrybos vertinimą, kartais viešumas kūrėjams padėdavo pritraukti skaitytojų dėmesį, o kartais sukeldavo netgi pavojų jų gyvybei. Tad šioje kalboje aš analizuosiu kaip rašytojų viešas gyvenimas skirtingais laikotarpiais padėdavo vertinti autorius, jų kūrybą.    
Skaityti daugiau
12 klasės (VBE)
1 2 3 28
Google+