Konsultuojame: +37068586980 arba Potemes.lt@gmail.com

Julius Janonis

Julius Janonis

Biografija

Julius Janonis – lietuvių poetas bei revoliucionierius, gimęs 1896 m. Beržiniuose, Biržų rajone. Šis poetas dažnai pasirašinėdavo ir slapyvardžiu Vaidilos Ainis. Tačiau vis vien visiems yra geriau žinomas kaip tiesiog Julius Janonis. Šio poeto tėvai – valstiečiai – išpažinę evangelikų reformatorių idėjas. 1913 m. Janonis baigė Biržų keturklasę mokyklą. Jau net tada Janonis kūrėsi pamatus savo kūrybai, todėl dažnai rinkdavo tautosaką, kurią siųsdavo Lietuvos mokslo draugijai. 1913 m., po keturklasės mokyklos baigimo Janonis ėmė mokytis Šiaulių berniukų gimnazijoje, ten jis susipažino su aušrininkų draugijos veikla. Galiausiai Janonis įsitraukė į darbininkų judėjimą, kas turėjo tokių pasekmių, jog Julius Janonis ėmė išpažinti plintantį marksizmą. Janonis Pirmojo Pasaulinio karo metu buvo priverstas trauktis į Rusiją. Ten būdamas 1915 m. Janonis ėmė lankyti Voronežo lietuvių gimnaziją. Visa tai vėlgi jį masino į komunistų judėjimą, todėl šis įstojo į Lietuvos socialdemokratų partiją. Taip pat Julius Janonis už savo politinius veiksmus yra sėdėjęs ir kalėjime. Jis dirbo ir su leidiniais. Atrodė jis gyveno turiningai, tačiau, visgi, koją pakišo jo nenorėjimas būti našta kitiems, tad jis 1917 m. nusižudė šokęs po traukiniu. Jis palaidotas Rusijoje.

Kūryba bei jos bruožai

Kadangi Julius Janonis negyveno ypač ilgai, tai ir jo paties kūryba nėra tokia plati, kad ją būtų galima detaliau komentuoti. Tačiau iš tų kūrinių, kuriuos Janonis yra išleidęs, galima sakyti, kad juose vyrauja gamtos, vargo, socialinės neteisybės motyvai. Būdingi ir svajonių motyvai. Tam, galima sakyti, jog nemažai įtakos turėjo Maironio kūryba. Tad matosi, jog Julius Janonis išmanė lietuvišką poeziją ir remdamasis jos išmintimi ją tiesiog traukte traukė į save ir dalinosi su kitais. Šiek tiek vėlesnėje Juliaus Janonio kūryboje jo noras reikšti politinę poeziją. Jis savo kūryboje tapo savotišku agitatoriumi ir oratoriumi, kuri bandė visiems įrodyti, jog galiojanti dabartinė santvarka tiesiog privalo būti pakeista be išimčių. Juliaus Janonio kūryba vadavosi ir kitokio tipo kūriniais. Jis yra parašęs eilėraščių vaikams, feljetonų bei publicistikos. Janonis daug vertė ir jo paties daug kūrybos buvo išversta į kelias užsienio kalbas.

Mūsų tikslas - kad kiekvienas kalbėtų drąsiai!

...

Patirtis

12 metų padedame moksleiviams siekti aukščiausio rezultato lietuvių kalbos ir literatūros srityje.

...

Tikriname

Visa mokomoji medžiaga yra tikrinama lietuivų kalbos mokytojo - eksperto.

...

Konfidencialumas

Siekiant sukurti jaukią mokymosi aplinką, visas procesas yra konfidencialus.

Liko neatsakytų klausimų? Susisiekite su mumis!